Automatyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation)

Zastanawiasz się czasem:

 • Jak wesprzeć Twój zespół w realizacji rutynowych, powtarzających się zadań?
 • Jak uprościć procesy, zredukować czas potrzebny na ich realizację przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy do 24 godzin dziennie i 7 dni w tygodniu? 
 • Jak wyeliminować błędy, zapewnić lepszą jakość i umożliwić pracownikom wykonywanie bardziej wartościowych zadań?


Nasza odpowiedź to...

Automatyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation) 

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą narzędzi RPA polega na zastosowaniu inteligentnego oprogramowania do odwzorowania zadań wykonywanych przez ludzi i realizacji procesów w ramach różnych systemów. Automatyzacja przynosi niezaprzeczalne korzyści.

 

Automatyzację można wykorzystać w wielu obszarach:

 • Wprowadzanie danych z wielu systemów
  • Dostęp do wielu programów bez konieczności zmian w środowisku IT
  • Wyszukiwanie informacji w systemach IT w oparciu o kompleksowe kryteria
  • Praca z informacjami pozyskanymi w ten sposób, walidacja i zmiany danych w jednym lub wielu systemach korporacyjnych (np. w systemach ERP, CRM, Office itp.)
 • Wprowadzanie danych w tym samym systemie
  • Wprowadzanie nowych danych, przenoszenie i zmiany istniejących rekordów w systemach
 • Powiadomienia email
  • Wysyłanie powiadomień email z odpowiednimi załącznikami po zakończeniu danej czynności w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły i ramy czasowe
 • Walidacja danych pomiędzy wieloma systemami / OCR
  • Określenie pól w wielu systemach i walidacja danych
  • Wykorzystanie technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do wyodrębniania pól z pliku PDF z wykorzystaniem zewnętrznych silników OCR (np. Abbyy)
 • Przetwarzanie/obliczanie/formatowanie danych
  • Czyszczenie i formatowanie danych pozyskanych z różnych systemów w trakcie prac oraz standaryzacja warstwy wizualnej
  • Obliczanie i formatowanie sprawozdań finansowych 
 • Dostęp do aplikacji z wykorzystaniem istniejących API
  • Program wykorzystuje istniejące API udostępnione przez deweloperów i pozwala na szybsze i wydajniejsze wykorzystanie systemów i baz danych 

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Łuba

Piotr Łuba

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 679

Michał Targiel

Michał Targiel

Partner, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 138

Obserwuj nas