Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kontrolling

Case operatora pocztowego, model kontrolingowy (model ABC)

Case study klienta

Operator pocztowy zwrócił się do PwC z prośbą o przeanalizowane usług pocztowych end-to-end pod kątem nowej oferty dla konkretnej grupy klientów, przy założeniu krótszego procesu.

Czego potrzebował klient?

Klient chciał poznać opłacalność oferowania nowych usług pocztowych dla danej grupy klientów oraz wpływ na wyniki finansowe. W tym celu potrzebna była rewizja procesów logistycznych i ustalenie czynników koszto-twórczych oraz opracowanie cennika usług.

Co dostarczyło PwC?

PwC dostarczyło m.in. Model ABC kosztów dla analizowanych usług. Na bazie oszacowanych kosztów generowany był podział kosztów na strefy bazujący na wskaźnikach efektywności zasobów realizujących daną usługę. Na tej podstawie generowany był cennik nowych usług w podziale na 2 strefy (miejską i wiejską).

Wartość dodana dla klienta

PwC opracowało wspólnie z klientem model wyceny kosztów nowych usług oraz kalkulacji kosztu „nieuśrednionego” (uwzględniającego podział na strefę miejską i wiejską). Na tej podstawie model ustalał ceny usług oraz wpływ wprowadzenia nowej oferty na wyniki całej organizacji z uwzględnieniem efektu kanibalizacji istniejących usług oraz efektu skali w przypadku wprowadzenia nowych usług.

Komentarz:

  • Model został przygotowany w sposób spójny prezentacyjnie z raportowaniem zarządczym spółki.
  • Model zaciągał koszty działań i nośniki kosztów danych MPK z raportów zarządczych spółki, które były alokowane odpowiednim kluczem na odpowiednie usługi.
  • W zależności od potrzeb klienta jest możliwość zbudowania kompleksowego modelu uwzględniającego przejście przez wszystkie poziomy kosztów tj: 
Przykład produktu prac:

Skontaktuj się z nami

Piotr Rudzki

Piotr Rudzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 500 974

Bartłomiej Wójcik

Bartłomiej Wójcik

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 079

Obserwuj nas