68% pracowników rozważa zmianę miejsca pracy ze względu na smog. Startuje II edycja programu „Biznes kontra smog”

12/11/19

Z badania przeprowadzonego wśród pracowników firm zaangażowanych w drugą edycję programu „Biznes kontra smog” wynika, że aż 68% z nich rozważa lub rozważało zmianę pracy ze względu na złą jakość powietrza w miejscowości, w której pracuje. Smog staje się coraz większym wyzwaniem także dla pracodawców, dlatego do drugiej edycji projektu włączyło się ponad dwa razy więcej organizacji niż rok wcześniej. Program „Biznes kontra smog” powstał z inicjatywy PwC i jest realizowany we współpracy z 26 firmami pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego i Stowarzyszenia ASPIRE oraz pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

W badaniu przeprowadzonym wśród pracowników firm zrzeszonych w projekcie „Biznes kontra smog” wzięło udział niemal 2500 osób. Aż 68% z nich przyznało, że rozważa zmianę obecnej pracy z powodu złej jakości powietrza w miejscowości, w której wykonuje pracę. Jednocześnie, niemal 80% na bieżąco śledzi informacje o stanie powietrza w swoim miejscu zamieszkania, a 87% uważa działania interesariuszy publicznych w zakresie poprawy jakości powietrza za niewystarczające.

Smog z jednej strony wpływa negatywnie na nasz stan zdrowia czy jakość życia, z drugiej – coraz częściej staje się też decydującym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy. Jako biznes mamy ogromne zadanie do wykonania, by uświadamiać dzieci i młodzież, a pośrednio także ich rodziców, do przywiązywania większej wagi do dbałości o środowisko naturalne. Ponieważ podwoiliśmy liczbę firm zaangażowanych w program ‘Biznes kontra smog”, siła naszego oddziaływania będzie jeszcze większa.

Bartosz Jasiołek, partner w PwC

Sukces poprzedniej edycji programu (wolontariusze przeszkolili niemal 10 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach) zwiększył zainteresowanie firm w Polsce tematem edukacji w zakresie smogu. W efekcie do II edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 29 organizacji: ABB, Airly, Akamai, Alexander Mann Solutions Poland, Amer Sports, Amway, Aon, Assa Abloy, Grupa CANPACK, Capita, Cisco Systems, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Innogy, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Maxima Europe, Motorola Solutions Polska, PerkinElmer, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, Stowarzyszenie ASPIRE, WilsonHCG oraz Zurich Insurance Company Ltd. Program jest realizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

W tej edycji „Biznes kontra smog” dla szkół i przedszkoli uczestniczących w programie będzie zorganizowany konkurs, w którym nagrodami będą czujniki czystości powietrza, ufundowane przez Airly. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Zainteresowanie dyrektorów szkół, które zapraszają wolontariuszy ‘Biznes kontra smog’ do swoich placówek oraz zaangażowanie firm, które dołączyły do projektu, pokazują ogromną siłę edukacji i współpracy. Ważne problemy społeczne, a smog jest w czołówce tych wyzwań, wymagają właśnie tego typu wspólnych działań.

Andrew Hallam, sekretarz generalny Stowarzyszenia ASPIRE

Celem „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza. Dzięki dołączeniu nowych firm, wolontariusze będą mogli dotrzeć ze szkoleniami do jeszcze większej liczby szkół i przedszkoli, nie tylko z województwa małopolskiego. Zajęcia są prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, a program jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Organizatorzy projektu podkreślają, że wszystkie warsztaty są bezpłatne.

Bardzo ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że rozwiązanie problemu smogu wymaga szeregu skoordynowanych działań na szczeblu centralnym i lokalnym, ale także każdy z nas, swoimi codziennymi decyzjami może mieć wpływ na to, jak wygląda środowisko naturalne. To, czym ogrzewamy dom, jakiego transportu używamy, albo czy swoją postawą zachęcamy innych do ekologicznych zachowań ma również istotne znaczenie.

Ewa Lutomska, współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego

Jak podkreśla ekspertka z Krakowskiego Alarmu Smogowego, budowanie świadomości wśród mieszkańców i podejmowanie przez nich inicjatywy może skutecznie doprowadzić do zmiany rzeczywistości. To widać na przykładzie Krakowa, gdzie na skutek determinacji mieszkańców wprowadzono całkowity zakaz spalania węgla i drewna, co lokalnie przekłada się na poprawę jakości powietrza.

Ważną zmianą, wprowadzoną m.in. dzięki aktywnej postawie społeczeństwa, jest modyfikacja rozporządzenia o poziomach alarmowania. Teraz poziom alarmowy będzie ogłaszany, gdy dobowe stężenia pyłu PM10 osiągną wartość 150 µg/m3, a nie 300 µg/m3. To oznacza, że szybciej będziemy informowani o wystąpieniu stanu zagrożenia oraz że szybciej zostaną podjęte działania naprawcze. A podjęcie ich jest konieczne, zwłaszcza w małych miejscowościach, ponieważ Polska pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu cały czas stanowi czerwoną plamę na mapie Europy.

Skontaktuj się z nami

Dorota Franczukowska

Dorota Franczukowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 685

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas