Umowa SPA (Sale and purchase agreement)

Umowa SPA (sprzedaży i nabycia) to wynik kluczowych negocjacji handlowych i cenowych

W przypadku każdej transakcji umowa SPA (sale and purchase agreement) stanowi wynik kluczowych negocjacji handlowych i cenowych pomiędzy kupującym i sprzedającym. Z biegiem lat strony transakcji stają się coraz bardziej doświadczone, starając się maksymalizować potencjalną wartość, jaką można uzyskać poprzez negocjacje i egzekwowanie zapisów SPA.

Nasz dedykowany zespół SPA zapewnia wsparcie eksperckie na wszystkich etapach transakcji, od momentu poprzedzającego zawarcie umowy do wsparcia po jej podpisaniu.

Przed zawarciem umowy pomagamy w ustalaniu i opracowaniu zagadnień związanych z ceną oraz mechanizmem zawierania transakcji, aby pomóc klientom w negocjacjach umowy SPA.

Po zawarciu umowy, wspieramy klientów w weryfikacji poprawności i kompletności mechanizmu cenowego oraz potencjalnych potransakcyjnych sporach udziałowców. 

Wyceny, istotne gwarancje i rekompensaty oraz wszelkie pozostałe klauzule rachunkowe zawarte w umowie SPA generują i zapewniają wartość transakcji.

 

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

  • Rozpatrywanie korekt między wartością przedsiębiorstwa a wartością aktywów netto
  • Formułowanie argumentacji i kontrargumentacji uzasadniających dane stanowisko
  • Określanie odpowiednich benchmarków finansowych lub odpowiednich korekt ceny w przypadku mechanizmu locked box (stałej ceny)
  • Argumentacja potrzeb negocjacji cenowych i przygotowywania wersji roboczej umów
  • Określanie znormalizowanego poziomu kapitału obrotowego na potrzeby negocjacji warunków umów
  • W odpowiedzi na ryzyka zidentyfikowane podczas przeglądu due diligence
  • W procesie negocjacji kwestii księgowych zawartych w umowach

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Nogajczyk

Piotr Nogajczyk

Partner zarządzający, Chief Operating Officer, PwC Central & Eastern Europe, PwC Polska

Michał Gójski

Michał Gójski

Partner, Deals, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 884

Obserwuj nas