Integracja pofuzyjna (Post Merger Integration - PMI)

Integracja pofuzyjna jest niezbędnym procesem po zakończeniu transakcji i przejęcia podmiotu przez inne przedsiębiorstwo

W celu pełnej realizacji zakładanych synergii, istotne jest opracowanie dokładnego planu działań i jak najszybsze rozpoczęcie jego wdrażania. Proces integracji, nawet w przypadku małych organizacji, jest skomplikowany i niesie ze sobą wiele ryzyk dla docelowego przedsiębiorstwa. Nasze bogate doświadczenie w obszarze PMI pozwala na opracowanie optymalnego, dedykowanego procesu integracji dla Twojej organizacji.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Przykładowe obszary PMI to:

  • Przegląd organizacji integrujących się podmiotów oraz wypracowanie rekomendacji docelowych rozwiązań
  • Uszczegółowienie docelowej organizacji, w szczególności w zakresie:
    • Konstrukcji struktury organizacyjnej
    • Etatyzacji i obsadzenia kluczowych stanowisk
    • Opracowanie nowych procesów dla docelowej organizacji
  • Wsparcie we wdrożeniu nowej organizacji oraz prowadzenie Biura Zarządzania Projektami (PMO)

 

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy &, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partnerka zarządzająca, Liderka Assurance, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Obserwuj nas