Wyceny przedsiębiorstw

Podczas fuzji lub przejęcia jako inwestor musisz mieć świadomość wartości kupowanego przedsiębiorstwa 

Służą do tego wyceny na każdym etapie transakcji - podczas formułowania oferty wstępnej, w trakcie negocjacji, a także w chwili alokacji przejętych aktywów w księgach.

Dobra wycena opiera się na dogłębnym zrozumieniu walorów wycenianego podmiotu, czynników mających wpływ na jego wartość, a także perspektyw jego środowiska rynkowego. 

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w wycenach przedsiębiorstw

Wyceny przedtransakcyjne

  • Wycena przedsiębiorstwa - wycena wartości własnego biznesu lub potencjalnych biznesów docelowych
  • Alokacja ceny nabycia - sprawozdanie księgowe realnej wartości rynkowej (np. wycena wartości niematerialnych i prawnych) przed realizacją transakcji, pomaga w zrozumieniu potencjalnych wpływów transakcji na księgowość
  • Programy motywacyjne dla członków zarządu

View more

Wyceny transakcji bieżących

  • Wsparcie transakcyjne - aktualizacje analiz w świetle nowych informacji, np. oszacowanie synergii i stosunków wartości dla poprawek wynikających z przeglądu due diligence lub zmian w sytuacji gospodarczej
  • Niezależna ocena wartości - dodatkowa opinia o rzetelności transakcji w przypadku niezgody, co do wartości
  • Wyceny podatkowe - wycena kwestii podatkowych, w tym wycena własności intelektualnej i programów motywacyjnych dla zarządu.

View more

Wyceny potransakcyjne

  • Alokacja ceny nabycia - księgowość wartości godziwej w celu spełnienia wymagań odpowiednich standardów połączeń jednostek gospodarczych (np. IFRS, US GAAP), w tym wycena wartości niematerialnych i prawnych.
  • Ocena utraty wartości – przygotowanie bądź rewizja bieżących testów oceny wartości firmy po zakończeniu procesu transakcji
  • Aktualizacja wartości inwestycji - niezależna ocena aktualnej wartości godziwej inwestycji
  • Planowanie i restrukturyzacja korporacyjna - implementacja nowych programów motywacyjnych zarządu lub transfer jednostek organizacyjnych i specyficznych aktywów

View more

Skontaktuj się z nami

Piotr Rudzki

Piotr Rudzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 500 974

Małgorzata Stambrowska

Małgorzata Stambrowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 006

Obserwuj nas