Usługi śledcze i zarządzanie ryzykiem nadużyć

Prawie połowa firm w Polsce przyznaje, że w przeszłości doświadczyła nadużyć.

Sprawne wyjaśnienie nieprawidłowości i szczelny system przeciwdziałania nadużyciom w organizacji stanowią klucz do zapewnienia jej bezpieczeństwa.

Zapytaj o wsparcie w zarządzaniu ryzykiem nadużyć w Twojej firmie

Nadużycia jako globalne wyzwanie dla organizacji

Reputację i zaufanie klientów można szybko stracić, a ich odbudowa może stać się długotrwałym procesem.

Sukces organizacji w coraz większym stopniu zależy od jej reputacji. W zglobalizowanym świecie zagrożenia biznesowe pojawiają się bez ostrzeżenia zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. W obliczu kryzysu firma musi mieć pewność, że wsparcie i rozwiązania, które otrzymuje są właściwą przeciwwagą do zagrożeń, których doświadcza.

Śledztwa oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć pozwalają na zabezpieczenie dobrego imienia firmy oraz jej własności materialnych i niematerialnych. Wyjaśnianie nieprawidłowości, badanie nadużyć i korupcji, rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie problemów związanych z nadzorem instytucji kontrolujących, szybka reakcja na zagrożenia związane z cyberprzestępczością to działania, które budują szczelny system przeciwdziałania nadużyciom i zapewniają firmie bezpieczeństwo.

Z kolei kluczem do radzenia sobie z kryzysami jest ich skuteczne unikanie. Zarządzanie ryzykiem jest priorytetowe dla wszystkich liderów współczesnego biznesu. Ważne, aby firma była o krok dalej przed potencjalnymi oszustami, nieuczciwymi praktykami lub innymi zagrożeniami, które mogą się jej przytrafić.

Typowe nadużycie powoduje $8,300 strat miesięcznie i trwa 12 miesięcy zanim zostanie wykryty

42% nadużyć zostało wykrytych przy pomocy anonimowej informacji co stanowi prawie 3 razy więcej przypadków niż wykrycie oszustwa kolejną najpopularniejszą metodą

Ponad 50% wszystkich informacji pochodziło od pracowników organizacji

Korupcja jest najczęstszym rodzajem nadużyć we wszystkich regionach świata

Odsetek spraw związanych z korupcją rośnie. W 2022 roku sprawy związane z korupcją stanowiły już 50% wszystkich spraw

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem nadużyć w swojej firmie?

Usługi świadczone w formie Managed Service

 • Zapewnimy wsparcie w przeprowadzeniu śledztwa i analizie zgromadzonych dowodów, 

 • Zidentyfikujemy i przeprowadzimy analizę danych finansowych i niefinansowych umożliwiającą wykrycie nadużyć i nieprawidłowości,

 • Oszacujemy skalę nieprawidłowości i zidentyfikujemy osoby odpowiedzialne,

 • Przygotujemy materiał dowodowy do wykorzystania w postępowaniu przed organami,

 • Zapewnimy wsparcie dla prawników prowadzących postępowanie wyjaśniające.

 • Pozyskamy i zabezpieczymy elektroniczny materiał dowodowy,

 • Przeanalizujemy dane z komputerów, telefonów, serwerów, wykorzystując zautomatyzowane narzędzia,

 • Zaprezentujemy w czytelnej formie dowody elektroniczne kluczowe dla postępowania i ustalenia osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości,

 • Zbadamy skutki włamań do systemów IT i zaproponujemy rekomendacje w celu zabezpieczenia organizacji.

 • Przeprowadzimy kompleksową analizę ryzyka współpracy z kontrahentami,

 • Przedstawimy informację o istniejących lub potencjalnych kontrahentach, ich strukturze właścicielskiej, zarządzie,

 • Zidentyfikujemy powiązania między kontrahentami, pracownikami oraz dostawcami,

 • Przeprowadzimy szkolenie dla pracowników zajmujących się oceną kontrahentów.

Przegląd i analiza dokumentów elektronicznych prowadzone są przez wyspecjalizowany, doświadczony zespół, który jesteśmy w stanie zmobilizować w krótkim okresie czasu. Nasi specjaliści posługują się kilkudziesięcioma językami, a dzięki współpracy z innymi biurami na świecie jesteśmy gotowi świadczyć usługi przeglądu dokumentów praktycznie bez przerwy. Nasz zespół, cechuje elastyczność i efektywność, a także duża dbałość o szczegóły oraz wdrożone procedury zapewnienia jakości. Wszystko to dostępne zawsze wtedy, gdy konieczny jest przegląd dużej ilości dokumentów elektronicznych w szybkim czasie.

Dowiedz się więcej o Managed Review

 

Doradzamy przy tworzeniu systemu compliance we wszystkich kluczowych obszarach:

 • Wsparcie we wdrożeniu funkcji compliance
  Kompleksowe doradztwo w zakresie ustanowienia funkcji zarządzania zgodnością lub ocena skuteczności już przeprowadzonego wdrożenia.

 • Outsourcing
  Przejęcie roli Compliance Officera - osoby zarządzającej całym rocznym cyklem zarządzania zgodnością.

 • Co-sourcing
  Wsparcie doradców w realizacji części zadań związanych z zarządzaniem zgodnością np. monitorowanie zmian regulacyjnych, organizacja i prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników.

 • Digital compliance
  Nowoczesne narzędzia wspierające pracę Compliance Officera wraz z bibliotekami wymagań, ich aktualizacją oraz wielowymiarowymi raportami. Digital Compliance to odpowiedź na przyspieszającą cyfryzację w erze COVID. Nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają na kompleksowe zarządzanie zgodnością w obrębie całej organizacji, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i na poziomie poszczególnych zadań z zakresu compliance.

  Compliance - usługi i narzędzia dla firm:

  Dowiedz się więcej

  Przeprowadź diagnozę dojrzałości Twojej organizacji w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć

  Dowiedz się więcej

 

Jak możemy pomóc Twojej organizacji? 

 • Przeanalizujemy i zweryfikujemy istniejące procedury oraz narzędzia compliance
  Przegląd i dogłębna analiza obowiązujących w organizacji procedur i narzędzi w obszarze compliance, w tym z zakresu whistleblowingu, pozwala na określenie ich użyteczności, efektywności oraz stopnia dopasowania do firmowego kontekstu.

 • Zaprojektujemy kanały do sygnalizowania nieprawidłowości i zapewnimy wsparcie we wstępnym rozpatrywaniu zgłoszeń
  Tworząc dedykowane kanały oceniamy sytuację danej firmy na wielu poziomach i przy uwzględnieniu różnych czynników dzięki czemu dopasowujemy rozwiązania do specyfiki biznesowej konkretnego klienta. Dodatkowo zapewniamy wsparcie we wstępnej weryfikacji zgłoszeń przeprowadzone przez wykwalifikowany zespół prawników.

 • Przeprowadzimy dostosowane warsztaty i szkolenia
  Stworzenie w firmie  powszechnego zrozumienia wdrażanych zasad jest możliwe dzięki przeszkoleniu wszystkich pracowników według spójnej metodyki, uwzględniającej preferencje i potrzeby każdej z grup odbiorców.

 • Wesprzemy w wewnętrznych działaniach komunikacyjnych
  Realizacja komunikacji wewnętrznej związanej z wprowadzaniem rozwiązań w zakresie wewnątrzorganizacyjnego systemu zgłaszania nieprawidłowości w istotnym stopniu wspiera osiąganie korzyści płynących z całościowego zarządzania ryzykiem nadużyć w firmie. 

 • Przeprowadzimy postępowania wyjaśniające
  Jako zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć od lat wspieramy naszych klientów w realizowaniu wewnętrznych śledztw, poprzez takie działania jak m.in.  zabezpieczenie materiału elektronicznego i jego przegląd,rozmowy z pracownikami czy też wywiad jawnoźródłowy. 

 

Jednym z proponowanych przez nas kanałów do sygnalizowania nieprawidłowości jest onlinowa platforma, którą można łatwo zintegrować z wewnątrz firmowymi systemami. 

 • Narzędzie gwarantuje pełną anonimowość zgłoszeń, bezpieczeństwo danych i ich zgodność z RODO czy też dostępność w wersji mobilnej. 

 • Platforma zawiera wiele rozwiązań umożliwiających skuteczne prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym m.in. zróżnicowanie poziomów dostępu, kategoryzację spraw i raportów czy generowanie statystyk.

Odwiedź nasze strony poświęcone tematyce whistleblowing:

Platforma whistleblowingowa

Whistleblowing - usługi dla firm

W celu skutecznej i efektywnej weryfikacji kontrahentów, zespół PwC stworzył narzędzie Intelligent Risk Monitoring do oceny ryzyka związanego ze współpracą z partnerami biznesowymi. Narzędzie wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pomagają zautomatyzować oraz poprawić wiarygodność przeprowadzanych testów i znacząco skrócić proces weryfikacji dostawców.

Dowiedz się więcej

Inne usługi

Śledcza analiza danych obejmuje analizę zachowań, wykrywanie wzorców i anomalii, tworzenie prognoz i wykrywanie trendów - pod kątem nadużyć, jak również innych niewłaściwych praktyk. Zajmujemy się analizą różnego rodzaju źródeł danych, zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, a stosowane przez nas techniki wizualizacji pozwalają na ich lepszą i pełniejszą interpretację. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie uzyskać informacje, które wcześniej były dla naszych klientów niewykrywalne lub niedostępne, a wnioski wyciągnięte na podstawie analizy tych informacji wnoszą kluczowe dane do procesów decyzyjnych organizacji.

 • Pomożemy kontrolować i optymalizować wykorzystanie oprogramowania w całej organizacji,

 • Przeprowadzimy kompleksowe wdrożenia programów Software Asset Management w firmie,

 • Zapewnimy przegląd zgodności licencyjnej dla głównych dostawców oprogramowania m.in. Microsoft, VMware, Oracle, IBM, Adobe, SAP,

 • Dokonamy analizy i oceny dojrzałości procesów Software Asset Management w organizacji.

 • Zapewnimy kompleksowe wsparcie eksperckie w sporach, postępowaniach arbitrażowych, mediacji i innych alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów,

 • Sporządzimy wyceny, raporty i opinie dotyczące biznesowych i finansowych aspektów sporów,

 • Zidentyfikujemy dowody wspierające stanowisko strony,

 • Zaprezentujemy wyniki prac przed sądami i trybunałami.

Umowa SPA (sale and purchase agreement) stanowi wynik kluczowych negocjacji handlowych i cenowych pomiędzy kupującym i sprzedającym.

Z biegiem lat strony transakcji stają się coraz bardziej doświadczone, starając się maksymalizować potencjalną wartość, jaką można uzyskać poprzez negocjacje i egzekwowanie zapisów SPA. Nasz dedykowany zespół SPA zapewnia wsparcie eksperckie na wszystkich etapach transakcji, od momentu poprzedzającego zawarcie umowy do wsparcia po jej podpisaniu. 

Przed zawarciem umowy, nasz zespół pomaga w ustalaniu i opracowywaniu zagadnień związanych z ceną oraz mechanizmem zawierania transakcji, aby pomóc klientom w negocjacjach umowy SPA. Po zawarciu transakcji, zespół SPA wspiera klientów w ochronie lub generowaniu wartości transakcji poprzez realizację dowolnego mechanizmu cenowego.

Dowiedz się więcej

Usługi śledcze i zarządzanie ryzykiem nadużyć

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Nigel F. Tabaee

Nigel F. Tabaee

Director, PwC Polska

Tel.: + 48 519 506 091

Obserwuj nas