Niezgodność z prawem UE krajowych regulacji o podatku u źródła od dywidend otrzymywanych przez nierezydentów odnotowujących stratę – wyrok TSUE

03/12/18

22 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie (Sofina, C-575/17).

Uznał, że przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi nierezydenci odnoszący stratę podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, w odniesieniu do dywidend otrzymanych od podmiotów francuskich, są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. TSUE wskazał, że regulacje te naruszają swobodę przepływu kapitału.

 

Skontaktuj się z nami

Sławomir Krempa

Partner

Tel.: +48 22 746 6874

Agata Oktawiec

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas