Ludzie i różnorodność

W ramach naszej działalności, pracujemy z ludźmi posiadającymi różne talenty, doświadczenia, pochodzącymi z różnych środowisk

Dlatego szczególnie skupiamy się na budowaniu różnorodnego i zintegrowanego środowiska pracy, w którym każdy będzie mógł wykorzystać swój potencjał.

Rozwój

  • Popieramy indywidualność i zachęcamy do współpracy osoby o różnych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu życiowym.
  • Zachęcamy do otwartości - talent nie ma wieku, rasy czy płci i nie jest wykluczony niepełnosprawnością
  • Jesteśmy zaangażowani w rozwój obecnych i przyszłych liderów poprzez połączenie szkoleń, coachingu oraz uczenia się poprzez doświadczenie
  • Tworzymy możliwości rozwoju zawodowego - nasz globalny program wspierania mobilności (Global Mobility  Programme) podnosi jakość usług świadczonych naszym klientom, rozwija umiejętności kulturowe pracowników i buduje międzynarodową perspektywę

Różnorodność

  • Mówiąc o różnorodności, myślimy o szerokim wachlarzu różnic i podobieństw między ludźmi i organizacjami. 

Różnorodność

Wszystkie cechy, które czynią nas wyjątkowymi zarówno w widoczny, jak i w mniej oczywisty sposób; np. płeć, rasa, narodowość, poziom sprawności, wiek, osobowość, wykształcenie, styl myślenia.

Świadomość kulturowa

Cechy ( samoświadomość, zrozumienie, otwarty umysł i empatia), których potrzebujemy jako osoby i jako globalna firma, aby z powodzeniem pracować w środowisku, które charakteryzuje się dużą różnorodnością

Włączenie społeczne

Umiejętność rozpoznawania, szanowania, cenienia i wykorzystywania różnic w sposób, który wzmacnia naszą pozycję i wyjątkowość na rynku.

Dobre praktyki

PwC jest jednym z inicjatorów, współtwórców i pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Podpisanie Karty jest potwierdzeniem wartości, które mamy zapisane w Kodeksie postępowania: „jesteśmy dumni z różnorodności doświadczeń, kultur i umiejętności naszych pracowników, stanowiących naszą przewagę konkurencyjną, którą pielęgnujemy i powiększamy”.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak m.in. Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Francja, Belgia czy Hiszpania. Karta jest pisemnym zobowiązaniem organizacji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Uroczysta inauguracja Karty Różnorodności w Polsce miała miejsce 14 lutego 2012 roku w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Dokument, promowany przez Komisję Europejską, sygnowało 14 firm – inicjatorów przedsięwzięcia w Polsce. W imieniu PwC Kartę podpisała Olga Grygier jako Prezes PwC w Polsce. Honorowy Patronat nad Kartą Różnorodności objęła Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Dążąc do realizacji strategii zwiększania różnorodności w PwC, w 2013 roku zainicjowaliśmy program „PwC bez barier”. Dzięki temu wspieramy studentów i absolwentów, którzy ze względu na długotrwałe choroby bądź rehabilitacje* mogą mieć utrudniony dostęp do staży w międzynarodowych korporacjach.

W pierwszej edycji programu spotkaliśmy się z osobami, które swoją osobowością, kompetencjami i przebojowością udowadniały, że wszystko może się udać. Wnieśli do zespołów PwC energię, wiedzę, inne spojrzenie na świat. 

"Po czterech miesiącach praktyk w PwC mogę powiedzieć, że firma i staż spełniły moje oczekiwania. PwC zapewnia pracownikom nie tylko miłą atmosferę, ale także liczne szkolenia, dzięki którym mogę swobodnie rozwijać się zawodowo. Nauczyłem się tu zarówno samodzielności, jak i współpracy oraz odpowiedzialności za powierzone mi zadania. Elastyczny czas pracy umożliwia mi kontynuację studiów. Pracownicy PwC od samego początku wykazywali się wobec mnie zrozumieniem i chętnie pomagali. Istotne jest dla mnie również, jako dla osoby poruszającej się na wózku, to, że PwC jest firmą przyjazną osobom niepełnosprawnym." - mówi Jarosław Stefaniak odbywający praktyki w Dziale doradztwa biznesowego

Staż w PwC to przede wszystkim nowe możliwości i szerokie perspektywy na rozwój zawodowy. W trakcie mojej przygody w PwC zdobyłam nie tylko cenne doświadczenia i wiedzę, które pomogą mi w przyszłym życiu zawodowym, ale także dostałam coś znacznie ważniejszego - możliwość poznania wielu ciekawych osób z różnych krajów i nawiązania nowych przyjaźni. PwC zapewnia lekcję życia, którą każdy z nas powinien przeżyć.” – wspomina Marta Doroszyńska, która odbywała staż w Dziale finansowym.

