Prawo nieruchomości

Kompleksowe doradztwo prawne w obszarze nieruchomości

Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy prowadzeniu projektów nieruchomościowych

Nasi Klienci korzystają z synergii wynikającej z możliwości zaangażowania do projektu doradców podatkowych i biznesowych
Doradzamy polskim i zagranicznym podmiotom w planowaniu i realizowaniu inwestycji
Poszukujemy bezpiecznych i optymalnych rozwiązań, które realizują zamierzenia biznesowe naszych Klientów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

Nasi prawnicy doradzają we wszelkich aspektach prawnych związanych z transakcjami i projektami inwestycyjnymi

Zapewniamy obsługę prawną transakcji nieruchomościowych
Koordynujemy i przeprowadzamy due diligence stanu prawnego nieruchomości
Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy najmu

Zakres usług

Doradztwo transakcyjne

Doradzamy kupującym i sprzedającym w transakcjach sprzedaży nieruchomości, w tym skomercjalizowanych obiektów handlowych, biurowców, centrów logistycznych i osiedli mieszkaniowych (transakcje typu asset deal, jak również share deal).

Umowy najmu i dzierżawy

Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy najmu powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz produkcyjnych dla najemców i wynajmujących.

Due diligence nieruchomości

Przeprowadzamy badania stanu prawne nieruchomości na różnych etapach zaawansowania procesu inwestycyjnego – zarówno inwestycji planowanych, w trakcie realizacji, a także obiektów już wybudowanych. Przeprowadzamy analizę i ocenę stanu prawnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz tych, do których zgłaszane są roszczenia byłych właścicieli.

Wsparcie prawne w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z nieruchomością

Doradzamy klientom w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyk prawnych związanych z ich assetami bądź nieruchomościami, które planują nabyć. Pomagamy przy nabywaniu nieruchomości w szczególnych okolicznościach związanych z likwidacją bądź restrukturyzacją sprzedającego np. w postępowaniu upadłościowym.

Wspieramy w zagadnieniach związanych z restrykcjami w obrocie nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi. 

Obsługa przedsięwzięć deweloperskich

Doradzamy deweloperom i inwestorom w realizacji przedsięwzięć deweloperskich w całym cyklu procesu inwestycyjnego - od nabycia nieruchomości po komercjalizację zrealizowanej inwestycji, jak również w bieżącej działalności deweloperów i inwestorów.

Inwestycje budowlane 

Doradztwo prawne na każdym etapie inwestycji.
Zespół PwC Legal posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane. W oparciu o szeroką wiedzę prawną oraz znajomość rynku świadczymy usługi na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  

pwc

Jak możemy pomóc?

1: WERYFIKACJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO NIERUCHOMOŚCI

Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości w celu weryfikacji możliwości realizacji inwestycji budowlanej. Dokonujemy analizy ryzyk prawnych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Proponujemy działania zmierzające najbardziej efektywnego wykorzystania nieruchomości oraz do minimalizowania ryzyk związanych z wyborem konkretnych rozwiązań. 

2: STRATEGIA 

Doradzamy na etapie organizacji oraz określania strategii związanej z realizacją przedsięwzięcia budowlanego. Pomagamy w ustaleniu zakresu działań niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z prawem zrealizowania planowanej inwestycji. Doradzamy w zakresie modelu współpracy pomiędzy inwestorami, podmiotami finansującymi i wykonawcami.

3: UMOWY W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Przygotowujemy i negocjujemy umowy związane z realizacją procesu inwestycyjnego m.in.: umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, w tym w oparciu o FIDIC, umowy z wykonawcami i dostawcami, umowy zastępstwa inwestycyjnego, umowy o zarządzanie inwestycją.

4: POZWOLENIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Świadczymy doradztwo prawne dotyczące pozwoleń administracyjnych w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. 

Co nas wyróżnia

Doradzamy również w zakresie kwestii prawnych związanych z ESG (eng. Environmental, Social and Corporate Governance), w szczególności w zakresie transformacji przedsiębiorstw i ich adaptacji do zmian regulacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój

 

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Jean Rossi

Jean Rossi

Partner PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 503 155 853

Marta Hincz

Marta Hincz

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 603

Obserwuj nas