Webinarium: Innovation Box

Odsłuchaj archiwalne nagranie

Innovation Box - nowy mechanizm umożliwiający obniżenie do 5% opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej

W dniu 23.10.2018 Sejm przyjął projekt ustawy zakładającej szereg zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie nowego mechanizmu umożliwiającego obniżenie do 5% opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej – tzw. Innovation Box (IP Box). 

Podstawą do skorzystania z IP Box ma być relacja kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych lub nabytych od podmiotów powiązanych/niepowiązanych prac B+R. Wszystkim podatnikom korzystającym z Innovation Box będzie przysługiwało prawo do preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, czyli np. w przypadku patentu na wynalazek przez 20 lat.

Prowadzący:
  • Marcin Sidelnik, Partner, Zespół podatkowy
  • Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg
Innovation Box - nowy mechanizm umożliwiający obniżenie do 5% opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Obserwuj nas