Forensic assessment tool

Przeprowadź diagnozę swojego przedsiębiorstwa i poznaj jego mocne strony oraz obszary do dalszego doskonalenia

41%

przedsiębiorców nie potrafi zidentyfikować czynników ryzyka przy współpracy z kontrahentem

50%

nieprawidłowości identyfikowanych w polskich firmach jest zgłaszanych przez sygnalistów

25%

nawet o tyle można ograniczyć koszty oprogramowania, poprzez lepsze zarządzanie

Wybierz obszar diagnozy

{{ activeDesc }}

Powyższa ankieta została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej ankiecie bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w ankiecie. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PwC Polska sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności - ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej ankiecie lub decyzji podjętych na podstawie tej ankiety.

Wybierz obszar diagnozy

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi odnoszącej się do Państwa organizacji, najbliższej stanowi faktycznemu na dzień wypełnienia kwestionariusza.

{{ sectors[selectedSector].questions[currentQuestion.id] .content }}


Powrót do wyboru diagnozy

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Nigel F. Tabaee

Nigel F. Tabaee

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 506 091

Obserwuj nas