Due diligence

Określ szanse, zmniejsz ryzyko

Badanie due diligence polega na wnikliwej ocenie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie szans i ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Prawidłowo przeprowadzone due diligence umożliwia nie tylko obiektywną ocenę kondycji spółki, ale pozwala też szczegółowo zaplanować harmonogram procesu inwestycyjnego.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofetowe

 

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w due diligence

Przegląd finansowy due diligence na zlecenie nabywcy

Przegląd due diligence na zlecenie nabywcy odpowiada na pytania dotyczące zasadności przyjętych przez spółkę założeń finansowych, organizacyjnych i strategicznych.

Co może zyskać Twoja firma?

 • Wzmocnienie i wzrost poprzez przejęcie bezpośredniego rywala
 • Rozszerzenie działalności przez przejęcie firmy oferującej komplementarne usługi lub produkty
 • Dostęp do nowych rynków zbytu
 • Rozszerzenie bazy klientów
 • Rozszerzenie portfolio produktów lub usług firmy w celu zdywersyfikowania działalności
 • Dywersyfikację ryzyka przez przejęcie firmy w innym kraju, świadczącej podobne usługi lub wytwarzającej podobne produkty

Przegląd finansowy due diligence na zlecenie sprzedającego

Przegląd finansowy due diligence na zlecenie sprzedającego przedstawia analizę kwestii i problemów z punktu widzenia kupujących. Zapewnia rozwiązania, które pomogą w skutecznym dokonaniu zbycia aktywów.

Co może zyskać Twoja firma?

 • Większą kontrolę nad procesem sprzedaży
 • Przejrzyste informacje na temat działalności przedsiębiorstwa oraz charakterystyki jego przepływów pieniężnych
 • Łatwiejsze podejmowanie decyzji odnośnie ceny oraz poziomu i struktury finansowania
 • Minimalizację negatywnego wpływu procesu sprzedaży na działalność spółki
 • Wiarygodność danych oraz informacji zawartych w memorandum inwestycyjnym
 • Eliminację konieczności przeprowadzenia pełnego przeglądu due diligence
 • Szybką realizację procesu zbycia 
 • Szybsze przejęcie kontroli przez nowych właścicieli
 • Redukcję ryzyka niepewności dla nabywców finansowych

Przegląd rynkowy due diligence

Inwestorzy strategiczni lub fundusze private equity muszą dokładnie rozumieć obecne oraz prognozowane wyniki przejmowanych firm, zwłaszcza jeśli zostanie zastosowany tzw. wykup lewarowany.

Co może zyskać Twoja firma?

 • Świadome i przemyślane decyzje w kluczowych etapach transakcji
 • Błyskawiczną diagnozę oraz nakierowanie działań na kluczowe aspekty transakcji
 • Wnioski z badań oparte na dogłębnych analizach oraz spójnym przeglądzie wszystkich elementów transakcji

Przegląd podatkowy Due Diligence

Wsparcie na każdym etapie transakcji zapewnia bezpieczeństwo podatkowe procesu, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie jeszcze szybciej i lepiej dopasować się do potrzeb naszych klientów 

Co może zyskać Twoja firma?

 • Efektywne podatkowo opracowanie struktury transakcji z przedstawieniem potencjalnych scenariuszy transakcji oraz przygotowanie modelu podatkowego
 • Szybkie i bezpieczne nabycie/zbycie spółki lub aktywów przedsiębiorstwa 
 • Sprawną konsolidację wybranej strategii podatkowej z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz standardami rachunkowymi
 • Sprawne przeprowadzenie emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych lub wycofanie z niej
 • Efektywny podatkowo scenariusz inwestycji na rynkach zagranicznych

Skontaktuj się z nami

Piotr Nogajczyk

Piotr Nogajczyk

Partner zarządzający, Chief Operating Officer, PwC Central & Eastern Europe, PwC Polska

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy &, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Obserwuj nas