Bezpieczeństwo działalności – bezpieczeństwem spółki i inwestora

15/05/17

W związku z ogromną dynamiką otoczenia biznesowego i postępującą globalizacją, firmy stale napotykają nowe wyzwania.

Do jednych z ważniejszych należy zastosowanie odpowiednich metod zapewniających bezpieczeństwo działalności, gdyż to bezpośrednio przekłada się na zapewnienie inwestorom komfortu, związanego z bezpieczeństwem ich inwestycji. Dużą rolę mogą tu odegrać, nowo ujęte w Dobrych Praktykach funkcje i systemy wewnętrzne – zarządzanie ryzykiem, compliance i audyt wewnętrzny.

Kto i kiedy może zadbać o bezpieczeństwo?

Obecnie spółki stoją przed wyzwaniem, związanym z odpowiednim zdefiniowaniem procesów powiązanych z tymi obszarami i aktywnym zarządzaniem nimi. Do tej pory, rady nadzorcze zobowiązane były jedynie do przedstawiania raz w roku oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Brak było bardziej precyzyjnych zaleceń, co do wdrożenia systemów i funkcji wewnętrznych. Nowe wydanie Dobrych Praktyk wyraźnie wskazuje, że za implementację oraz utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcję audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. Podobnie jak w innych płaszczyznach dobrych praktyk, w omawianym zakresie zastosowanie znalazła zasada adekwatności. Oczywiście, nie stanowi ona przyzwolenia na brak tego typu funkcji i systemów w firmach. Co do zasady, funkcje te powinny być wykonywane przez wyodrębnione jednostki. Inwestorzy powinni w swoim interesie oczekiwać od spółek, w których lokują pieniądze, że zadania te będą sumiennie realizowane.

Korzyści dla firm

Warto pamiętać, że firmy działają obecnie w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu regulacyjnym, a sprawnie działający obszar compliance daje komfort świadomości poziomu zgodności organizacji z wymogami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Prawidłowo zorganizowana i dobrze działająca funkcja compliance może wręcz stanowić przewagę konkurencyjną chroniąc firmę przed karami administracyjnymi i roszczeniami.

Poza tym, ze względu na zmieniające się w ogromnym tempie uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne przedsiębiorstwa planują rozwój i konstruują swoje strategie w oparciu o dużą liczbę niewiadomych. Funkcja zarządzania ryzykiem pozwala na zmniejszenie niepewności podczas podejmowania decyzji zarządczych oraz planowania strategii zwiększając jednocześnie szansę realizacji celów poprzez budowanie odporności organizacji. 

Wreszcie, wraz z większym poziomem złożoności procesów i operacji rodzi się potrzeba zapewnienia, że organizacja mityguje ryzyka w sposób oczekiwany przez organy spółki. Funkcja audytu wewnętrznego pełni rolę niezależnego doradcy gwarantując, że system kontroli wewnętrznej działa sposób efektywny. Co więcej, jest to obszar na tyle istotny, że jedna z zasad wymaga przeprowadzania corocznej oceny potrzeby powołania funkcji audytu wewnętrznego w przypadku, gdy organizacja nie posiada takiej jednostki. Należy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej zmianie -  wprowadzeniu obowiązku przez wspólnego przygotowywania raportu dla rady nadzorczej przez osobę kierującą audytem wewnętrznym oraz zarząd.

Dlaczego opisane przez nas zmiany mają tak istotne znaczenie? Przede wszystkim, są one odpowiedzią nie tylko na zmieniające się wymagania i rosnącą świadomość akcjonariuszy. Jest to też praktyczna wskazówka dla spółek, których celem jest zrównoważony i stabilny rozwój.

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Lech Dąbrowski

Lech Dąbrowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas