Franczyza - doradztwo biznesowe dla sieci franczyzowych

Dedykowane usługi dla sieci franczyzowych. Dowiedz się więcej na temat możliwości rozwoju swojego biznesu.

Franczyza jako model biznesowy osiąga coraz większe sukcesy na świecie, zarówno na rynkach rozwiniętych jak i w krajach rozwijających się. Wynika to z kilku podstawowych elementów: efektywności operacyjnej, niskiej kapitałochłonności i elastyczności konceptu.

Badania pokazały, że franczyzobiorcy starają się bardziej, poczuwając się do większej odpowiedzialności za „swój” biznes i są w stanie osiągać przychody wyższe nawet o 7-11% w porównaniu do podobnych sklepów własnych danej sieci. Są też w stanie na bieżąco optymalizować koszty, np. ograniczając zatrudnienie kosztem własnego czasu w pracy, elastycznie organizując pracę a nawet dbając o niższe zużycie energii. To zdecydowanie poprawia efektywność i zyskowność danego punktu.

 

sieci franczyzowe
sieci franczyzowe

Franczyza - perspektywy rozwoju

Bardzo często koszty otwarcia nowego punktu, czyli remont i wyposażenie lokalu, są pokrywane w znacznej części przez franczyzobiorcę ze środków własnych lub przez kredyt. Pozwala to szybko zbudować gęstą sieć punktów danej firmy bez konieczności obciążania kapitałów franczyzodawcy. 

Punkty franczyzowe charakteryzują się także większą elastycznością, zarówno jeżeli chodzi o dobór lokalizacji, ofertę produktów czy bieżące zarządzanie danym punktem. Pozwala to franczyzodawcy dotrzeć do miejsc, gdzie prowadzenie punktów własnych nie byłoby możliwe. 

Dobra organizacja systemu franczyzowego wymaga jednak sporo wysiłku po stronie franczyzodawcy, tak aby uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i dobrze je zorganizować.

 

Wyjątkowy koncept

Podstawą każdego systemu franczyzowego jest unikalny koncept, który zachęci klientów i zapewni odpowiednie przychody.

Najlepsi gracze oferują sprawdzone i dopracowane pomysły w formule “z pudełka”, gdzie mamy określony asortyment, politykę cenową, wsparcie marketingowe i promocyjne oraz określony wygląd i organizację punktu.  

Prosty model współpracy

Istotnym elementem jest zdefiniowanie podstawowych zasad współpracy, opierających się na prawach i obowiązkach, tak aby zapewnić korzyści obu stronom. 

Jeżeli pojawi się tutaj asymetria albo brak poczucia sprawiedliwości, pojawiają się konflikty a relacje mogą zostać zniszczone na wiele lat.

Odpowiedni kandydaci

Jednym z trudniejszych aspektów jest pozyskanie odpowiednich kandydatów. Mają oni różne potrzeby i różne umiejętności. Podobnie poszczególne koncepty wymagają zróżnicowanych profili, w zależności od tego jak twardy jest dany model, czy istotne jest dobre podejście do klienta, jak ważna jest dokładność i skrupulatność itd. 

Zrozumienie idealnego profilu i poszukiwanie dokładnie takich kandydatów znacznie zwiększa szansę na sukces.

Skuteczne szkolenie

Często osoby dołączające do systemu nie mają niezbędnej wiedzy jak prowadzić dany biznes. 

Badania pokazały, że kluczowy jest moment tzw. onboardingu czyli przygotowania kandydata przed rozpoczęciem pracy oraz wsparcie przez pierwsze 100 dni. 

Niemniej istotne jest także wsparcie szkoleniowe w kolejnych latach, także dla pracowników franczyzobiorcy.  

Profesjonalne wsparcie

Jak w każdym biznesie, także w punktach franczyzowych, codziennie zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Mogą one dotyczyć awarii systemów, problemów z dostawami czy sytuacjami losowymi. 

Najlepsi franczyzodawcy zbudowali profesjonalne zespoły wsparcia, zarówno terenowe, a coraz częściej zdalne, mobile lub przez automatyczne chatboty.

Efektywne operacje

Aby dany punkt działał sprawnie, ważne jest żeby wszystkie procesy działały bez zastrzeżeń.

Dotyczy to zarówno strony franczyzodawcy, czyli np. systemów IT, zamówień czy dostaw produktów jak i franczyzobiorcy, czyli np. organizacji pracy, zarządzania towarem. Nieefektywności podnoszą koszty, przez co zyski odbiegają od modelowych.

Atrakcyjne zyski

Kluczowy aspekt każdej współpracy to sprawiedliwy podział korzyści. We franczyzie mamy do czynienia z niezależnymi przedsiębiorcami, dlatego niezwykle istotne jest, aby zasady rozliczeń, podziału kosztów i zysków odpowiadały każdej ze stron. 

System rozliczeń powinien zapewniać realizację celów franczyzodawcy, a jednocześnie oczekiwany poziom zysków franczyzobiorcy.

Profesjonalna umowa

Powyższe aspekty muszą być oczywiście zawarte w umowie. Ponieważ franczyza jako taka nie jest uregulowana w polskim systemie prawnym, konstrukcja i zapisy dokumentu wymagają szczególnej staranności.

Jest to niezwykle ważne zarówno z punktu widzenia transparentności zasad współpracy, ale także rozwiązywania potencjalnych konfliktów czy sporów.

Bezpieczne podatki

Poza samym aspektem prawnym organizacji franczyzy ważne są również kwestie podatkowe.

Ze względu na często złożony system wzajemnych rozliczeń dotyczący aspektów inwestycyjnych, dostaw i zwrotów towarów, systemów zabezpieczeń i kaucji jak również i innych elementów, prawidłowe ułożenie zasad w tym obszarze nie tylko nie jest trywialne, ale także super ważne. 

Franczyzobiorca w centrum zainteresowania

Największe i najbardziej skuteczne organizacje franczyzowe na świecie od lat stawiają franczyzobiorcę w centrum zainteresowania. 

Wszystkie procesy w firmie zorientowane są na franczyzobiorcę, a wszystkie podejmowane decyzje wspierają jego rozwój i biznes. Często w organizacji występuje też dyrektor ds franczyzobiorców, który z jednej strony dba o relacje z franczyzobiorcami, a z drugiej reprezentuje ich wewnątrz firmy.

Skontaktuj się z nami

Grzegorz Łaptaś

Partner, Warszawa, PwC Polska

+48 513 092 846

Email

Obserwuj nas