Testowanie oprogramowania

Bądź pewien wdrażanych rozwiązań, przetestuj je

Testowanie oprogramowania to 80% mniej błędów wykrytych po wdrożeniu

Integralną częścią strategii rozwoju wielu firm jest szeroko zakrojona informatyzacja przedsięwzięć. Te działania jednak wiążą się z pewnymi ryzykami. Systemy zawierające liczne usterki narażają firmę na straty finansowe i wizerunkowe.

Obecnie tylko jedno na cztery wdrożenia kończy się sukcesem, czyli wdrożeniem bezawaryjnego systemu. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim za pomocą poprawnego testowania oprogramowania.

Dobrze przetestowany system to:

  • nawet 80% mniej krytycznych błędów wykrytych po wdrożeniu;
  • do 30% redukcji kosztów wdrożenia danej funkcjonalności dzięki identyfikacji błędów przez zespół testowy na wczesnych etapach projektu;
  • 24/7 podstawowa weryfikacja środowiska za pomocą automatyzacji testów;
  • nawet 70% mniej czasu poświęcanego na manualne testy regresji zapewnia automatyzacja procesu testowania.

 

Sprawdź nasze rozwiązania


Zarządzanie zespołem testowym

Czy wiesz, że ponad połowa projektów, które przekroczyły budżet, miała niekontrolowane przestoje zespołu testowego?

Proces testowy skomplikowanych systemów informatycznych wymaga stałej kontroli, którą można zapewnić efektywnym zarządzaniem mocami przerobowymi zespołu. Zmniejsza to ryzyko przekroczenia budżetu, a jednocześnie redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych usterek w oprogramowaniu.

Dlaczego zarządzanie zespołem testowym jest tak ważne?

Odpowiednio zarządzany zespół testerów jest w stanie zredukować nawet o 30% koszt wdrożenia danej funkcjonalności dzięki identyfikacji błędów na wczesnych etapach projektu.

Jak możemy pomóc?

Nasi menedżerowie przeszli pełną ścieżkę kariery: od testera, poprzez analityka czy architekta testów, po kierownika. Pozwala im to na szersze spojrzenie i szybkie wyłapanie kontekstu, w którym dany projekt funkcjonuje. Ich doświadczenie sprawia, że szybko zaproponują usprawnienia w procesie testowym, dostarczą strategię testów oraz skorygują działania zespołu testowego. Szybko również zorientują się w kompetencjach zespołu, co pozwoli efektywniej przydzielać zadania.


Testy funkcjonalne oprogramowania

Czy wiesz, że około połowy wdrożeń systemów informatycznych to wariacje na temat systemów e-commerce, e-banking, CRM i ERP?

Obecnie większość aktywności na rynku IT skupia się na adaptacji rozwiązań systemów klasy CRM i ERP, często zintegrowanych z różnymi systemami, np. platformami sprzedaży elektronicznej, systemami billingowymi czy kadrowymi. Zasada ich działania jest niezmienna. Są one oparte o podobne rozwiązania (np. Salesforce, Microsoft, SAP), ale kluczową różnicą są rodzaj biznesu oraz procesy, które obsługują.

Dlaczego testy funkcjonalne są tak ważne?

Oprócz wielu zbieżności, cechą wyróżniającą dany system jest branża, do obsługi której jest on dedykowany. Należy dogłębnie poznać rodzaj biznesu, aby poprawnie przetestować oprogramowanie go wspierające.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci prowadzili projekty w różnorodnych metodykach (np. zwinnych, typu waterfall itp.) i środowiskach. Znają problemy ogólnodostępnych rozwiązań, a przez to szybciej są w stanie odpowiedzieć na potrzeby odbiorcy oprogramowania. W większości przypadków będą uczyć się Twojego biznesu, a nie narzędzia, które go wspiera. Mają bogate doświadczenie w realizacji projektów dla firm z różnych sektorów: telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, publicznego, edukacyjnego, przemysłowego, usługowego oraz finansowego. W przypadku systemów pisanych od podstaw mogą szybko przeanalizować projekt i przejść do codziennych zadań.


Testy niefunkcjonalne oprogramowania

Czy wiesz, że wiele projektów nie spełnia zakładanych wymagań niefunkcjonalnych, ponieważ te nie były tworzone na podstawie realnych założeń?

