Tu i teraz. Nowi partnerzy w PwC Polska

Dorota Dębińska-Pokorska – lider grupy energetycznej PwC. Zajmuje się doradztwem dla polskich i zagranicznych spółek z sektora elektroenergetycznego. Doradza m.in. w określaniu opcji inwestycyjnych, tworzeniu strategii rozwoju, a także optymalizacji kosztów. Kieruje zespołem strategicznych doradców, którzy wspierają klientów w każdym segmencie od wydobycia i wytwarzania przez dystrybucję i handel energią elektryczną. Więcej o praktyce energetycznej

Agnieszka Accordi-Krawiec – specjalizuje się w usługach badania sprawozdań finansowych, a także prowadzi projekty w zakresie dostosowywania instytucji finansowych do nowych regulacji. Jest odpowiedzialna za projekty dla klientów sektora finansowego z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej o usługach audytowych

Monika Laskowska – specjalizuje się w sprawach dotyczących powiązania cen transferowych ze strategią biznesową przedsiębiorstw. W PwC odpowiada przede wszystkim za reprezentowanie firmy w międzynarodowych gremiach dotyczących zagadnień cen transferowych. Więcej o doradztwie w zakresie cen transferowych

Agnieszka Gajewska  – lider regionalnego zespołu ds. finansowania projektów inwestycyjnych (Capital Projects and Infrastructure). Odpowiadała za doradztwo w tym zakresie dla klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także za relacje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy) oraz instytucjami europejskimi. Więcej o doradztwie biznesowym

Przemysław Paprotny – specjalizuje się w projektach restrukturyzacyjnych, regulacyjnych oraz tworzeniu strategii biznesowych. Pracuje z klientami sektora bankowego oraz asset management w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej o doradztwie dla sektora finansowego

Mieczysław Gonta – lider zespołu ds. handlu detalicznego, dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych w dziale prawno-podatkowym. Jest odpowiedzialny za projekty dla klientów prowadzących działalność zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Więcej o usługach doradztwa podatkowego

Adam Demusiak – lider zespołu Transakcje, fuzje i przejęcia (M&A). Odpowiada za kompleksowe prowadzenie projektów transakcyjnych dla polskich i zagranicznych klientów oraz funduszy Private Equity. Więcej o zespole Transakcje, fuzje i przejęcia

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas