Zarządzanie przeglądem
dokumentów prawnych i śledczych

Od małych spraw do wielkich kryzysów – pomagamy w analizie danych z dokumentów.

Dochodzenia, sprawy sądowe, fuzje i przejęcia, przeglądy zgodności z wymogami – te obszary zazwyczaj wiążą się z ogromną ilością danych, ale też krótkimi terminami oraz wymaganą wysoką jakością.  Wspieramy proces przeglądu dokumentów, zapewniając wykwalifikowany zespół prawników i analityków śledczych oraz najnowsze technologie. Zajmujemy się całym procesem od początku do końca.

Jesteśmy zróżnicowanym, wielojęzycznym zespołem ponad tysiąca pracowników PwC w Polsce, ekspertów w różnych dziedzinach i branżach.

Nasze usługi i rozwiązania

W oparciu o nasze doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu złożonych projektów dotyczących przeglądów, opracowaliśmy elastyczne podejście.


Przegląd dokumentów dotyczących uchybień
Prowadzenie i realizacja przeglądów dużej objętości danych, w tym odpowiadanie na wnioski organów regulacyjnych, pomoc w ujawnianiu informacji w postępowaniach sądowych oraz przeprowadzanie przeglądów redakcyjnych pod kątem zgodności i celu transakcji.

Przeglądy umów i polityk
Zrozumienie kluczowych postanowień umów gospodarczych jest kluczowe zarówno dla odniesienia sukcesu handlowego, jak i zapewnienia zgodności z przepisami. Przegląd umów zapewnia, że wszystkie informacje o Państwa kluczowych umowach, niezależnie od tego, gdzie i w jakim formacie się znajdują, mogą być zestawione i przejrzane przez specjalistyczny zespół ds. przeglądu.

Przeglądy danych osobowych i wrażliwych
Dane są ważnym i cennym zasobem, co sprawia, że zawsze istnieje ryzyko ich naruszenia i utraty. Możemy pomóc klientom w zrozumieniu, jakie dane osobowe i dane wrażliwe są przez nich przechowywane, co znajduje się w ich klauzulach ochrony danych, a także zapewnić pomoc w odpowiadaniu na wnioski osób, których dane dotyczą.

Przeglądy RODO, cybernetyczne i utraty danych
Jeśli doszło do naruszenia danych, wiemy, że nasi klienci muszą szybko dowiedzieć się, jakie rodzaje informacji, w tym dane osobowe, zostały ujawnione.

Przegląd regulacyjny i ładu korporacyjnego
Zapewniamy widoczność i wgląd w ramy ładu korporacyjnego naszego klienta, w tym strategie, polityki i procedury, poprzez wyodrębnienie i digitalizację kluczowych postanowień w politykach oraz procedur, które są do nich dostosowane.

Przegląd danych w sporach masowych
Autorska usługa PwC ułatwiająca standaryzację i ustrukturyzowanie modelu realizacji do obsługi pozwów zbiorowych.

Pilna sprawa czy potrzeba dodatkowych informacji? Porozmawiajmy.

Skontaktuj się z nami

Nasze usługi zapewniają bezpieczne, efektywne kosztowo i produktywne analizy informacji z dokumentów i umów.

Członkowie naszego zespołu posiadają wiedzę niezbędną do prowadzenia spraw z szerokiej palety branż i dziedzin.

Zespołami zaangażowanymi w przeglądy kierują doświadczeni menedżerowie oraz wspierają je zespoły kontroli jakości. Przegląd odbywa się bezproblemowo, zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Udokumentowany proces i postępy prac

Sprawne formowanie zespołu, który ma wykonać przegląd

Skalowalne rozwiązanie

Możliwość dołączenia ekspertów z Państwa zespołów

Elastyczne podejście do współpracy

Przegląd może być prowadzony w kilku językach

Konkurencyjne ceny, przy zachowaniu najwyższej jakości

Zaawansowana technologia e-Review platforma danych wykorzystująca Sztuczną Inteligencję (AI)


Proces
i Technologia

Wykorzystując jedno lub kilka poniższych opcji, możemy pomóc Państwu w szybki sposób wyciągnąć wnioski ze zgromadzonych danych, skrócić czas przeglądu i poprawić jego dokładność. Skrócenie czasu przeglądu daje większe możliwości strategicznej oceny sytuacji.

Oferujemy dedykowany zespół technologiczny z dostępem do najlepszych na rynku aplikacji i platform, aby jak najsprawniej pomóc Państwu zarówno w gromadzeniu i przygotowaniu danych, a także w ich przeglądzie.


Platformy e-review


Przetwarzanie danych i ocena spraw na początkowym etapie


Data mining & contract analytics (eksploracja danych i analityka danych z umów)


Process & Workflow management (zarządzanie procesami i przepływem prac)


Wartość, którą tworzymy

Bardzo często wymogi organów regulacyjnych, wewnętrzne dochodzenia, przeglądy zgodności z przepisami lub postępowania sądowe wiążą się z koniecznością przeprowadzenia przeglądu danych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że organizacje coraz częściej stoją przed wyzwaniem dokonania takiego przeglądu - zrozumienia lub wydobycia informacji z olbrzymich ilości danych. Jest to wywoływane różnymi czynnikami, m.in. reagowaniem na nowe przepisy, zapewnieniem zgodności z wymogami, prowadzeniem dochodzeń lub chęcią uzyskania przewagi na rynku. Wspieramy organizacje zmuszone do przeglądu dużych ilości danych.

Zapewniamy:

  • Zaawansowaną technologię: zarówno, gdy chodzi o analitykę zebranych danych, jak i w samym procesie przeglądu

  • Szybkość: dysponujemy wielojęzycznym zespołem, gotowym do działania i analizy obszaru danego przeglądu

  • Jakość: poza przeglądem, mamy również zespół ekspertów ds. jakości, który dopilnuje, aby Państwa przegląd został przeprowadzony z zastosowaniem najwyższych standardów

  • Elastyczność: jesteśmy otwarci na współpracę z Państwem i Państwa doradcami prawnymi. Możemy przeprowadzić pełny przegląd, podzielić prace między Państwa/Państwa doradców i nasz zespół albo tylko przygotować infrastrukturę pod prowadzony przez Państwa przegląd.


Nasi eksperci

Stały, zróżnicowany zespół pracowników PwC dysponujących doświadczeniem w różnych sektorach i branżach. Działamy na całym świecie i wspieramy przeglądy w ponad 40 językach.

Nasze doświadczenie w pracy z analitykami śledczymi, prawnikami i organami regulacyjnymi na całym świecie pozwala nam planować i przewidywać ich oczekiwania, co daje Państwu wartościową przewagę. Współpracujemy z zespołami prawnymi i zespołami ds. zgodności, aby ograniczać ryzyko, dzielić się spostrzeżeniami i chronić wartości.

Investigation

Marcin Klimczak

Partner, Warszawa, PwC Polska

+48 502 184 087

Email

Nigel F. Tabaee

Director, PwC Polska

+ 48 519 506 091

Email

Legal

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

Email

Mariusz Kamiński

Partner PwC Legal, Adwokat, Warszawa, PwC Polska

+48 519 506 692

Email

Alec Gosiewski

Gdańsk Legal CoE | Senior Manager, PwC Polska

+48 519 508 933

Email