Najczęściej zadawane pytania

t

W jaki sposób PwC Service Delivery Center dba o rozwój swoich pracowników?

Wszystkie osoby, które dołączają do organizacji, uczestniczą w szkoleniach w ramach miesięcznego okresu wdrożeniowego. W tym czasie mają możliwość poznania PwC Service Delivery Center oraz przyswojenia wiedzy merytorycznej dotyczącej konkretnych procesów. Ponadto pracownicy Centrum mogą wpływać na swój rozwój poprzez:

  • uczestniczenie w szkoleniach technicznych oraz dotyczących umiejętności miękkich, 
  • angażowanie się w nowe procesy i projekty realizowane przy współpracy z klientami i partnerami biznesowymi,
  • możliwość zmiany zespołu w ramach prowadzonych rekrutacji wewnętrznych, 
  • korzystanie z nowoczesnej platformy szkoleniowej i biblioteki pracowniczej, 
  • udział w dofinansowanych przez firmę kursach językowych, studiach podyplomowych lub szkoleniach umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (ACCA, KIDP) czy innych kursach.

Poza wykonywaniem standardowego zakresu obowiązków na danym stanowisku, oferujemy pracownikom możliwości realizowania się w zależności od swoich zainteresowań, pełniąc jedną z dodatkowych ról - ekspertów danego procesu, lidera zespołu czy trenera umiejętności miękkich bądź technicznych.

Jakie języki obce są wykorzystywane w ramach codziennej pracy?

Oprócz języka polskiego w codziennej pracy posługujemy się głównie językiem angielskim, ale również niemieckim, czeskim, słowackim oraz francuskim.

Na jakim poziomie wymagana jest znajomość języka obcego?

Poziom znajomości języka obcego zależy od zespołu, w którym pracujemy. Zazwyczaj wystarczający jest poziom B1, natomiast w niektórych zespołach wymagany jest poziom B2/C1. W przypadku języka niemieckiego, w określonych zespołach istnieje możliwość rozpoczęcia pracy już ze znajomością języka na poziomie A2.

W jaki sposób mogę przesłać swoje CV?

W przypadku, gdy jesteś zainteresowany(-a) pracą w PwC Service Delivery Center, prosimy o przesłanie CV poprzez system aplikacyjny w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie dostępne na naszej stronie.

Kiedy otrzymam infomację zwrotną po spotkaniu rekrutacyjnym?

Informację zwrotną przekazujemy w terminie do 2 tygodni po spotkaniu rekrutacyjnym, jednak często wracamy z odpowiedzią wcześniej.

Czy istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin?

W PwC Service Delivery Center umożliwiamy pracę w niepełnym wymiarze godzin, jednak decyzja jest zależna od konkretnego zespołu i specyfiki pracy. Należy mieć jednak na uwadze, że w pierwszym miesiącu wdrożeniowym nowozatrudniony pracownik ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich dedykowanych kursach w ramach zespołu, do którego dołączył.

Jakie elastyczne formy pracy są oferowane pracownikom?

Pracownicy Centrum mają możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz rozpoczynania swojej pracy o dowolnej porze między 7.00 a 9.00. W obu tych przypadkach wymagana jest zgoda przełożonego, która uwzględnia specyfikę pracy oraz potrzeby biznesowe. Obecnie pracujemy w modelu hybrydowym (2 dni z biura) jednak istnieje możliwość pracy w 100% z biura.

Na jaki okres podpisywana jest pierwsza umowa z pracodawcą?

Pierwsza umowa jest zawierana na okres 5 miesięcy w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia (w przypadku stażu). W szczególnych przypadkach może zostać zaoferowana umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny.

Czy po zakończeniu 5-miesięczego stażu istnieje możliwość stałego zatrudnienia?

Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby, która kończy okres stażu w naszej organizacji, a po pozytywnej ocenie istnieje możliwość zawarcia stałej współpracy.

Jaki obowiązuje dress code?

Na co dzień w naszej firmie obowiązuje dress code smart casual, jednak podczas spotkań z klientem - strój biznesowy.

Czy PwC Service Delivery Center oferuje praktyki studenckie lub staże?

Tak, zachęcamy do udziału w Płatnym Programie Praktyk Letnich lub stażach. 

Płatny Program Praktyk Letnich to oferta praktyk organizowana każdego roku w lipcu lub sierpniu, skierowana do studentów niemieckojęzycznych zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w branży finansowej, rozwinięcia umiejętności językowych oraz poznaniem różnorodnych procesów w ramach naszych zespołów. Najlepsi praktykanci mają możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu programu.

W ciągu całego roku kalendarzowego oferowane są również płatne staże, które trwają 5 miesięcy.

Więcej informacji na temat naszej oferty dla Studentów i Absolwentów można znaleźć tutaj.

Skontaktuj się z nami

Zespół rekrutacji

Service Delivery Center, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 5000

Obserwuj nas