Raport PwC

Global AI Jobs Barometer 2024

Hero image
  • Insight
  • 10 minute read
  • 14 Cze 2024

Raport PwC Global AI Jobs Barometer 2024, przedstawia wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy, płace, umiejętności pracowników i ich produktywność.

PwC przeanalizowało pół miliarda ogłoszeń o pracę z 15 krajów 

Sztuczna inteligencja to “rewolucja przemysłowa” pracy opartej na wiedzy, przekształcająca sposób w jaki pracownicy mogą korzystać z informacji i dostarczać wyniki z dużą szybkością i na dużą skalę. 

Aby sprawdzić jak AI wpływa na rynek pracy, PwC przeanalizowało ponad pół miliarda ogłoszeń o pracę z 15 krajów, które razem dostarczają ponad 30% globalnego PKB. Na tej podstawie zbadaliśmy jak zmieniają się miejsca pracy w sektorach przemysłu i zawodach, w których AI znajduje szerokie zastosowanie i może być łatwo wykorzystana do wykonywania niektórych zadań. Przykłady takich zawodów to m.in. analitycy finansowi, agenci obsługi klienta czy programiści.

Sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność

4,8x

Wyższy wzrost produktywności w sektorach, gdzie sztuczna inteligencja znajduje szerokie zastosowanie

PwC 2024 AI Jobs Barometer

Z naszego raportu wynika, że AI już teraz znacząco zwiększa produktywność pracowników. Sektory, w których sztuczna inteligencja znajduje szerokie zastosowanie, doświadczają prawie 5-krotnie wyższego wzrostu produktywności niż sektory, które w mniejszym stopniu wykorzystują AI, takie jak m. in. transport, produkcja czy budownictwo. 

Podobne wnioski wynikają z raportu PwC 2024 Global CEO Survey. Aż 84% szefów firm, które już zaczęły wdrażać AI, wierzy, że zwiększy ona efektywność pracowników. Oznacza to nie tylko szybsze wykonywanie powtarzalnych zadań, ale także znajdowanie nowych sposobów na tworzenie wartości – 70% liderów firm uważa, że AI znacząco zmieni sposób, w jaki ich organizacja będzie tworzyć i dostarczać wartość w ciągu następnych trzech lat.

Ponadto prezesi firm przewidują, że AI przyniesie znaczne korzyści zarówno w przychodach, jak i zyskach, przy czym 46% z nich twierdzi, że zwiększy ona rentowność, a 41%, że zwiększy przychody organizacji.

Podobnego zdania są inwestorzy. Badanie PwC 2023 Global Investor Survey pokazuje, że 61% z nich uważa, że przyspieszone wdrażanie AI jest bardzo ważne dla generowania wartości w pracy. 

Warto podkreślić, że większa produktywność jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i rosnącego standardu życia.

Sztuczna inteligencja przekształca rynek pracy na całym świecie, co jest dobrą wiadomością dla globalnej gospodarki, zmagającej się z poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi i obawami dotyczącymi długoterminowej rentowności biznesu. W przypadku wielu gospodarek borykających się z niedoborami siły roboczej i niskim wzrostem produktywności, wyniki badań PwC podkreślają optymizm związany ze sztuczną inteligencją. Ta technologia stanowi szansę na rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i powstawanie zupełnie nowych modeli biznesowych. Wyniki pokazują jednak, że pracownicy będą musieli zdobyć nowe umiejętności, a organizacje zainwestować w swoje strategie AI i ludzi, jeśli mają przyspieszyć swój rozwój i zagwarantować, że będą gotowe na epokę AI

Jakub Borowiec,
partner PwC Polska, lider zespołu Analytics & AI

AI może pomóc przezwyciężyć niedobory siły roboczej

27%

O tyle procent wolniejszy jest wzrost liczby miejsc pracy w zawodach, w których AI znajduje szerokie zastosowanie

PwC 2024 AI Jobs Barometer

Wzrost liczby miejsc pracy w zawodach, w których AI znajduje szerokie zastosowanie — choć jest średnio o 27% wolniejszy — to jednak nadal rośnie. 

Może to być dobra wiadomość dla wielu krajów borykających się ze zmniejszającą się populacją w wieku produkcyjnym i wzrastającym zapotrzebowaniem na pracowników w wielu sektorach. AI może pomóc przezwyciężyć niedobory siły roboczej, które mogłyby zahamować wzrost gospodarczy.

Ponadto nasze dane sugerują, że AI nie zwiastuje lawinowej utraty miejsc pracy, ale raczej stopniowy ich wzrost, pomagając organizacjom zapewnić wystarczającą liczbę pracowników.