Informacje o aktualnych rekrutacjach na praktyki w PwC są dostępne na stronie Kariera.pwc.pl.

* warunkiem kwalifikacji do programu było posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Teens Matter to program edukacyjny, którego celem jest pomoc młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, w przygotowaniu ich do dorosłego, samodzielnego życia poprzez:

  • motywowanie ich do rozwijania własnych potencjałów,
  • wspieranie i rozwój ich talentów oraz umiejętności wysoko cenionych na rynku pracy

Obecnie, program zapewnia  uczestnikom m.in. spotkania z inspirującymi wykładowcami , szkolenia z j. angielskiego, praktyki zawodowe w czasie wakacji i ferii zimowych, wsparcie psychologów, spotkania z międzynarodowymi profesjonalistami, pomoc w przygotowaniu wniosków o przyjęcie na studia wyższe, mentoring oraz ciepło, bezpieczeństwo i opiekę wolontariuszy.

Od 2000 roku, czyli od początku istnienia programu, PwC wspiera działania Teens Matter. Zapewniamy wolontariuszy, przestrzeń, potrzebny sprzęt oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia cotygodniowej nauki angielskiego dla uczestników oraz  do okazjonalnych spotkań z wyjątkowymi gośćmi. Co więcej, oferujemy podopiecznym programu udział w stażach podczas letnich wakacji i ferii zimowych, co często przedkłada się na ich późniejsze długoterminowe zatrudnienie.

„Jestem drugim najstarszym dzieckiem z dziesięcioosobowego rodzeństwa. (…) nie mam wątpliwości, że program był świetną decyzją.  Dostałem wyjątkową szansę, aby odbyć staż w jednej z najlepszych firm konsultingowych na świecie, jaką jest PwC. Po 3 miesiącach w firmie, zaproponowano mi przedłużenie umowy. W rezultacie mogę jednocześnie studiować i pracować. To wszystko jest dla mnie wspaniałym doświadczeniem, które nauczyło mnie niezależności i odpowiedzialności.” Jan, absolwent programu

„Moim zdaniem najważniejsze zalety tego programu to wartości jakie otrzymałam i przykłady przedstawione przez zaproszonych gości, którzy pokazali mi, że można osiągnąć wszystko dzięki ciężkiej pracy, bez względu na to skąd pochodzisz i jakim przeciwnościom musisz stawić czoła.” - Kasia, absolwentka programu

W 2014 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań „Sukces w sukience”, który jest częścią globalnego projektu PwC „Aspire to lead: The PwC women's leadership series”. Celem projektu jest wspieranie młodych kobiet w odważnym stawianiu pierwszych kroków na szczeblach kariery i wzmacnianiu cech przywódczych.

24 kwietnia 2014 roku, podczas pierwszego spotkania wspólnie wzięliśmy udział w wirtualnym spotkaniu z Sheryl Sandberg – COO Facebooka, która walczy ze stereotypami i próbuje pomóc kobietom w budowaniu ich pozycji w biznesie.

Rozmawialiśmy przy tej okazji ze studentkami o tym jak pogodzić nasze pasje, życie rodzinne z ambicjami i karierą. Liderki i liderzy PwC dzielili się swoimi doświadczeniami i dyskutowali o polskich uwarunkowaniach rozwoju oraz o wyzwaniach jakie można napotkać na drodze kariery.

Podążając za sukcesem ubiegłorocznego spotkania, w marcu 2015 do udziału w rozmowie zaprosiliśmy autorki bestsellerowej w Stanach Zjednoczonych książki „The Confidence Code” - Katty Kay and Claire Shimpan, a także liderkę Google w Wielkiej Brytanii - Eileen Naughton. Podczas tegorocznego webcastu rozmawialiśmy o budowaniu pewności siebie, szukając tym samym odpowiedzi na pytanie „Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?”. Gościem specjalnym spotkania była Sylwia Gruchała – dwukrotna medalista olimpijska i młoda mama.

Loża Kobiet Biznesu to inicjatywa PwC, której celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie współpracy i partnerstwa w biznesie. Tworzą ją kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy, a dziś chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami biznesowymi. Udowadniają, że korzyści zarówno dla biznesu jak i dla  kobiet wynikają nie z rywalizacji ale ze współudziału kobiet w zarządzaniu.

Skontaktuj się z nami

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas