Krzysztof Szułdrzyński

Krzysztof Szułdrzyński

Partner, PwC Polska

Krzysztof jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Krzysztof specjalizuje się w przeglądach i optymalizacji systemów kontroli wewnętrznej i procesów biznesowych, budowaniu, ocenie i poprawie efektywności działania audytu wewnętrznego oraz zarządzaniu ryzykiem w spółkach.

Krzysztof Szułdrzyński zajmuje się problematyką ładu korporacyjnego we współczesnym biznesie. Jest jednym z twórców Forum Rad Nadzorczych, wspólnej inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i PwC, działającej na rzecz profesjonalizacji rad nadzorczych z Polsce.

Jest też autorem publikacji z zakresu ładu korporacyjnego. Uczestniczy w szeregu konferencji w charakterze eksperta merytorycznego. Brał aktywny udział w pracach komitetu konsultacyjnego GPW ds. dobrych praktyk. Krzysztof posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta, jest absolwentem włoskiego Uniwersytetu La Sapienza. Z PwC związany od 20 lat.

Contact details

Email

Specjalizacja

  • audyt wewnętrzny
  • zarządzanie ryzykiem
  • corporate governance

Wykształcenie

  • Uniwersytet La Sapienza w Rzymie
Obserwuj nas