Umowa sprzedaży i nabycia (SPA)

Umowa sprzedaży i nabycia (SPA) to wynik kluczowych negocjacji handlowych i cenowych

Wyceny, istotne gwarancje i rekompensaty oraz wszelkie pozostałe klauzule rachunkowe zawarte w SPA generują i zapewniają wartość transakcji.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

  • Rozpatrywanie korekt między wartością przedsiębiorstwa a wartością aktywów netto
  • Formułowanie argumentacji i kontrargumentacji uzasadniających dane stanowisko
  • Określanie odpowiednich benchmarków finansowych lub odpowiednich korekt ceny w przypadku mechanizmu locked box (stałej ceny)
  • Argumentacja potrzeb negocjacji cenowych i przygotowywania wersji roboczej umów
  • Określanie znormalizowanego poziomu kapitału obrotowego na potrzeby negocjacji warunków umów
  • W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane podczas przeglądu due diligence
  • W procesie negocjacji kwestii księgowych zawartych w umowach

Skontaktuj się z nami

Piotr Nogajczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4143

Michał Gójski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: 502 184 884

Obserwuj nas