Whistleblowing

Pomagamy w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu whistleblowingowego, organizujemy szkolenia, wspieramy w wewnętrznych działaniach komunikacyjnych, prowadzimy postępowania wyjaśniające

1 sierpnia 2023r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (datowany na 12 lipca 2023r.). Oficjalny termin wdrożenia dyrektywy przez wszystkie państwa członkowskie upłynął 17 grudnia 2021 r. Polska, obok Estonii, jest jednym z dwóch ostatnich krajów UE, które jeszcze nie przyjęły przepisów.

Prawidłowo zaimplementowany system whistleblowing to nie tylko wczesne wykrywanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie nadużyciom, ale również wzmocnienie kultury etycznej i transparentności w organizacji, regularny monitoring przestrzegania prawa i regulacji.

Skala nadużyć w firmach

Organizacje doświadczające nadużyć finansowych, korupcji lub innych rodzajów przestępstw gospodarczych

Źródło: PwC Global Economic Crime Survey 2022, PwC

%

Polskich firm poniosło wydatki związane z działaniami w odpowiedzi na nadużycie

%

Nadużyć zostało popełnionych z udziałem pracowników

%

Polskich firm w wyniku nadużyć poniosło stratę przekraczającą 400000 PLN

%

Polskich przedsiębiorców przyznaje, że doświadczyło nadużyć

Źródło: PwC Global Economic Crime Survey 2020 Polish edition, PwC

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wdrażania systemu sygnalizowania nieprawidłowości:

 • Dokonamy przeglądu i analizy istniejących procedur oraz narzędzi w obszarze compliance pod kątem ich użyteczności, efektywności a także stopnia dopasowania do potrzeb organizacji.

 • Opracujemy dedykowane procedury wewnętrzne w tym: zasady dotyczące zgłaszania nieprawidłowości  prowadzenia postępowań wyjaśniających czy też ochrony sygnalistów.

Pomożemy w przygotowaniu szkoleń uwzględniających zróżnicowanie i potrzeby grup pracowniczych w tym oczekiwania, zakres odpowiedzialności, czy potencjalne ryzyka.

Odpowiednie zarządzanie obiegiem informacji w firmie pomaga w osiąganiu korzyści płynących z wdrożenia systemu whistleblowingowego.

Pomożemy w zaplanowaniu komunikacji wewnętrznej dotyczącej procesu zgłaszania nieprawidłowości (określenie grupy docelowej i osób odpowiedzialnych za upowszechnienie w firmie standardów compliance, dobór narzędzi oraz kanałów komunikacyjnych).

Wspieramy we wstępnym rozpatrywaniu zgłoszeń otrzymywanych przez platformę do sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie:

 • odbioru i weryfikacji charakteru zgłoszenia, 

 • wstępnej oceny co do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego bądź zamknięcia zgłoszenia, 

 • pierwszego kontaktu z sygnalistą, 

 • przedstawienia zebranych informacji do decyzji Klienta w sprawie dalszych kroków.

Wspieramy w realizowaniu postępowań wyjaśniających w ramach których:

 • dokonujemy przeglądu dokumentacji i danych finansowych,

 • prowadzimy wywiad jawnoźródłowy,

 • zabezpieczamy materiał dowodowy,

 • prowadzimy rozmowy z pracownikami,

 • przygotowujemy wnioski z analizy.

Jednym z proponowanych przez nas kanałów do sygnalizowania nieprawidłowości jest platforma internetowa, którą w łatwy sposób można dostosować do potrzeb i specyfiki organizacji. Narzędzie to gwarantuje pełną anonimowość zgłoszeń, bezpieczeństwo danych i ich zgodność z RODO. 

Platforma zawiera wiele rozwiązań umożliwiających skuteczne prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym m.in. 

 • zróżnicowanie poziomów dostępu, 

 • kategoryzację spraw i raportów, 

 • generowanie statystyk oraz powiązania case’ów,

 • zgodność z aktualnymi przepisami, 

 • możliwość dostosowania do potrzeb klientów.

Platforma do sygnalizowania nieprawidłowości

Dlaczego warto inwestować w system whistleblowing?

System whistleblowing służy do ujawniania nieprawidłowości i nadużyć zachodzących w Twojej firmie.

Jego kluczowe korzyści to:

 • wczesne wykrywanie i ostrzeganie o nieprawidłowościach
 • przeciwdziałanie nadużyciom
 • wzmocnienie kultury etycznej i transparentności w organizacji
 • regularny monitoring przestrzegania prawa i obowiązujących regulacji


Jak możemy pomóc Twojej organizacji?

 • Przeanalizujemy i zweryfikujemy istniejące w Twojej organizacji procedury oraz narzędzia compliance. Określimy ich użyteczność, efektywność oraz stopień dopasowania do firmowego kontekstu.
 • Zaprojektujemy inne kanały do sygnalizowania nieprawidłowości.
 • Ocenimy sytuację Twojej firmy na wielu poziomach i przy uwzględnieniu różnych czynników, dzięki czemu dopasujemy rozwiązania do specyfiki biznesowej.
 • Zespół wykwalifikowanych prawników zapewni wsparcie we wstępnej weryfikacji zgłoszeń.
 • Przeprowadzimy dostosowane warsztaty i szkolenia.
 • Wesprzemy w wewnętrznych działaniach komunikacyjnych.
 • Przeprowadzimy postępowania wyjaśniające (jako zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć od lat wspieramy naszych klientów w realizowaniu wewnętrznych śledztw, poprzez takie działania jak m.in. zabezpieczenie materiału elektronicznego i jego przegląd, rozmowy z pracownikami czy też wywiad jawnoźródłowy).
 • Jednym z proponowanych przez nas kanałów do sygnalizowania nieprawidłowości jest onlinowa platforma, którą można łatwo zintegrować z wewnątrz firmowymi systemami.

Dlaczego PwC?

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie zarówno w planowaniu jak i implementacji kompleksogate doświawych rozwiązań składających się na system whistleblowing w różnych branżach i sektorach

Komfort

Przeprowadzimy analizę istniejących procedur i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

Oszczędność czasu

Pomożemy zaplanować i wdrożyć oczekiwane rozwiązania w wyznaczonym czasie

Transparentność

Pomożemy w zaprojektowaniu i wdrożeniu rozwiązań przejrzystych dla wszystkich pracowników Twojej firmy

Dowiedz się jak wdrożyć system whistleblowing w Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Joanna Ochremiak

Joanna Ochremiak

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 359

Daria Graczyk

Daria Graczyk

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 856

Anna Stefaniuk-Kemona

Anna Stefaniuk-Kemona

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 130

Obserwuj nas