Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające jednolite deklaracje na podatek od nieruchomości.

Najpóźniej w styczniu 2020 r. wszyscy podatnicy będą musieli złożyć deklaracje na nowym wzorze.

Nowe wzory deklaracji na podatek od nieruchomości przewidują dodatkowe obowiązki informacyjne. Umożliwiają wprowadzenie jednolitego formatu danych w skali całego przedsiębiorstwa, ale wymagać będą od podatników skrupulatnego przygotowania. 

Zmiana oznacza konieczność zebrania wielu danych dotyczących nieruchomości, które nie były wymagane na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów. Najwięcej pracy wymagać będzie przypisanie poszczególnych przedmiotów opodatkowania do działek, na których się znajdują. Konieczna będzie identyfikacja położenia wszystkich budynków i budowli uwzględniająca numer działki, numer księgi wieczystej oraz adres. W przypadku większych przedsiębiorstw posiadających majątek w wielu gminach proces ten może zająć nawet kilka miesięcy.

 

Oferujemy wsparcie w rozliczaniu i wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości:

  • Przeanalizujemy rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości, przechodząc odrębnie przez każdy przedmiot opodatkowania (grunt, budynek oraz budowlę).
  • Zweryfikujemy przyjęte zasady opodatkowania takiego obiektu (np. sprawdzimy poprawność kwalifikacji jako budynek/budowla, poprawność ustalenia podstawy opodatkowania, przyjętej stawki podatku itp.).
    W większości przypadków przegląd taki wiąże się z identyfikacją oszczędności podatkowych - koszty poniesione na taki przegląd mogą zostać sfinansowane z nadpłat, które pomożemy odzyskać.

 

Dla podatników posiadających majątek położony na terenie wielu gmin oraz tych, którzy posiadają rozległy majątek położony na terenie jednej lub kilku gmin (m.in. duże zakłady produkcyjne) przygotowaliśmy aplikację umożliwiająca automatyczne wygenerowanie deklaracji na podatek od nieruchomości. Udostępnimy ją i pokażemy jak jej używać. 

Opis aplikacji i mechanizm działania

Generowanie deklaracji na podstawie danych:

  • identyfikacyjnych podatnika (nazwa, adres, numery NIP, REGON itd.) wprowadzonych ręcznie (jednorazowa czynność);
  • dotyczących przedmiotów opodatkowania umieszczonych w pliku "wsadowym" przygotowanym w formacie MS Excel;
  • bazy stawek podatku od nieruchomości i danych dotyczących właściwych organów podatkowych przygotowanej dla wszystkich gmin, w których klient posiada obiekty i grunty podlegające opodatkowaniu.

Wszystkie informacje pozostają wyłącznie w komputerze użytkownika. Aplikacja nie łączy się z zewnętrznymi bazami danych.

Program wylicza wysokość zobowiązania w poszczególnych gminach, a następnie generuje gotowe deklaracje podatkowe w formacie PDF. Identyfikuje też zmiany w pliku dotyczącym przedmiotów opodatkowania wprowadzanych w trakcie trwania roku podatkowego i generuje korekty deklaracji podatkowych.

View more

Dodatkowe funkcjonalności

  • wykrywanie błędów pojawiających się na etapie wprowadzania danych, takich jak m.in. błędy w danych identyfikacyjnych klienta, identyfikacja "pustych" pozycji, czy też złożenie jednej deklaracji dla lokalizacji, w której mamy do czynienia zarówno z własnością jak i współwłasnością obiektów (taka sytuacja obliguje podatnika do złożenia co najmniej dwóch deklaracji).
  • generowanie formularza z naklejkami na koperty do wysyłki za pośrednictwem poczty.

View more

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Krzysztof Suchorab

Krzysztof Suchorab

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 224

Obserwuj nas