Transformacja administracji publicznej w Polsce oraz regionie Europy Środkowej i Wschodniej

#10in20for30

Identyfikacja potrzeb obywateli pierwszym krokiem do budowy e-administracji

Żyjemy w czasach, które wymagają rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Pandemia koronawirusa wymusiła przyspieszoną transformację cyfrową zmieniając na zawsze model komunikacji i świadczenia usług administracji publicznej. 

Ta sytuacja jest okazją dla rządów i instytucji państwowych, by przemyśleć i ukształtować na nowo swoje strategie nakierowane na długoterminowy i zrównoważony rozwój. 

Rozpoczynamy debatę, poświęconą transformacji administracji publicznej w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w ramach której będziemy rozmawiać między innymi o tym jak zoptymalizować i unowocześnić funkcjonowanie urzędów, poprawić jakość e-usług dla obywateli, wdrażać innowacje i budować plany zrównoważonego rozwoju.

Dołącz do nas, czekamy na Twój głos! Śledź hashtag #10in20for30.

Playback of this video is not currently available

Przyszłość administracji publicznej w Europie Środkowej i

Przyszłość administracji publicznej w Europie Środkowej i Wschodniej

"Przez ostatnie 30 lat, odkąd PwC działa na rynku polskim, obserwowaliśmy i aktywnie wspieraliśmy krajowe i międzynarodowe instytucje sektora publicznego w ich sprawnym funkcjonowaniu. Jednak zmiany społeczne i ekonomiczne wymuszone kryzysem wymagają od nas ponownego przemyślenia obecnych strategii i modeli operacyjnych. Cieszę się, że wspólnie z klientami, decydentami i ekspertami z Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczynamy debatę na temat kierunków zrównoważonego rozwoju administracji publicznej w czasach stałej zmiany. Zapraszam do dyskusji!"

Agnieszka Gajewska, partner PwC, lider zespołu doradztwa dla sektora publicznego w Europie Środkowej i Wschodniej

Playback of this video is not currently available

5:27

Agnieszka Gajewska

Playback of this video is not currently available

0:57

Handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie

Handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wspomagają wzrost gospodarczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Globalizacja przyspieszyła wzrost gospodarczy regionu Europy Środkowo Wschodniej i ustaliła przewagi konkurencyjne regionu. Jednak COVID-19 zakłócił handel i łańcuchy dostaw na całym świecie.

Obecnie dla rządów ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie konkretnego wsparcia, którego potrzebują przedsiębiorstwa, aby wykorzystać potencjał handlowy regionu. Działania ustrukturyzowane wokół marketingu gospodarczego mogą pomóc zwiększyć konkurencyjność miejscowych przedsiębiorców i stworzyć markę regionu. Administracja może oferować bardziej nakierowane wsparcie dla przedsiębiorstw, jeśli ich programy i informacje odzwierciedlają najświeższe realia rynkowe.

Pandemia COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na na wszelkie decyzje (w tym decyzje inwestycyjne) firm. Z drugiej strony, w ostatnich miesiącach można zauważyć firmy, które dokonują inwestycji na rynkach zagranicznych zarówno poprzez przejęcia innych podmiotów jak i budowę własnej sieci. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) pomagają rozwijać działalność gospodarczą, obniżać koszty operacyjne i internacjonalizować miejscowe spółki. BIZ pomagają finansować spółki i regiony. Aby skutecznie promować internacjonalizację rodzimych przedsiębiorstw, administracja różnego szczebla mogłaby uczynić więcej na rzecz rozwoju modelu działalności firm poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Z jednej strony opracowanie kompleksowej oferty, polegającej na finansowaniu i doradztwu przy całym procesie, z drugiej inicjowanie rozmów na ten temat i inspirowanie do działania.

Nowe trendy w handlu

W całym regionie CEE instytucje sektora publicznego przesuwają się w kierunku modelu nowoczesnego i wolnego od biurokracji. Duża część tej transformacji koncentruje się na aktualizacji procesów zaplecza, co obejmuje analizę rozwoju handlu i gospodarki.

Więcej o #10in20for30 na Twitterze

Dziś w 2020 określamy 10 tematów, które będą ważne dla przyszłości CEE do 2030

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Malina Jankowska

Malina Jankowska

Dyrektor, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 126

Obserwuj nas