Automatyzacja marketingu

Wyzwanie biznesowe

Klient digitalizował swoje procesy bez spójnej strategii, wydając dużo pieniędzy na wydarzenia i aktywacje. W związku z brakiem konsekwentnego planu działania, organizacja nie była w stanie osiągnąć korzyści adekwatnych do wydatków, miała również problem z monitorowaniem zachowania swoich klientów.

Firma dążyła do tego, aby stać się niezależną od platform, takich jak Facebook i przekierować klientów na swoją własną platformę komunikacyjną oraz eCRM.

 

Nasze podejście

W celu rozwiązania problemów klienta, nasz zespół przeprowadził szereg działań. Jednym z pierwszych kroków było zorganizowanie sesji spotkań z zespołami zajmującymi się zarządzaniem poszczególnymi markami. Następnie przeprowadzona została analiza dojrzałości cyfrowej 4D, a także mapowanie 4 etapów cyklu życia konsumenta. Finalnym zadaniami było przygotowanie strategii eCRM oraz opracowanie 4 ścieżek konsumenckich, które adresowały najważniejsze procesy w implementowanym Salesforce Marketing Cloud dla trzech głównych kategorii produktów.

 

Rezultaty

Razem z implementacją Salesforce Marketing Cloud, nasz zespół dostarczył strategię eCRM, obejmującą opracowanie cyklu życia klienta, sformułowanego w postaci ścieżek konsumenckich, który może być powszechnie stosowany w kontekście wszystkich marek z portfolio klienta jako uniwersalna formatka. Co więcej, nasze rozwiązanie zawierało rekomendacje odnośnie:

  • sprzedaży, opartej o zachowania klienta,
  • komunikowania się z klientem w angażujący i spersonalizowany sposób,
  • uproszczenia procesu zarządzania wydarzeniami oraz obniżenia kosztów.

Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu, klient porzucił silosową kulturę pracy na rzecz wdrożonego Salesforce Marketing Cloud i strategii eCRM. Współpraca z PwC oraz wcielenie w życie naszych rekomendacji, pomogły organizacji w lepszym zrozumieniu swoich klientów, bardziej efektywnym i spersonalizowanym komunikowaniu się z nimi, a także osiąganiu lepszych wyników biznesowych oraz pozytywnego zwrotu z inwestycji w przeprowadzone aktywacje. 

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas