Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Raportowanie zgodne z wymogami ESEF jednak obowiązkowe od początku 2021 r.

Dla emitentów planujących publikację raportów rocznych w styczniu, lutym lub marcu 2021 r. jest wielce prawdopodobne, że obowiązującym ich stanem prawnym będzie określony w Rozporządzeniu 2019/815 o ESEF wymóg raportowania w formacie xhtml i tagowania sprawozdań znacznikami XBRL, mimo opublikowanych w grudniu 2020 r. komunikatów o możliwości przesunięcia obowiązku.

11 grudnia 2020 r. na poziomie Unii Europejskiej pojawiła się informacja, o możliwości przesunięcia obligatoryjności wymogów wynikających z rozporządzenia ESEF o 1 rok. Możliwość ta miała zostać potwierdzona przez każdy kraj członkowski oddzielnie w zakresie wymogów lokalnych. 15 grudnia 2020 r. pojawił się komunikat KNF oraz Ministerstwa Finansów, który potwierdzał intencję polskiego regulatora, aby odroczenie zapowiedziane przez Komisję wdrożyć w Polsce.

Playback of this video is not currently available

3:30

Aplikacja do oznaczania sprawozdań zgodnie z wymogami ESEF

Należy jednak zwrócić uwagę, że informacja ta jest nieformalna i do dnia dzisiejszego nie zostały wprowadzone regulacje prawne, które by odraczały wprowadzenie obowiązków wynikających z rozporządzenia o ESEF.  W związku z tym, że nie uprawomocniły się jeszcze zmiany o opcjonalności raportowania ESEF na dzień dzisiejszy obowiązujące dla emitentów jest Rozporządzenie 2019/815, które nakłada na spółki publiczne obowiązek raportowania w formacie xhtml i tagowanie sprawozdań znacznikami XBRL.

Nie jest pewne, kiedy uprawomocnią się zmiany ogłoszone w grudniu 2020 r. a także kiedy wejdą w życie i zostaną opublikowane zmiany do polskiej ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach. W związku z tym, jeśli emitent planuje publikację sprawozdania w trakcie pierwszego kwartału 2021, jest niemal pewne, że obowiązującym go stanem prawnym będzie określony w rozporządzeniu wymóg raportowania zgodnie z XBRL. Natomiast obowiązkiem audytora będzie w takim wypadku zbadanie tagowania XBRL oraz ujęcie w sprawozdaniu z badania opinii na ten temat. Czekanie do ostatniej chwili aż pojawią się przepisy prawa pozwalające na przesunięcie obowiązku tagowania sprawozdania w XBRL może okazać się bardzo ryzykowną strategią.

Jeśli spółka do tej pory nie rozpoczęła działań w celu przygotowania się do raportowania zgodnie z wymogami ESEF, teraz jest ostatni moment, aby podjąć kroki w kierunku:

  • zapoznania się z wymogami ESEF,
  • wyboru odpowiedniego narzędzia do tagowania lub dostawcy usługi tagowania,
  • przygotowania mapowania sprawozdania finansowego do obowiązującej taksonomii ESEF.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Aleksandra Grzyb

Aleksandra Grzyb

Menadżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 901

Obserwuj nas