Prezesi firm w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej najmniej pesymistyczni w ocenie rozwoju gospodarczego

Wśród liderów biznesowych na świecie panuje pesymizm w odniesieniu do oceny rozwoju globalnej gospodarki. Spowolnienie prognozuje 53% badanych, najwięcej od 2012 r. W Europie Środkowo-Wschodniej grupa prezesów-pesymistów jest najmniejsza (43%). Jednocześnie, 24% respondentów w naszym regionie spodziewa się wzrostu gospodarczego – to wnioski z najnowszego raportu PwC „CEO Survey”.

U progu nowej dekady liderzy biznesowi deklarują rekordowy pesymizm w ocenie perspektyw rozwoju globalnej gospodarki. Aż 53% z nich przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w 2020 r., najwięcej w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Analogiczny wskaźnik wynosił 29% w 2019 roku i tylko 5% w 2018 r. Mniej negatywni w ocenie globalnej gospodarki są prezesi z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, choć w porównaniu do poprzedniego badania również widać tu duże zmiany – obecnie 43% respondentów przewiduje spowolnienie gospodarcze wobec 31% w 2019 r.

Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce

Z kolei odsetek dyrektorów generalnych przewidujących zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego spadł na świecie z 42% w 2019 roku do zaledwie 22% w 2020 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej ten wskaźnik spadł z 38% do 24%.

Obawy o tempo rozwoju gospodarczego wpłynęły także na zmniejszenie pewności co do wzrostu przychodów firm, choć ten wskaźnik nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy pewność podwyższenia przychodów wyraziło 73% badanych na świecie i w naszym regionie, choć odpowiedź „bardzo pewny” globalnie wybrało tylko 27%, a w CEE 37%.

Prezesi dostrzegają wyzwania na horyzoncie, ale jednocześnie są gotowi do stawiania im czoła, o czym świadczy ich spokój w odniesieniu do zwiększania przychodów. Co ciekawe, ich pewność w tym zakresie jeszcze bardziej wzrasta w dłuższej perspektywie – takie zdanie wyraziło aż 81% respondentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, 40% badanych firm w Polsce i naszym regionie zamierza w najbliższym roku zwiększyć zatrudnienie, a 60% wprowadzić nowy produkt lub usługę. Z moich rozmów z klientami z różnych branż wynika, że jednym z kluczowych wyzwań dla rozwoju biznesu w Polsce jest pozyskanie i utrzymanie talentów. Potwierdzają to także wyniki tegorocznego CEO Survey.

Michał Mastalerz, partner w PwC, lider ds. klientów i rynku

Wyzwania firm w regionie – regulacje i talenty

Przeregulowanie rynku jak co roku zajmuje pierwsze miejsce na liście ryzyk wymienianych przez prezesów na świecie – duże zaniepokojenie tym zjawiskiem wyraziło 36% badanych. Na drugim miejscu znalazły się w wojny handlowe (35%), a na trzecim – niepewność co do wzrostu gospodarczego (34%).

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku odpowiedzi z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Tu co prawda na pierwszym miejscu także jest przeregulowanie rynku (38%), ale na kolejnych pozycjach znajdują się dostęp do kluczowych umiejętności (36%) oraz niepewność regulacyjna (32%). Warto zwrócić uwagę, w pierwszej dziesiątce ryzyk w regionie nie znalazły się cyberzagrożenia (na 4. miejscu globalnie), choć aż 29% respondentów jest mocno zaniepokojona tempem zmian technologicznych.

Eksperci PwC podkreślają, że w żadnym innym regionie na świecie dostępność kluczowych umiejętności nie wzbudza tak dużego niepokoju jak w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. To z jednej strony efekt odpływu talentów z naszego regionu, z drugiej – transformacji cyfrowej, która modyfikuje działanie firm i całego otoczenia biznesowego oraz wymaga od pracowników nowych kompetencji.

Zdaniem badanych, najlepszym sposobem wypełnienia tej luki są szkolenia służące zmianie lub podnoszeniu kwalifikacji kadry. Deklaracje nie idą jednak do końca w parze z działaniami. Tylko 18% prezesów na świecie i 15% w naszym regionie uważa, że dokonało „znaczącego postępu” w tworzeniu programów podnoszenia kwalifikacji - połączenie kompetencji miękkich, technicznych i cyfrowych.

Potencjał rozwojowy pracowników jest ogromny, tym bardziej, że zdecydowana większość z nich jest otwarta na podnoszenie swoich kompetencji. Z innego badania PwC wynika, że aż 89% pracowników w Polsce (przy średniej globalnej na poziomie 77%), wyraża gotowość do zdobywania nowych umiejętności, a nawet przekwalifikowania. Dopasowanie szkoleń do zmieniających się potrzeb biznesowych jest dużą odpowiedzialnością i wyzwaniem dla pracodawców.

Jan Tokarski, partner w PwC, lider transformacji

PwC pod koniec 2019 r. rozpoczęło program „New World. New Skills” – w ciągu najbliższych 4 lat firma na świecie przeznaczy 3 mld dolarów na projekty związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych swoich pracowników oraz na dzielenie się wiedzą w zakresie technologii i wspierania klientów oraz społeczeństw w procesie transformacji cyfrowej.

 

PwC co roku przeprowadza badanie wśród prezesów firm na świecie, rozmawiając z nimi o najważniejszych trendach biznesowych i społecznych. W tegorocznej edycji wzięło udział 1581 respondentów, w tym 155 z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Globalny raport „CEO Survey” jest dostępny na stronie pwc.com/ceosurvey.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas