Compliance

Usługi i narzędzia dla firm

System compliance w nowoczesnej firmie

System compliance to nie tylko procedury. To również właściwie zaprojektowana struktura wraz z rolami i odpowiedzialnościami, wyszkoleni i zmotywowani pracownicy, zidentyfikowane i zaadresowane specyficzne ryzyka braku zgodności oraz ustanowiony proces bieżącego ich monitorowania i raportowania.

Doradzamy przy tworzeniu systemu compliance we wszystkich kluczowych obszarach. Kompleksowo. Strategicznie. Cyfrowo.

Platforma Digital Compliance

Platforma Digital Compliance to kompleksowy zestaw narzędzi dla Compliance Officera, wspierający skuteczną realizację funkcji zarządzania zgodnością zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i na poziomie szczegółowych zadań z zakresu compliance.

Nasze innowacyjne rozwiązania to odpowiedź na przyspieszającą cyfryzację w erze COVID.

zarządzanie biblioteką wymagań i oceną ryzyka we wszystkich obszarach compliance

zaawansowane zarządzanie ochroną danych osobowych

Automatyczna weryfikacja kontrahentów

zarządzanie konfliktem interesów

rejestr konfliktu interesów

rejestr prezentów i korzyści

zarządzanie umowami

zarządzanie i automatyzacja raportowania podatkowego

uzasadnienie prawidłowości stawek i zwolnień podatkowych

weryfikacja zgodności danych w plikach JPK

monitorowanie wyłudzeń VAT

sygnalizowanie nieprawidłowości

< Back

< Back
[+] Read More

Co wyróżnia nasz compliance software?

pwc

Intuicyjny sposób działania

Korzystanie z modułów jest praktyczne, przyjazne i nie wymaga specjalistycznych umiejętności technicznych. Platforma Digital Compliance to efekt ścisłej współpracy doświadczonych Compliance Officerów, prawników, specjalistów w przeprowadzaniu śledztw gospodarczych oraz programistów i UX designerów.

pwc

Oszczędność
kosztów

Dzięki narzędziom otrzymujemy rzetelne zwizualizowane dane w czasie rzeczywistym, co ogranicza ryzyko kosztownych zaniedbań i wszelkich nadużyć. Platforma Digital Compliance umożliwia skuteczny nadzór, trafne decyzje zarządcze i łatwość wykazania należytej staranności.

pwc

Ścisłe
dopasowanie
do potrzeb

Poszczególne moduły mają możliwość dostosowania ustawień do własnej metodyki firmy, np. szerokości skal i wymiarów oceny ryzyka, kolejności kroków w procesie, katalogów zagrożeń itp.

Usługi compliance

Zarządzanie zgodnością

 • Ocenimy istniejące rozwiązania w zakresie compliance i wskażemy kierunki usprawnień w celu odpowiedniego wsparcia strategii biznesowej.
 • Zaprojektujemy i wdrożymy struktury, narzędzia i proces zarządzania ryzykiem braku zgodności, co pomoże zbudować odporność organizacji na przyszłe zmiany prawno-regulacyjne bez względu na ich charakter.
 • Precyzyjnie i jasno zdefiniujemy role i odpowiedzialności, co pozwoli trwale “zaszczepić” compliance na każdym szczeblu struktury organizacyjnej oraz zintegrować zgodność z pozostałymi procesami.
 • Wskażemy konkretne zagrożenia prawne i regulacyjne dla Państwa firmy, pomożemy je realnie ocenić oraz wdrożyć skuteczne i dopasowane mechanizmy zabezpieczające.
 • Zaprojektujemy i wdrożymy narzędzia do raportowania i wizualizacji stanu zgodności, ułatwiające podejmowanie skutecznych decyzji oraz wykazanie należytej staranności.

Przeciwdziałanie nadużyciom

 • Opracujemy i wdrożymy dostosowane do organizacji rozwiązania z zakresu whistleblowing, w tym dedykowane narzędzia zintegrowane z wewnętrznymi systemami.
 • Przeprowadzimy śledztwa (postępowania wyjaśniające) w związku ze zgłoszeniami odbieranymi od sygnalistów oraz w zakresie nieprawidłowości wykrytych w inny sposób.
 • Zgromadzimy oraz przeanalizujemy informacje o podmiotach lub osobach powiązanych w celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów interesów. Nasze analizy zostaną przedstawione w formie wizualizacji ułatwiających ich interpretację (Forensic Intelligence).
 • Przeanalizujemy różnorodne źródła danych pod kątem powtarzających się wzorców i anomalii w celu identyfikacji prognoz i trendów jak również detekcji nieprawidłowości i nadużyć (Forensic Data Analysis).

Prawo

 • Przeprowadzimy analizę poziomu dojrzałości systemu compliance - zidentyfikujemy istniejące elementy systemu compliance oraz obszary ryzyka braku zgodności, na jakie narażona jest organizacja. Wydamy rekomendacje w zakresie usprawnienia lub wdrożenia systemu compliance.
 • Sporządzimy listę aktów prawnych, regulacji wewnętrznych oraz standardów branżowych mających zastosowanie do Państwa organizacji wraz z opisem wynikających z nich wymagań, co pozwoli efektywniej identyfikować oraz oceniać ryzyko.
 • Przygotujemy środki ograniczające ryzyko braku zgodności, takie jak polityki, procedury, kodeksy oraz rozwiązania organizacyjne dostosowane do specyfiki Państwa organizacji.
 • Udzielimy wsparcia prawnego w kontaktach z regulatorem oraz w toku postępowań administracyjnych, karnych lub cywilnych prowadzonych na skutek materializacji ryzyka braku zgodności.

Podatki

 • Zweryfikujemy bieżące procedury i przyjęta praktykę rozliczania podatków.
 • Wskażemy możliwe usprawnienia w tych zakresach i wesprzemy w wypracowaniu oraz implementacji zmian (w tym szkolenia).
 • Nasze prace mogą objąć w szczególności (choć nie tylko) kwestie dotyczące: CIT, PIT, VAT, PCC, JPK, MDR.
 • Po wdrożeniu zmian przeprowadzimy symulację kontroli mającej na celu weryfikację poprawności rozliczeń i raportowań podatkowych i kompletności gromadzonej dokumentacji.

System compliance - dlaczego warto

Compliance staje się doradcą biznesu, który pozwala sprawniej realizować cele strategiczne organizacji oraz zwiększa komfort podejmowania decyzji biznesowych

 • Jasny podział odpowiedzialności,
 • Dochowanie należytej staranności,
 • Zachowanie zasad compliance w rozwoju nowych
  produktów i usług,
 • System wczesnego ostrzegania i szybka reakcja
  na ryzyko.
   
< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Michał Rams

Michał Rams

Partner PwC Legal, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Marta Szczepek

Marta Szczepek

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 377

Obserwuj nas