Webinarium "O Strefach Praktycznie - rozliczanie inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i Polskiej Strefie Inwestycji" | PwC Polska

15.06.2021 r. | Godz. 10:00 - 11:00 | webinarium

Przystępując do rozliczenia inwestycji realizowanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. ustalenie właściwej klasyfikacji oraz ustalenie prawidłowej wartości powstałych środków trwałych), konieczne jest również uwzględnienie specyficznych warunków determinujących kwalifikowalność poniesionych kosztów, tak aby każdorazowo inwestor był w stanie:

  • wykazać przed organami kontrolującymi spełnienie warunków ilościowych wskazanych w Zezwoleniu/Decyzji o wsparciu,
  • prawidłowo określić kwotę przysługującego zwolnienia podatkowego. 

Prawidłowy podział środków trwałych powstałych ramach inwestycji na budynki i budowle, które stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jest również istotnym aspektem, którego nie sposób pominąć dokonując prawidłowego rozliczenia nowej inwestycji. Ustalona w trakcie tego procesu wartość początkowa budowli stanowić będzie realną wartość, od której naliczana będzie podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Nieprawidłowe przeprowadzenie całego procesu skutkować może istotnymi sankcjami podatkowymi, w tym także konieczność zwrotu całego wykorzystanego limitu zwolnienia podatkowego wraz z odsetkami. Ponadto brak kompleksowego podejścia do rozliczenia inwestycji, wraz z dokonaniem podziału na budynki i budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości może w znaczący sposób utrudnić (a czasami wręcz uniemożliwić) ustalenie prawidłowej wartości należnego podatku od nieruchomości. W związku z tym, już na etapie finalizacji realizowanej inwestycji, należy pochylić się nad powyższym zagadnieniem.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium w trakcie którego nasi eksperci omówią zagadnienia związane z:

  • Rozliczaniem inwestycji pod kątem wymagań związanych ze zwolnieniem podatkowym

  • Aktualnościami związanymi z rozliczeniem inwestycji pod kątem podatku CIT

  • Aktualnościami związanymi z rozliczeniem inwestycji pod kątem podatku od nieruchomości

  • Inwestycjami w Polskiej Strefie Inwestycji po zmianie mapy pomocy regionalnej - szanse i zagrożenia

Prowadzący

Dorota Wolna
Dyrektor, PwC Polska

Krzysztof Suchorab
Menedżer, PwC Polska

Agnieszka Szymczyk
Ekspert Pomocy Publicznej

Filip Wudarski
Menadżer, PwC Polska

Informacje dodatkowe

Webinarium jest bezpłatne

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas