Nasi eksperci kształtują interpretacje w zakresie outsourcingu chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeniowym

Weronika Wojturska jest autorką monografii  “Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń”.

nasza ekspertka jest autorką monografii, będącej pierwszą na polskim rynku pozycją, która kompleksowo opracowuje tematykę związaną z outsourcingiem chmury obliczeniowej w działalności polskich zakładów ubezpieczeń.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. W publikacji autorka podejmuje próbę kompleksowej analizy dopuszczalności, warunków korzystania i efektywności kształtujących się standardów stosowania outsourcingu chmury obliczeniowej wśród polskich ubezpieczycieli. 

Wnikliwej analizie poddano relewantne przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie istotne po implementacji Dyrektywy Wypłacalność II, oraz stanowiska krajowego i europejskiego organu nadzoru. Omówiono również aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Na tej podstawie dokonano oceny dopuszczalności, warunków korzystania i efektywności kształtujących się standardów stosowania outsourcingu w technologii cloud computing wśród zakładów ubezpieczeń w Polsce.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla badaczy problematyki ubezpieczeniowej i prawnofinansowej, jak i praktyków funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym, w szczególności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Więcej na temat publikacji

Skontaktuj się z nami

Weronika  Wojturska

Weronika Wojturska

Associate PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 473

Obserwuj nas