Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia nowego mechanizmu poboru podatku u źródła

01/01/19

W dniu 31.12.2018 r. został podpisany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

Resort finansów proponuje wydłużenie terminów związanych ze spełnieniem niektórych obowiązków wynikających z nowych zasad poboru podatku u źródła do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz efektywne wyłączenie płatności do niektórych podmiotów z zakresu stosowania nowych regulacji.

 

Szczegółowe informacje

Zakres regulacji

Nowy mechanizm poboru podatku u źródła wprowadzony ustawą nowelizującą, która weszła w życie 1 stycznia 2019r., przewiduje obowiązek poboru podatku, jeżeli łączna kwota należności przekracza kwotę dwóch milionów złotych. Wówczas podatek u źródła pobierany jest od należności przekraczających tę kwotę. Nowe zasady poboru podatku u źródła stosuje się bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

View more

Wyłączenie stosowania

W rozporządzeniu wskazano bezterminowe wyłączenie nowych przepisów m.in. w odniesieniu do należności nierezydentów obejmujących:

(i) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych,

(ii) odsetki lub dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa od dnia 7 listopada 2015 r. na rynku krajowymi, które zostały nabyte przez banki centralne,

(iii) należności licencyjnych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego, naukowego lub środka transportu

(iv) opłat za międzynarodowy transportu osób i towarów

 

View more

Ograniczenie stosowania

Projekt rozporządzenia zawiera wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (tj. przepisu wyłączającego możliwość stosowania zwolnień/ obniżonych stawek w odniesieniu do płatności przekraczających próg 2 mln PLN) do końca czerwca 2019 r. z tytułu dywidend, odsetek, pozostałych należności licencyjnych i usług niematerialnych (warunkiem jest istnienie podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych).

 

View more

Co to dla mnie oznacza?

Katalog podmiotów wyłączonych ze stosowania nowych przepisów jest stosunkowo ograniczony i nie odpowiada oczekiwaniom zgłaszanym przez przedsiębiorców.

Otwartym pozostaje pytanie, czy Ministerstwo Finansów będzie wprowadzało dalsze wyłączenia. Jednocześnie, przesunięcie terminów wejścia w życie nowych przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota płatności przekracza 2 mln PLN i nie wyłącza pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami (zarówno w sytuacji gdy płatność przekracza ustawowy próg jak również nie), co zostało wprost potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W tym zakresie, PwC przygotowało pakiet rozwiązań i narzędzi, które mogą pomóc płatnikom oraz podatnikom w sprostaniu nowym (również graniczonym omawianym rozporządzeniem) wymogom.

 

Skontaktuj się z nami

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 504 605

Paweł Wielgoławski

Paweł Wielgoławski

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 50 6433

Obserwuj nas