Poprawa płynności finansowej

Wsparcie dla firm w kryzysie

Zarządzanie i poprawa płynności kluczowym aspektem dla firm w sytuacji kryzysowej

Jak wynika z naszego badania Global Crisis Survey, aż ⅔ polskich firm doświadczyło w przeciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednego kryzysu, z czego prawie co piąta została dotknięta kryzysem finansowym (związanym m.in. z utratą płynności). 

Obecna sytuacja kryzysowa, która dotknęła liczne przedsiębiorstwa jest bardzo nietypowa i organizacje nie posiadają odpowiednich odniesień, by móc nią dobrze zarządzać. Firmy znajdują się w bardzo różnej sytuacji w zależności od rynków, na których działają, wielkości, siły finansowej oraz podatności na wprowadzane ograniczenia. Wiemy jednak, że zarządzanie i poprawa płynności finansowej będzie kluczowym aspektem pozwalającym dotrwać przedsiębiorstwom do okresu stabilizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Zarządzanie presją płynnościową - jak poprawić płynność finansową?

W miarę rozwoju kryzysu (m.in. pandemii COVID-19), organizacje stają przed poważnymi wyzwaniami operacyjnymi, finansowymi i płynnościowymi. Aby sprostać tym wyzwaniom, najważniejszym aspektem działania decydującym o możliwości przetrwania i wyjścia z problemów jest sposób radzenia sobie z presją płynnościową. Ważne jest, by wdrożyć środki zaradcze na jak najwcześniejszym etapie.

Nasza praktyka w zakresie usług restrukturyzacji biznesowej (BRS) zapewnia wsparcie klientom w trudnych sytuacjach, przed którymi w chwili obecnej stoją prawie wszystkie firmy. Radzimy, aby zespoły zarządzające rozważyły następujące kluczowe kroki w celu ustabilizowania swojej pozycji gotówkowej:

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

  

Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji w czasach kryzysu - modele finansowe

W sytuacjach kryzysowych niezwykle istotne jest posiadanie elastycznych narzędzi, które pozwolą firmie na szybką aktualizację założeń i symulację wielu możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji zarówno w wymiarze krótko- i średnio, jak i długoterminowym. Ważne, aby modele zostały zbudowane w sposób umożliwiający analizę kluczowych linii biznesowych / produktów w organizacji i dostarczały informacji w sposób przejrzysty, umożliwiając przy tym przeprowadzanie kluczowych w danym wypadku symulacji.

Dla naszych klientów opracowujemy modele, które umożliwiają im pozyskanie kluczowych danych od ręki, dając więcej czasu na analizę potencjalnych skutków i współpracę między różnymi komórkami w organizacji.

Chcesz otrzymać demonstracyjną wersję modelu płynności?

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

< Back

< Back
[+] Read More
pwc

Poprawa płynności a możliwości finansowania oferowane przez państwo

W najbliższym czasie istotnym instrumentem finansowania w Polsce będą rozwiązania antykryzysowe przygotowywane przez polski rząd.

Aby złagodzić skutki kryzysu, powołano do życia Fundusz Gwarancji Płynnościowych, w ramach którego BGK będzie udzielał gwarancji na rzecz firm dotkniętych przez pandemię, co ma pomóc w dostępie do finansowania i obronić płynność finansową. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, przeznaczonych na zasilenie FGP w latach 2020-2029, ma wynieść blisko 18,2 mld PLN.

BGK szacuje, że do końca 2020 roku dzięki udzielaniu gwarancji, możliwe będzie uruchomienie przez banki komercyjne akcji kredytowej w kwocie 125 mld PLN.

Ponadto BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, obecnie jednak nie podano szczegółów, poza informacją, iż ma być to forma pomocy przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw.

Produkty oferowane przez BGK mogą w najbliższych miesiącach zdominować rynek finansowania w Polsce.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń nie zostały jeszcze ustalone, ale posiadamy kompetencje, żeby wesprzeć wesprzeć Twoją organizację:


Pomagamy w:

  • Aktualizacji / przygotowaniu biznesplanu, w tym opracowaniu i opisie założeń finansowych oraz projekcji finansowych zgodnych z wymogami banków komercyjnych i BGK,
  • Przygotowaniu wniosku o przyznanie kredytu – oferujemy wsparcie zarówno w strefie biznesowej, jak i prawnej a także całościową koordynację procesu,
  • Przygotowaniu wniosku o udzielenie gwarancji kredytowych – uzasadnienie zakwalifikowania do programu pomocowego, w tym opis wpływu pandemii COVID-19 na działalność biznesową, przygotowanie i przedstawienie analiz potrzeb płynnościowych finansowych z kredytu objętego gwarancją,
  • Negocjacjach warunków umowy kredytowej – w tym pozycji wobec istniejącego zadłużenia. Rozmowy z dotychczasowymi finansującymi odnośnie udzielenia zgody na dodatkowe finansowanie.
     

Poprawa płynności a podatki

Zespół ekspertów podatkowych PwC przygotował autorską formę wsparcia dla swoich partnerów biznesowych, którzy, na bazie uprawnień przysługujących im w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także bez dodatkowych istotnych nakładów finansowych chcą sprawdzić możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności podatkowych i celnych.

Projekt polega na przeprowadzeniu rozmów z wybranymi pracownikami oraz weryfikacji danych i dokumentów źródłowych. Koncentrujemy się przede wszystkim na tych zagadnieniach, które były wielokrotnie z sukcesem wykorzystywane przez naszych klientów do uzyskiwania oszczędności w podatkach i cle. Jesteśmy w stanie prowadzić taki projekt zdalnie, bez konieczności narażania pracowników na kontakt osobisty. W wyniku przeglądu powstaje raport ze zidentyfikowanymi możliwościami zarówno na przeszłość jak i na przyszłość, szacunkową wartością korzyści oraz informacją w zakresie praktycznych aspektów wdrożenia wskazanych przez nas rozwiązań.

Dowiedz się więcej

podatki posrednie

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Bartłomiej Wójcik

Bartłomiej Wójcik

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 079

Obserwuj nas