O Strefach Praktycznie

Jakie zmiany w przepisach przyniósł ze sobą 2023 rok i co jeszcze może nas zaskoczyć

Webinarium
26 stycznia 2023 r. | 11:00-12:00

Nasze webinarium ma na celu omówienie najważniejszych zmian wynikających z wejścia w życie z początkiem roku najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Rozporządzenie to wprowadziło wiele istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, część z nich ma niestety jednoznacznie negatywny charakter dla podatników.

Ponadto, w trakcie webinarium omówimy również tematy wynikające z ostatnich zmian w praktyce organów i orzecznictwie sądów, które mogą mieć wpływ na podatników prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji lub Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 • Zmiany zasad korzystania z pomocy publicznej w ramach PSI wynikające z nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, m.in w zakresie:

  • momentu nabycia prawa do zwolnienia

  • momentu rozpoznawania kosztów kwalifikowanych inwestycji

  • kryterium ilościowego niezbędnego do ubiegania się o decyzję o wsparciu.

 • Aktualne podejście sądów administracyjnych do kwestii zakresu prawa do zwolnienia w PSI tj. tzw. podejścia projektowego, w przypadku posiadania przez podatnika decyzji o wsparciu.

 • Aktualna praktyka interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz praktyka orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie pozostałych interesujących zagadnień, w tym m.in. pracy zdalnej w SSE/PSI czy wpływu zmiany statusu (wielkości) przedsiębiorcy na intensywność pomocy.

Dorota Wolna
Dyrektor w dziale Prawno-Podatkowym PwC

 

Agnieszka Szymczyk
Menedżer w dziale Prawno-Podatkowym PwC

 

Duszan Wołczyński 
Menedżer w dziale Prawno-Podatkowym PwC

 

Informacje dodatkowe

 • udział w webinarium jest bezpłatny,

 • wydarzenie odbędzie się w formule online i zostanie przeprowadzone w języku polskim,

 • aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować,

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy potwierdzenia udziału, szczególnie w przypadku podmiotów o działalności konkurencyjnej. 

Contact us

Obserwuj nas