Trendy w procesach planistycznych: extended planning and analysis

Dynamika otoczenia rynkowego powoduje, iż coraz częściej nie tylko finanse, ale również funkcje biznesowe oraz inne funkcje wsparcia, aktywnie angażują się w procesy planistyczne, bazując na danych zgromadzonych w systemach ERP, CRM, SCM i innych. Pełne wykorzystanie potencjału takiego rozszerzonego podejścia, zwanego extended planning and analysis, jest możliwe tylko dzięki wsparciu odpowiednich narzędzi do planowania zintegrowanego. Takie rozwiązania umożliwiają pracę różnych jednostek biznesowych na tych samych danych, z możliwością jednoczesnego odczytywania w czasie rzeczywistym zmian wprowadzanych w różnych obszarach, takich jak zatrudnienie, łańcuch dostaw, czy marketing. Pozwala to na efektywniejszą kontrolę realizacji strategii oraz podejmowanie trafnych i szybkich decyzji biznesowych.

Niestety, rzeczywistość jest daleka od ideału. Nadal, proces planistyczny polega zazwyczaj na budowaniu przez poszczególne obszary lokalnych, wyizolowanych modeli planistycznych, z wykorzystaniem niepowiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych lub odrębnych systemów i aplikacji. W takich okolicznościach rola obszaru finansów ogranicza się do koordynacji procesu planistycznego - uzgadniania i agregacji danych oraz dystrybucji kolejnych wersji planu do uczestników procesu. Czy taki proces jest satysfakcjonujący? Teraz, gdy większość liderów obszaru finansów musi koncentrować się na szybkim przygotowaniu planu działania, w zmiennych warunkach wywołanych globalną pandemią COVID-19, optymalizacja procesu planistycznego oraz zastosowanie w tym zakresie nowoczesnych narzędzi jest nieodzowne.

 

Podejście extended planning & analysis (xP&A) pozwala na efektywniejszą kontrolę realizacji strategii oraz podejmowanie trafnych i szybkich decyzji biznesowych.

Czym jest extended planning and analysis (xP&A)?

Gartner w swoim ostatnim raporcie “Magic Quadrant”* wprowadza i definiuje termin extended Planning & Analysis - xP&A, gdzie „x” oznacza przełamanie tradycyjnych silosów między procesami planowania w organizacji. W raporcie tym znajdziemy także porównanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz narzędzi planistycznych, dzięki którym proces rozszerzonego planowania przebiega w optymalny sposób, i mimo iż angażuje wiele obszarów firmy, nie stanowi dla nich dodatkowego obciążenia.

Rozszerzone planowanie i analiza umożliwia specjalistom finansowym konsolidację prognoz i wskaźników całej organizacji, tak aby zapewnić holistyczne spojrzenie na biznes. Główna różnica między tradycyjnym procesem planowania a podejściem rozszerzonym polega na ilości i zakresie danych, które trafiają do analizy oraz tego, w jaki sposób ta analiza jest powiązana z celami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Rozszerzone planowanie i analiza to ewolucja dotychczasowego podejścia do planowania. Umożliwia efektywny i optymalny sposób wykorzystania planowania operacyjnego i dostosowanie do potrzeb perspektywy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych stanowiących platformę, do której dodawane są lokalne aplikacje operacyjne, używające tej samej architektury i modelu danych. Dzięki temu, jednym procesem planistycznym objęte zostają takie obszary biznesowe, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, sprzedaż, marketing, zarządzanie kadrami, IT czy wiele innych.


*Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions; Published 6 October 2020 - ID G00450484; By Analysts Greg Leiter, Robert Anderson, John Van Decker; Gartner 

Narzędzia wspierające proces rozszerzonego planowania (xP&A)

Rynek najwyżej ocenianych przez użytkowników rozwiązań planistycznych trwale przeszedł z dojrzałych aplikacji typu on premise do rozwiązań dostępnych jako usługa w chmurze (SaaS - software as a service). Gartner w swoim raporcie „Magic Quadrant” podsumowuje rynek chmurowych rozwiązań do planowania oraz wymienia kilkanaście rozwiązań, które obsługują hybrydowe, wielowymiarowe i relacyjne bazy danych, co umożliwia analizowanie coraz większych zbiorów danych pochodzących ze źródeł innych niż obszar finansów.

Wg w/w raportu najwyższy procent adaptacji po wdrożeniu ma rozwiązanie firmy Anaplan – 89% badanych organizacji używa go codziennie. Dzięki odpowiedniemu procesowi wdrożenia, Anaplan może stanowić zintegrowaną platformę planistyczną dla wszystkich operacji w firmie i skutecznie wspierać liderów obszaru finansów w zakresie budowania zaufania do informacji zarządczej - zrozumiałej i zunifikowanej dla różnych interesariuszy w organizacji. Jest to chmurowe rozwiązanie w modelu SaaS (System as a Service) - platforma, stanowiąca jedno źródło danych pochodzących z systemów ERP, CRM i innych, używanych w procesach planistycznych dla wszystkich działów w organizacji. Co ważne, jest to platforma tworzona przez użytkowników biznesowych dla użytkowników biznesowych - w razie koniecznych zmian, nie ma potrzeby angażowania specjalistów z obszaru IT, funkcje biznesowe same kontrolują i dokonują zmiany w logice planów czy dashboardach.

Wachlarz narzędzi wspierających proces xP&A jest szeroki. Ważne jest jednak, aby zrozumieć wymagania specyficzne dla przedsiębiorstwa i uwzględnić je na etapie wdrożenia odpowiedniej technologii, biorąc pod uwagę zarówno istniejącą architekturę IT, jak i długoterminową strategię oraz potrzeby biznesu. Odpowiednie przygotowanie się do transformacji cyfrowej procesu planowania jest kluczem do sukcesu i w tym zakresie warto zainwestować czas w kompleksową diagnozę oczekiwań organizacji.

Korzyści z zastosowania rozszerzonego podejścia xP&A

Rozwiązania xP&A mogą przynosić korzyści, takie jak lepsza wydajność, współpraca na etapie przygotowania planu, a następnie łatwość operacjonalizacji samego planu. Poprzez zasilanie planów finansowych danymi operacyjnymi (i odwrotnie), wpływ finansowy na strategię biznesową jest lepiej rozumiany, a plany stają się dokładniejsze, bardziej zwinne i dynamiczne.

 

Kluczowe korzyści można podsumować w trzech kategoriach:

Wraz z transformacją tradycyjnego podejścia do procesu planowania w kierunku xP&A, organizacje będą mogły efektywnie angażować nie tylko finanse, ale również inne kluczowe obszary w ramach organizacji, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii proces ten nie będzie stanowił dodatkowego obciążenia. Zapewni to „rozszerzony” holistyczny obraz działalności firmy dla decydentów i pozwoli na kierowanie biznesem z większą elastycznością.
 

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partnerka zarządzająca, People Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Dorota Jamiołkowska

Dorota Jamiołkowska

Dyrektorka, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 060

Obserwuj nas