Prawo konkurencji

Praktyczne zastosowanie zagadnień prawa konkurencji w prowadzeniu biznesu i zarządzaniu ryzykiem


Stale wzrasta aktywność organów antymonopolowych, zarówno na poziomie unijnym jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Precyzyjne i skuteczne stosowanie prawa konkurencji staje się kluczowe dla efektywnego zarządzania ryzykiem biznesowym. 

Prawo konkurencji wymaga, nie tylko doskonałej znajomości przepisów, orzecznictwa oraz praktyki organów antymonopolowych, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego zastosowania tych zagadnień w prowadzeniu biznesu.

 

W zależności od Państwa potrzeb:

 • udzielimy wsparcia zarówno w skutecznym planowaniu oraz w efektywnym przeprowadzeniu transakcji, jak i w codziennej działalności Państwa biznesu w sposób bezpieczny i gwarantujący zgodność z prawem konkurencji
 • przedstawimy skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem wystąpienia naruszeń prawa konkurencji
 • wskażemy efektywne rozwiązania sytuacji problematycznych.  

Doświadczenie zespołu ds. prawa konkurencji kancelarii PwC Legal obejmuje m.in. sektory: telekomunikacyjny, ubezpieczeniowy, farmaceutyczny, FMCG, finansowy, ropy i gazu, wydobywczy, energetyczny, nieruchomości, usług IT. 

 


W czym możemy pomóc?

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie kontroli koncentracji, zgodności z prawem ochrony konkurencji (antitrust) w tym karteli, nadużycia pozycji dominującej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prowadzimy audyty w zakresie zgodności z prawem konkurencji, przygotowujemy i wdrażamy szeroko rozumiany proces edukacyjny w zakresie znajomości prawa konkurencji dla pracowników firm .

Transakcje

 • Projektowanie i ocena struktur transakcji z punktu widzenia kontroli koncentracji oraz proponowanie rozwiązań prawnych odpowiadających potrzebom biznesowym.
 • Organizacja procesu transakcyjnego w sposób przeciwdziałający naruszeniu prawa konkurencji.
 • Wsparcie efektywnego zarządzania projektami transgranicznymi, współpraca z organami ochrony konkurencji i doradcami w różnych jurysdykcjach. Koordynacja transakcji wielojurysdykcyjnych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed UOKiK i Komisją Europejską.

Compliance

 • Reprezentowanie przedsiębiorców podczas kontroli UOKiK I Komisji Europejskiej, w postępowaniach antymonopolowych przed UOKiK i Komisją Europejską oraz przed sądami powszechnymi.
 • Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur zgodności z prawem konkurencji i konsumentów w celu minimalizowania ryzyka jego naruszenia.
 • Badanie zgodności umów handlowych i praktyk biznesowych z prawem konkurencji i konsumentów.
 • Prowadzenie wewnętrznych audytów działalności przedsiębiorców.
 • Opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb indywidualnych klientów w zakresie przestrzegania/znajomości prawa ochrony konkurencji.
 • Doradztwo dotyczące projektowania systemów dystrybucji oraz oceny polityki handlowej, cenowej i marketingowej w zakresie zgodności z prawem konkurencji.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Mroczkowska-Horne

Małgorzata Mroczkowska-Horne

Partner PwC Legal, Radczyni Prawna, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 598

Paulina Komorowska-Mrozik

Paulina Komorowska-Mrozik

Counsel, radca prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 777

Obserwuj nas