Pracownicy powinni rozwijać umiejętności związane z AI

25%

Umiejętności wymagane przez pracodawców w zawodach, w których AI ma szerokie zastosowanie, zmieniają się o 25% szybciej niż w innych zawodach

PwC 2024 AI Jobs Barometer

Wielu pracowników będzie musiało dostosować się do zmieniającego się rynku pracy. Wymagane przez pracodawców umiejętności w zawodach, w których AI znajduje szerokie zastosowanie, szybko się zmieniają. Do niedawna poszukiwane umiejętności znikają z ogłoszeń, a nowe pojawiają się o 25% szybciej niż w zawodach, w których AI nie ma tak powszechnego zastosowania. 

Ponadto popyt pracodawców na wiele zestawów umiejętności, w których AI może istotnie pomóc — takich jak np. programowanie w Javascript — szybko maleje. Podczas gdy popyt na umiejętności, które wykorzystują AI (np. uczenie maszynowe) albo takie, które są trudne do wykonania przez sztuczną inteligencję (np. trener sportowy) — rośnie.

Obecnie na stanowiska, które wymagają specjalistycznych umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, dostępnych jest siedem razy więcej ofert pracy niż w 2012 r. Co oznacza, że ofert na te stanowiska przybywa 3,5 razy szybciej niż na wszystkie stanowiska ogółem.

Firmy i rządy na całym świecie będą musiały odpowiednio inwestować w umiejętności wymagane zarówno od swoich pracowników, jak i organizacji, jeśli mają one prosperować w globalnej gospodarce i na rynku pracy transformowanym przez sztuczną inteligencję. To też ogromna szansa dla ludzi, organizacji i gospodarek posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie nowych i powstających technologii, takich jak AI. Zapewnienie podejścia do rekrutacji opartego na umiejętnościach oraz ciągłe inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji pracowników jest niezbędne, ponieważ żadna branża ani rynek nie pozostaną odporne na wpływ transformacji technologicznej i gospodarczej związanej ze sztuczną inteligencją.

Katarzyna Komorowska,
partnerka PwC Polska, liderka zespołu People & Organisation

Pracownicy, którzy nauczą się wykorzystywać AI, mogą liczyć na lepsze wynagrodzenie

25%

premii płacowej dla pracowników posiadających umiejętności związane z AI

PwC 2024 AI Jobs Barometer

Pracownicy wykonujący zawody, w których AI znajduje szerokie zastosowanie będą musieli zdobyć nowe umiejętności, aby utrzymać swoją pozycję i rozwijać się na szybko ewoluującym rynku pracy. Z badania PwC Global CEO Survey wynika, że 69% szefów firm na świecie przewiduje, że AI będzie wymagać od większości ich pracowników rozwijania nowych umiejętności.

Dobrą wiadomością dla pracowników jest to, że jeśli nauczą się korzystać z AI, mogą być bardziej produktywni — a zatem bardziej wartościowi dla pracodawców. AI określa bowiem na nowo, co oznacza bycie analitykiem finansowym, agentem obsługi klienta czy marketerem (oraz wiele innych ról), otwierając zupełnie nowe możliwości dla tych pracowników do osiągania wyników.

Badanie PwC Global Workforce Hopes and Fears Survey z 2023 roku pokazuje, że większość pracowników spodziewa się pozytywnego wpływu AI na ich karierę zawodową, w tym 31% wierzy, że zwiększy ich produktywność/efektywność, a 21%, że AI stworzy nowe możliwości zatrudnienia.

Dodatkowo, pracownicy, którzy nauczą się wykorzystywać AI, generując większą wartość w pracy, będą mieć tym samym większą siłę negocjacyjną w kwestii wynagrodzeń. Zawody, które wymagają specjalistycznych umiejętności AI (takie jak np. uczenie maszynowe) niosą ze sobą - średnio 25% -  premię płacową.

Klucze do sukcesu w erze AI

Zamiast myśleć wyłącznie o tym, jak AI może zastąpić ludzi, powinniśmy kreatywnie myśleć o tym, jak najlepiej wykorzystać AI do tworzenia całkowicie nowych modeli biznesowych oraz ról dla pracowników. 

Kolejne kroki dla decydentów politycznych, firm i pracowników:

  • Wdrażanie AI w celu zwiększenia produktywności i efektywności

  • Zachęcanie do stosowania AI pod nadzorem człowieka (co może prowadzić do lepszych wyników)

  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w obszarze AI

  • Zapewnienie odpowiedzialnego korzystania z AI

Pobierz pełny raport, aby uzyskać więcej informacji na temat transformacyjnego wpływu AI na miejsca pracy i biznes.

Raport PwC Global AI Jobs Barometer 2024

Zobacz pełną wersję raportu


Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Jakub Borowiec

Jakub Borowiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 506

Obserwuj nas