Nowelizacja ustawy o PIT uchwalona

30/10/18

Podsumowanie zmian w PIT planowanych od 1 stycznia 2019 roku

26 października 2018 r. Senat przyjął zmiany w przepisach PIT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Podatników czeka szereg zmian. Najważniejsze z nich dotyczą przedsiębiorców, pracodawców, a także osób fizycznych dokonujących rozporządzenia swoim majątkiem. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian. Należy pamiętać, że nowe przepisy mają generalnie zastosowanie do przychodów  osiągniętych w roku 2019 i latach następnych.

 

Zmiany w PIT istotne z punktu widzenia pracodawców

 

Krótsze terminy

Nowelizacja przepisów PIT przewiduje wprowadzenie krótszego terminu na przesłanie do urzędu skarbowego informacji PIT – 11 oraz PIT – 8C. Płatnik będzie miał na to czas do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, a nie do końca lutego jak dotychczas. Nie zmieniono jednak terminu wysyłki tych dokumentów do podatników. Nadal będzie on upływał z końcem lutego.

 

Pobór zaliczek

Kolejną z wprowadzonych zmian jest zmiana w pobieraniu zaliczek na podatek. Do tej pory zaliczka 32 procentowa była pobierana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. Od stycznia 2020 roku płatnik będzie pobierał zaliczkę według stawki 32 % stawkę już w miesiącu przekroczenia progu.

 

Zmiany w PIT istotne z punktu widzenia wszystkich podatników

 

Wprowadzenie instytucji wypełnienia zeznania podatkowego przez organy KAS

Istotną zmianą dla podatników jest wprowadzenie instytucji wypełnienia zeznania podatkowego przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnik będzie miał prawo do poprawienia danych wprowadzonych przez organy podatkowe. Tak przygotowane zeznanie będzie jednocześnie uznane za złożone w ustawowym terminie. Może to zmniejszyć ryzyko niezłożenia zeznania przez podatnika w terminie. Ponadto przewidziano przyśpieszony termin zwrotu nadpłaty wynikającej z rocznego zeznania PIT. W przypadku złożenia go drogą elektroniczną. Będzie on wynosił 45 dni.

 

Modyfikacja warunków opodatkowania sprzedaży nieruchomości mieszkalnej otrzymanej w drodze spadku

Ważną zmianą dla podatników jest również modyfikacja warunków opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości mieszkalnej otrzymanej w drodze spadku. Do tej pory przepisy zwalniały z opodatkowania sprzedaż nieruchomości po 5 latach od dnia otwarcia spadku, czyli z reguły od śmierci spadkodawcy. Od przyszłego roku do 5 – letniego okresu będzie zaliczany czas od nabycia, w którym właścicielem nieruchomości był spadkodawca. Wydłużeniu ulegnie również czas, w którym można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Dotychczasowe przepisy zwalniały przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej pod warunkiem wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat po sprzedaży. Od nowego roku termin ulegnie wydłużeniu do lat trzech. Przy czym, aby skorzystać ze zwolnienia podatnik musi zostać właścicielem nieruchomości.

 

Wspólne rozliczanie małżonków

Kolejną ważką zmianą jest wykreślenie przepisu, który uniemożliwiał skorzystanie z rozliczenia małżeńskiego w przypadku uchybienia terminowi złożenia zeznania. W nowym stanie prawnym wspólnie rozliczą się również małżonkowie, który złożą PIT po terminie składania zeznań podatkowych.

 

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych

Ważne zmiany wprowadzono również w odniesieniu do podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim zmieniono termin składania zeznań podatkowych związanych z ryczałtem ewidencjonowanym. Dotychczasowy termin składania zeznań to koniec stycznia następnego roku, nowy termin na składanie zeznań od przychodów ewidencjonowanych będzie przypadał 15 lutego następnego roku. Dodatkowo zmieniono formę i termin składania oświadczenia o wyborze zryczałtowanego sposobu opodatkowania dla osób wynajmujących mieszkania. Osoby uzyskujące przychody z najmu opodatkowanego ryczałtem poinformują o wyborze formy opodatkowania poprzez dokonanie pierwszej wpłaty podatku do urzędu skarbowego, bądź z dniem złożenia zeznania rocznego, jeśli przychód osiągnęli tylko w grudniu.

 

Opodatkowanie zysków z handlu kryptowalutami

Nowelizacja wprowadza również regulacje dotyczące sposobu opodatkowania zysków z handlu kryptowalutami. Do tej pory nie było przepisów regulujących opodatkowanie tego typu dochodów, co budziło wątpliwości interpretacyjne i spory z fiskusem. Od nowego roku przychody takie będą traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, nawet wówczas, gdy zysk będzie osiągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Innovation Box

Istotną zmianą jest również wprowadzenie instytucji tzw. Innovation Box, pozwalającej na preferencyjne opodatkowanie 5% stawką dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez  m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Ustawa przewiduje również możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu w/w praw własności intelektualnej, pod warunkiem, iż następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

 

Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

Nowelizacja wprowadziła również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Aby to było możliwe, kopia nie może budzić wątpliwości, zaś wartość wypłaty na rzecz nierezydenta nie może przekraczać 10 000 PLN z danym podatnikiem w ciągu roku.

Istotną zmianą jest wprowadzenie daniny solidarnościowej dla najlepiej zarabiających oraz tzw. Exit tax.

 

Zmiany kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców

 

Limit amortyzacji samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów, od 1 stycznia 2019 roku zmieni się limit amortyzacji samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Obowiązujący obecnie limit 20.000 EUR, powyżej którego nie można było dokonywać amortyzacji zostanie zastąpiony  kwotą 150 000 PLN (w przypadku samochodów elektrycznych – 255 000 PLN). 

Ważne zmiany dotyczą również przedsiębiorców, którzy zawarli umowę leasingu samochodu osobowego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, od 1 stycznia 2019 r. możliwe będzie zaliczenie w koszty uzyskania przychodów kwot odpowiednio 150 000 PLN oraz 255 000 w przypadku aut elektrycznych. Wydatki przekraczające tę kwotę nie zostaną ujęte w kosztach. Co więcej, jeśli samochód będzie wykorzystywany zarówno do celów prywatnych jak i służbowych do kosztów podatkowych można będzie zaliczyć jedynie 75 % wydatków związanych z jego posiadaniem i eksploatacją. Jeśli samochód będzie wykorzystywany jedynie w działalności nadal można będzie odliczyć 100 %. Aby skorzystać z pełnego odliczenia wydatków konieczne będzie spełnienie szeregu warunków formalnych, w tym prowadzenie ewidencji.

 

Pozostałe zmiany

Na sytuację podatników PIT wpłyną nie tylko zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o PIT, ale również zmiany systemu podatkowego. Jedną z nich jest usunięcie negatywnej przesłanki zastosowania klauzuli o unikaniu uchylania się od opodatkowania w przypadku osiągnięcia korzyści majątkowej poniżej 100 000 PLN. Oznacza to, że od 2019 roku organy podatkowe będą mogły badać czynności pod kątem ich celów i zasadności niezależnie od wartości.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner

Tel.: +48 22 746 4795

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych

Tel.: +48 502 18 4764

Obserwuj nas