Lublin ma wszystkie atuty, by dorównać największym polskim metropoliom

Wysoka jakość życia w mieście, dobry stan środowiska naturalnego i aktywność obywatelska – to główne atuty Lublina, wyróżnione w przygotowanej przez PwC analizie „Raport o polskich metropoliach. Autorzy opracowania zwracają uwagę na atrakcyjność inwestycyjną miasta i konieczność dalszego rozwoju promocji gospodarczej obszaru metropolitalnego.

Wyniki kolejnego niezależnego raportu renomowanej instytucji potwierdzają, że Lublin jest jedną z najbardziej otwartych i przyjaznych do życia polskich metropolii, a jego największą wartością są aktywni i oddani miastu mieszkańcy będący jego najlepszymi ambasadorami. To oni przyciągają tutaj wielkie zagraniczne firmy, których napływ zauważamy w ostatnich latach.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Lublin jest jedynym miastem, które konsekwentnie zwiększa średnią wartość 7 kapitałów w każdej kolejnej edycji raportu. Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że najsilniejszymi stronami Lublina są Kapitał Jakości Życia oraz Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny. Na wysoką ocenę składają się m.in. bardzo dobry stan środowiska naturalnego, poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz aktywność obywatelska. Eksperci PwC podkreślają także, że istotnym atutem miasta jest duża liczba studentów wybierających kierunki ścisłe i informatykę.

Lublin znajduje się w czołówce polskich metropolii pod względem wykorzystania funduszy europejskich. Dodatkowo, miasto może pochwalić się także dużymi wydatkami na inwestycje oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, co pozytywnie wyróżnia je na tle pozostałych analizowanych metropolii.

Lublin w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija, jednak należy podkreślić, że potencjał miasta jest jeszcze większy. Wyzwaniem jest wciąż stosunkowo słaby wizerunek metropolii oraz umiarkowany sukces w zakresie przyciągania dużych inwestorów. To właśnie rozwój w tych obszarach w kolejnych latach będzie decydował o sukcesie Lublina. Warunkiem jego osiągnięcia jest pełne wykorzystanie roli miasta jako centrum wiedzy i centrum kulturowego regionu. Biorąc pod uwagę posiadane atuty, Lublin ma szansę przekształcić się w dynamiczną i zamożną metropolię. Wymaga to dobrej, konsekwentnie realizowanej i wspieranej przez wszystkich interesariuszy strategii rozwoju.

Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC

Kluczowe obszary do wzmocnienia

Autorzy raportu zwracają uwagę, że ważnym elementem w rozwoju miasta powinna być cyfryzacja w obszarze funkcjonowania urzędów miejskich, a także wzmocnienie kontaktu władz miasta i obszaru metropolitalnego z jego mieszkańcami poprzez wykorzystanie w komunikacji kanałów elektronicznych, w tym mediów społecznościowych.

W zakresie zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej Lublin powinien postawić na dalszy rozwój promocji gospodarczej obszaru metropolitalnego, poprzez m.in. inwentaryzację terenów inwestycyjnych, stworzenie kompendium wiedzy dla inwestorów, a także konsekwentną poprawę dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Istotnym wyzwaniem dla miasta pozostaje zmniejszenie stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. Kluczowe jest tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie z uwzględnieniem branży IT, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów w Lublinie.

W 12 miastach objętych analizą PwC (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź) mieszka 6,7 mln osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Z kolei biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich aż 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. Dodatkowo, jak podkreślają autorzy opracowania, w analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas