System kaucyjny - kompleksowe wsparcie dla firm

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe i wielorazowe butelki z tworzyw sztucznych, butelki szklane i metalowe puszki.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, podpisana przez Prezydenta 30 sierpnia 2023 r. dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Z powodu zmian w przepisach, przedsiębiorstwa staną przed wyzwaniem zaprojektowania i wdrożenia systemu kaucyjnego, by spełnić zaplanowane przez rząd poziomy zbiórki. 

System Kaucyjny postrzegamy nie tylko jako obowiązek.

Pomożemy Ci osiągnąć korzyści biznesowe, szczególnie w obszarach:

Pozyskania nowych klientów
Lojalizacji obecnych klientów
Pozyskania i obrotu surowcem wtórnym
Optymalizacji procesów logistycznych
Wykorzystania nowych partnerstw w zakresie zarządzania opakowaniami do rozwoju biznesu

PwC od lat współpracuje z agendami rządowymi, przedsiębiorstwami i operatorami systemów kaucyjnych wspierając budowę i optymalizację rozwiązań w zakresie obrotu opakowaniami zwrotnymi. Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach i wiedzy o złożoności oraz pracochłonności uruchamiania systemu, rekomendujemy wszystkim podmiotom jak najszybsze rozpoczęcie prac przygotowawczych.

System kaucyjny - jak wspieramy naszych klientów?

Korzystając z doświadczeń w realizacji wdrożeń Systemów Kaucyjnych w krajach UE i poza UE, oferujemy swoją ekspertyzę w obszarach:

Doradztwa biznesowego

 • Opracowanie strategii biznesowej w oparciu o wymogi prawne, silne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także szanse i zagrożenia

 • Definicja kompletnego modelu operacyjnego, procesów, ról, odpowiedzialności i informatyczno - organizacyjnych rozwiązań wspierających zarządzanie opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi

 • Oszacowanie kosztów, przychodów oraz źródeł finansowania działalności związanej z wdrożeniem i utrzymaniem systemu kaucyjnego

 • Wsparcie w negocjacjach handlowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład systemu kaucyjnego

Doradztwa prawnego i podatkowego

 • Interpretacja wymogów prawnych w zakresie systemu kaucyjnego, gospodarki odpadami i regulacji pokrewnych, mających wpływ na ostateczny kształt rozwiązania 

 • Wsparcie prawne w zakresie formułowania umów z udziałowcami systemu (retailer, producent, operator systemu)

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań podatkowych towarzyszących wdrożeniu

Doradztwa technologicznego (architektura, projektowanie i wdrożenie rozwiązań IT)

 • Projektowanie procesów biznesowych oraz funkcjonalności systemów wspierających 

 • Dostosowanie obecnych rozwiązań do wymogów prawnych i biznesowych

 • Wsparcie w wyborze urządzeń obsługujących zbiórkę opakowań

 • Implementacja nowych funkcjonalności i wdrożenie zmian w istniejącym oprogramowaniu

 • Wsparcie w projektowaniu umów serwisowych z dostawcami sprzętu i oprogramowania

Analityki danych i Data Science

 • Wykorzystanie danych ze zbiórki opakowań do minimalizacji kosztów systemu oraz tworzenia nowych szans biznesowych

 • Zapewnienie ciągłości i stabilności wymogów sprawozdawczych

Zarządzania projektem i PMO (kompleksowe zarządzanie wdrożeniem)

 • Przygotowanie projektu (zakres, zespół, podwykonawcy, umowy, budżet, harmonogram, procesy zarządcze)

 • Wdrożenie projeku (budowa, testy, przygotowanie do uruchomienia, wsparcie powdrożeniowe)

Zarządzania zmianą organizacyjną

 • Przygotowanie zmiany (strategia, interesariusze, komunikacja)

 • Przeprowadzenie zmiany (komunikacja, zaangażowanie interesariuszy, szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą)

 • Utrwalanie zmiany i ciągłe doskonalenie

Wdrożenie systemu kaucyjnego w 4 krokach

Masz pytania o system kaucyjny?

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

+48 519 506 434

Email

Krzysztof Ptak

Dyrektor, PwC Polska

+48 571 778 693

Email

Przemysław Dziewiatowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

+48 571 778 878

Email

Łukasz Pamuła

Manager, PwC Polska

+48 519 504 779

Email

Obserwuj nas