Webinarium: Transakcje finansowe w cenach transferowych - aktualne wyzwania

Webinarium odbyło się 4 marca 2021 o godz. 12:00

Playback of this video is not currently available

59:00

W 2020 r. podatnicy po raz pierwszy raportowali ceny transferowe w oparciu o zaktualizowane przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 11 lutego 2020 r. opublikowane zostały również nowe Wytyczne OECD w zakresie transakcji finansowych, zawierające wiele praktycznych wskazówek.

Zmieniające się otoczenie regulacyjne i ekonomiczne wymaga poświęcenia coraz większej uwagi transakcjom finansowym w zakresie cen transferowych. Nie bez znaczenia dla analiz cen transferowych pozostaje również niepewna sytuacja na globalnych rynkach finansowych związana z pandemią COVID-19.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego eksperci PwC podzielili się swoimi doświadczeniami oraz obserwacjami dotyczącymi najczęstszych problemów, związanych z wewnątrzgrupowymi transakcjami finansowymi - w tym w kontekście bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących raportowania cen transferowych oraz głównych wniosków płynących z Wytycznych OECD dla transakcji finansowych, które zostały opublikowane w lutym 2020 r.

Podczas webinarium omówiliśmy następujące zagadnienia:

  • Najczęstsze problemy w zakresie właściwego raportowania transakcji finansowych zgodnie z wymogami w zakresie cen transferowych obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.;
  • Złożoność zasady ceny rynkowej w odniesieniu do wewnątrzgrupowych transakcji finansowych oraz możliwe ryzyka z tym związane;
  • Praktyczne wnioski płynące z Wytycznych OECD dotyczących transakcji finansowych dla polskich podatników w zakresie sporządzania i aktualizacji analiz porównawczych;
  • Kluczowe obszary, na które należy zwrócić uwagę przy raportowaniu cen transferowych za rok 2020.

Prowadzący

PwC, Image

Wojciech Cipielewski
Dyrektor, Zespół Cen Transferowych PwC

PwC, Image

Mateusz Gaborski
Starszy Konsultant, Zespół Cen Transferowych PwC

PwC, Image

Piotr Karolak
Menedżer, Zespół Cen Transferowych PwC

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 

Skontaktuj się z nami

Wojciech Cipielewski

Wojciech Cipielewski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 472

Piotr Karolak

Piotr Karolak

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 972

Mateusz Gaborski

Mateusz Gaborski

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 242

Obserwuj nas