Istnieją różne rodzaje testów niefunkcjonalnych: testy user experience, testy wydajnościowe, obciążeniowe, testy bezpieczeństwa, testy instalacji itd. Najczęściej są zalecane testy wydajnościowe i ich warianty (przeciążenia, obciążenia, wydajności). Wiąże się to jednak z ryzykiem. Często osoby odpowiedzialne za definiowanie wymagań wydajnościowych wybierają nieosiągalne kryteria. Prowadzi to do słabych wyników testów i najczęściej kończy się zmianą wymagań, ponieważ system nie jest w stanie sprostać tak wygórowanym oczekiwaniom w zakładanym budżecie.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci pomogą zdefiniować wymagania i kryteria, a następnie przedstawią strategię i wybrane narzędzia. Nasi testerzy ściśle współpracują z architektami, co pozwala na precyzyjne profilowanie systemów celem spełnienia wymagań.


Automatyzacja testów oprogramowania

Czy wiesz, że automatyzacja testów nie służy do wykrywania błędów?

Ponad 65% zarządzających projektami decyduje się na automatyzację testów z nadzieją, że wykryje ona błędy w oprogramowaniu. To bardzo częsty błąd popełniany przy podejmowaniu decyzji dotyczącej rozpoczęcia budowy infrastruktury do automatyzacji testów.

Kolejnym częstym błędem jest dążenie do pokrycia testami automatycznymi interfejsu użytkownika. Są to tzw. testy GUI – jeden z najbardziej czasochłonnych i podatnych na usterki typów testów. Decydując się na ich realizację należy o tym pamiętać i ograniczyć się do niezbędnego minimum celem zapewnienia sobie powtarzalności wyników. Ważne jest zatem rozdzielanie zadań i realizacja części z nich bardziej wydajnymi technikami.

Dlaczego automatyzacja testów jest ważna?

Automatyzacja przeprowadzona z rozmysłem dostarczy świetne ROI (Return Of Investment) i nie nadwyręży budżetu. Pozwoli na szybką weryfikację czy środowisko jest gotowe na kolejne etapy wdrożenia, czy jednak musi wrócić do programistów celem naniesienia poprawek. Jej głównym zadaniem jest potwierdzenie, że system zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, a nie znalezienie błędów.

Jak możemy pomóc?

Nasi specjaliści zaproponują najbardziej korzystne rozwiązanie oraz dostarczą skrypty automatyczne efektywnie sprawdzające funkcjonalność. Wyeliminują zbędne testy GUI i zastąpią je bardziej efektywnymi technikami. Ta analiza jest kluczowa dla uzyskania pożądanej efektywności skryptów automatycznych.

Pomożemy również przy adaptacji procesu testowania celem wpasowania w istniejące środowisko skryptów automatycznych. Wdrożymy testy oparte o standardowe rozwiązania lub stworzymy nowe, dedykowane do danego projektu.


Analiza testów

Czy wiesz, że wiele projektów nie spełniło swoich początkowych założeń (np. przekroczony budżet, czas, okrojona funkcjonalność) wskutek niezaangażowania analityka testów w fazie zbierania i analizy wymagań?

Zaangażowanie analityka testów w początkowej fazie projektu (niezależnie od jego metodyki), pozwala znacznie zredukować koszty wdrożenia. Analiza testowa pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia, niespójności oraz luki w koncepcji architektury i planie projektu. Realizuje się to jeszcze przed rozpoczęciem fazy wytwarzania oprogramowania w oparciu o wczesne testowanie, czyli przegląd wymagań klienta i specyfikacji projektu. Skutkiem dobrej analizy testów jest minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych błędów w późniejszych fazach projektu, a co za tym idzie uniknięcie kosztów ich naprawy i ponownego testowania. 

Dlaczego analiza testów jest ważna?

Analiza testów zrealizowana w fazie analizy projektu pozwala na zaprojektowanie typów, zakresu oraz harmonogramu testów niezbędnych do pokrycia wymagań biznesowych klienta na podstawie specyfikacji biznesowej. Zaplanowanie logicznych i szczegółowych przypadków testowych, ustalenie priorytetów oraz zarządzanie defektami zapewnia właściwą kontrolę procesu testowania zespołu testowego w oparciu o wypracowany harmonogram. 

Jak możemy pomóc?

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w wielu projektach prowadzonych zarówno w różnych metodykach, jak i z różnych sektorów biznesowych. Dzięki zebranemu doświadczeniu, pomogą w zidentyfikowaniu realnych zagrożeń i zaproponują optymalne rozwiązania, a także wesprą w dobraniu i zaplanowaniu odpowiednich rodzajów testów. Dołożą wszelkich starań, aby ostateczny wygląd systemu był spójny z oczekiwaniem klientów. 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Olga Bodnaruk

Olga Bodnaruk

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 501 938 211

Obserwuj nas