Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Compliance. Nowe oblicze.

15/07/20

Co znaczy dzisiaj nowoczesny compliance? 

Znaczenie zarządzania zgodnością w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rośnie niezaprzeczalnie. W ostatnich latach wyraźnie wzrosła nie tylko liczba regulacji, ale też nacisk władz na skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów przez podmioty gospodarcze.

COVID-19 zdecydowanie wzmocnił ten trend, ale również postawił przed zarządzającymi zgodnością nowe dodatkowe wyzwania. 

Wypełnij quiz i sprawdź, czy compliance w Twojej firmie jest gotowy na wyzwania przyszłości?

Czytaj dalej, aby poznać 5 atrybutów skutecznego compliance. 

 • Czy compliance w Twojej firmie jest gotowy na wyzwania przyszłości?

 • Przed Twoją firmą jeszcze daleka droga do nowoczesnego compliance.

  Twoja firma jest na dobrej drodze do nowoczesnego compliance.

  Twoja firma znajduje się wśród liderów nowoczesnego compliance.

 • Oceń podejście Twojej firmy do zarządzania zgodnością i sprawdź czy znajduje się wśród liderów nowoczesności.

 • Aby znaleźć się wśród liderów nowoczesnego compliance:

  1. Zweryfikuj krótko i długoterminowe cele firmy. Zastanów się, jakie cele zgodnościowe Twoja firma powinna i jest w stanie osiągnąć.

  2. Zastanów się nad wartościami ważnymi dla klientów Twojej firmy. W jaki sposób zadbać o to, aby pracownicy kierowali się nimi w wykonywaniu swoich obowiązków?

  3. Dowiedz się więcej na temat procesów zarządzania zgodnością i narzędzi, jakie Twoja firma może wdrożyć, aby je usprawnić.

  4. Zainwestuj w szkolenia i działania informacyjne budujące świadomość compliance w firmie.

  5. Sprawdź, jakie koszty ponosi Twoja firma w związku z zapewnieniem zgodności i zastanów się, co można zrobić, aby je zoptymalizować. Zwróć szczególną uwagę na działania zapobiegawcze - prewencja jest zawsze bardziej skuteczna i mniej kosztowna niż wykrywanie, analiza i korekta niezgodności.

  Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Twojej firmie zaplanować i wdrożyć compliance na miarę współczesnych wyzwań.

  Aby znaleźć się wśród liderów nowoczesnego compliance:

  1. Zweryfikuj krótko i długoterminowe cele firmy. Zastanów się, czy cele zgodnościowe mają wśród nich należyte miejsce i są odpowiednio kaskadowane w ramach całej organizacji.

  2. Zastanów się czy firma wystarczająco dba o to, aby pracownicy kierowali się w wykonywaniu swoich obowiązków wartościami ważnymi dla klientów firmy.

  3. Dowiedz się więcej na temat procesów zarządzania zgodnością i najnowszych narzędzi, jakie Twoja firma może wdrożyć, aby je usprawnić. Technologia zmienia się bardzo szybko. Zadbaj o to, aby być zawsze na bieżąco.

  4. Zweryfikuj podejście do szkoleń i działań informacyjnych. Czy są wystarczające, aby zbudować i utrzymać kulturę compliance?

  5. Sprawdź, jakie koszty ponosi Twoja firma w związku z zapewnieniem zgodności i zastanów się co można zrobić, aby je zoptymalizować. Zwróć szczególną uwagę na działania zapobiegawcze - prewencja jest zawsze bardziej skuteczna i mniej kosztowna niż wykrywanie, analiza i korekta niezgodności.

  Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą w pogłębionej ocenie dojrzałości compliance oraz podpowiedzą jak wdrożyć brakujące elementy i dołączyć do liderów compliance.

  Aby pozostać wśród liderów nowoczesnego compliance:

  1. Stale weryfikuj, czy cele compliance są odpowiednio kaskadowane w ramach całej organizacji.

  2. Rozpoznawaj na bieżąco potrzeby klientów. Sprawdzaj, czy pracownicy kierują się ważnymi dla klientów wartościami w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków.

  3. Stale aktualizuj swoją wiedzę na temat procesów zarządzania zgodnością i najnowszych narzędzi, jakie Twoja firma może wdrożyć, aby je usprawnić. Technologia zmienia się bardzo szybko. Zadbaj o to, aby być zawsze na bieżąco.

  4. Nie zapominaj o systematycznych szkoleniach i działaniach informacyjnych. Kultura compliance powinna być stale podtrzymywana.

  5. Zastanów się, co jeszcze Twoja firma może zrobić, aby zoptymalizować ponoszone koszty zapewnienia zgodności.

  Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą w pogłębionej ocenie dojrzałości compliance oraz podpowiedzą dalsze usprawnienia i optymalizacje zgodne z najlepszymi standardami branżowymi.

Z jakimi wyzwaniami nowej rzeczywistości muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa i jak mogą im sprostać?

Czy compliance może przyczynić się do wzmocnienia odporności organizacji i jej przewagi konkurencyjnej? Bazując na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PwC z całego świata, zidentyfikowaliśmy 5 czynników sukcesu zarządzania zgodnością w nowej rzeczywistości.

5 atrybutów skutecznego zarządzania zgodnością*

Playback of this video is not currently available

5 atrybutów skutecznego zarządzania zgodnością:

Kliknij w wybrany atrybut by dowiedzieć się więcej:


Inicjatywa strategiczna

W dzisiejszych czasach zgodność nie może być traktowana jako obowiązkowy koszt prowadzenia działalności, ale powinna stanowić nieodłączny element wpisany w strategię przedsiębiorstwa. Z uwagi na to, że nadrzędną wartością dla klientów i pracowników staje się dziś zaufanie, rośnie znaczenie nie tylko charakteru celów biznesowych, ale również sposobu ich realizacji.

Cele compliance powinny więc znaleźć się sensu stricte wśród głównych dążeń firmy (i być odpowiednio kaskadowane w ramach organizacji). Również większą niż dotychczas uwagę warto skierować na realizację celów finansowych i operacyjnych w zgodzie z wartościami, normami i standardami.  Inwestycja w zaufanie

Współczesny compliance to nie tylko zgodność z prawem, ale również z tzw. wymogami “miękkimi”. Firmy od lat chętnie posługują się w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej zestawami realizowanych wartości. Nadszedł czas, w którym interesariusze mówią “sprawdzam”.

Zarządzający powinni zrozumieć w jaki sposób przestrzeganie przez nich prawa i dobrych praktyk branżowych wpływa na postrzeganie firmy przez klientów i pracowników. Powinni też umieć w szybki i przekonywujący sposób udowodnić zgodność z poszczególnymi wymaganiami oraz jak najlepiej zaadresować potrzeby i oczekiwania swoich interesariuszy w zakresie zgodności.Cyfrowy compliance

Obecny kryzys przyspieszył potrzebę transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Skuteczne rozwiązania technologiczne powinny integrować wszystkie procesy compliance w ramach jednej platformy oraz usprawniać pracę Compliance Officerów w realizacji ich zadań w warunkach pracy zdalnej. Główne wymagania, jakie powinny spełniać narzędzia IT to: 

 • Interaktywne dashboardy i zwizualizowane raporty pozwalające błyskawicznie znaleźć, zestawić i zanalizować potrzebne informacje, aby móc podejmować szybkie i trafne decyzje oraz dostarczyć zarządowi, organom kontroli oraz kluczowym interesariuszom dowodów na zgodność
 • Powiadomienia i alerty umożliwiające planowanie i skuteczny nadzór nad działaniami zapewniającymi zgodność
 • Intuicyjny workflow ułatwiający przejście użytkowników przez poszczególne procesy zarządzania zgodnością bez specjalistycznych technicznych umiejętności
 • Elastyczne ustawienia pozwalające dopasować rozwiązania technologiczne do specyfiki firmy, jej metodyki i procedur. 


Orientacja na czynnik ludzki

Efektywny system zarządzania zgodnością to odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procesy, dopasowane i nowoczesne rozwiązania IT, ale przede wszystkim świadomi i dobrze przygotowani ludzie. Szkolenia, akcje informacyjne i komunikacyjne znacznie zmniejszają ryzyko niezamierzonego nieprzestrzegania przepisów oraz budują kulturę compliance.

Warto dzisiaj szczególnie pamiętać, że pracownicy to ambasadorzy firmy. Dzięki zaszczepieniu w nich idei compliance zwiększamy prawdopodobieństwo realizacji wartości firmy w ich codziennej pracy oraz w ich kontaktach z klientami i otoczeniem organizacji, a to kształtuje wizerunek całego przedsiębiorstwa.Przewidywanie i zapobieganie

Zapobieganie niezgodnościom jest zawsze bardziej skuteczne i mniej kosztowne niż ich wykrywanie, analiza i korekta. W czasach niepewności oraz potrzeby skupienia się na ciągłości działania warto postawić na efektywną prewencję, która oszczędza czas i zasoby oraz wzmacnia ochronę wartości firmy i ogranicza ryzyka związane z realizacją jej celów. Ludzie popełniają błędy i będą je popełniać, zwłaszcza w trudnych i stresujących czasach.

Warto pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność spoczywa na zarządzających i nadzorujących. Przemyślana i długofalowa inwestycja w compliance i mechanizmy zapobiegania niezgodnościom i nadużyciom pozwala na optymalizację zarządzania i zwiększenie bezpieczeństwa firmy, a w szczególności jej pracowników, zasobów, wartości i wizerunku.


* Treści zawarte w materiale autorstwa strategy+business nie muszą odzwierciedlać poglądów firm wchodzących w skład sieci PwC. Wszelkie opinie oraz wzmianki o publikacjach, produktach lub usługach nie stanowią rekomendacji zakupu. Treści strategy+business są publikowane przez niektóre firmy wchodzące w skład sieci PwC. Tłumaczenie z języka angielskiego oryginalnego tekstu autorstwa strategy+business zostało zrealizowane przez PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

Skontaktuj się z nami

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas