Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Kompleksowe doradztwo dla Twojej firmy

\

Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Zmiana zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wymusi na firmach obowiązek wykazania, że wdrożyły skuteczne środki, mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw.

Aby pozostawać w zgodzie z nowymi wymogami, przedsiębiorcy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem zidentyfikować obszary swojej działalności szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, a następnie wdrożyć skuteczne systemy prewencyjne.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

Projekt ustawy zakłada m.in. kilkunastokrotne podwyższenia górnej granicy kary pieniężnej za czyny zabronione czy możliwość orzeczenia rozwiązania lub likwidacji firmy.

Jak możemy pomóc w przygotowaniu firmy do wymogów projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
 

DAMIL 123771 132 rose

Analizujemy ekspozycję organizacji na ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karnej na podstawie projektowanych przepisów

DAMIL 123770 132 rose

Weryfikujemy obowiązujące procedury wewnętrzne pod kątem ich zgodności z wymogami prawa, a także ich efektywność w kontekście zapobiegania nadużyciom

DAMIL 123763 132 rose

Tworzymy wymagane ustawą oraz fakultatywne instrumenty zabezpieczające organizację przed skutkami przestępstw, a pośrednio ponoszeniem odpowiedzialności karnej

DAMIL 123756 132 rose

Zapewniamy wsparcie w zakresie tworzenia, wdrażania oraz obsługi kanałów anonimowego informowania o nadużyciach

DAMIL 123744 132 rose

Weryfikujemy skuteczność polis ubezpieczeniowych, zabezpieczających ewentualne postępowania karne prowadzone przeciwko organizacji

DAMIL 123767 132 rose

Pomagamy w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych mających na celu wykrycie nadużyć oraz detekcję osób, które się ich dopuściły

DAMIL 123768 132 rose

Tworzymy czytelne i regularnie audytowane systemy kadrowe

DAMIL 123755 132 rose

Wdrażamy wewnątrzorganizacyjny Kodeks postępowania

Skontaktuj się z nami

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Katarzyna  Kaczmarzyk

Katarzyna Kaczmarzyk

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 716

Michał Rams

Michał Rams

Partner PwC Legal, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Obserwuj nas