Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

03/07/19

Prace nad innowacyjnymi produktami czy usługami często związane są z ryzykiem niepowodzenia. Przedsiębiorcy nie muszą podejmować tego ryzyka samodzielnie.

Na rynku funkcjonuje wiele narzędzi wspomagających rozwój przedsiębiorstw. Fundusze dostępne są zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Jaką formę pomocy wybrać? Jakie rodzaju kosztów możemy sfinansować?


Zapraszamy do wysłuchania podcastu o finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw

Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PwC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. 

A dziś moimi gośćmi są Barbara Brzezińska, manager w zespole Pomocy Publicznej i Innowacji, dzień dobry. 

BB: Dzień dobry. 

JG: Oraz Tomasz Rzeszuto, starszy konsultant w tym samym zespole, również dzień dobry. 

TR: Dzień dobry. 

JG: To może w takim razie przejdźmy od razu do tematu naszej rozmowy. Takie pierwsze pytanie: planuję zwiększyć moją aktywność w rozwoju spółki, w kwestii produktów i gdzie mogę się zwrócić po wsparcie, gdzie mogę go szukać? 

BB: Przedsiębiorcy w Polsce mogą korzystać z bardzo wielu różnych instrumentów i tych źródeł wsparcia jest naprawdę bardzo dużo. Na rynku wciąż funkcjonują bardzo popularne dotacje unijne, które znamy świetnie od wielu, wielu lat. Więc one wciąż są dostępne, natomiast na rynek wchodzą coraz to nowsze instrumenty podatkowe, które są nowymi instrumentami, więc może są mniej znane, ale są równie atrakcyjne jak dotacja. 

JG: W takim razie ujmijmy temat inaczej. Mam koncepcję, chciałbym stworzyć jakiś bardzo innowacyjny produkt, no ale z tym wiążą się kosztowne prace projektowe, żeby to finalne rozwiązanie wypracować. Czy mam szansę na jakiś grant na przykład?

TR: Oczywiście, zdecydowana większość prac nad innowacyjnymi produktami i usługami niesie za sobą pewne ryzyko niepewności. Przedsiębiorcy nie zawsze chcą w pełni podejmować to ryzyko samodzielnie, szczególnie od strony finansowej. W tym wypadku pomocne są granty na realizację projektów badawczo-rozwojowych. W zależności od rodzaju przewidywanych w projekcie prac oraz wielkości przedsiębiorstwa, granty te, poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 80%. Fundusze dostępne są zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, organizowane w województwach. W przypadku tych drugich, co do zasady dotacje przyznawane są na realizację projektów o mniejszych wartościach. 

BB: Ja może dodam tutaj dosyć ważną informację, dotyczącą rodzaju kosztów, jakie mogą być sfinansowane. Bo w takim projekcie możemy sfinansować wynagrodzenia własnych pracowników czy też to na umowę o pracę, na umowę zlecenie różne te formy na rynku funkcjonują. Możemy sfinansować również zakup materiałów i surowców, niezbędnych nam do przeprowadzenia tych projektów, np. chcemy coś przetestować, nowy materiał wytworzyć, więc te wszystkie drobne zakupy, mogą być sfinansowane. Również może wchodzić w to amortyzacja sprzętów czy jakichś środków trwałych, które wykorzystujemy do badań. A także jest wspierana współpraca z jednostkami naukowymi, czyli jeżeli chcemy się wesprzeć tutaj wiedzą, jakimś doświadczeniem politechniki, czy jakichś uczelni, to jak najbardziej możemy ich do takiego projektu zaangażować. 

JG: Czy to dotyczy tylko uczelni, czy też instytutów takich jak Instytuty Polskiej Akademii Nauk. 

BB: Również taki instytuty mogą być finansowane, ogólnie się to nazywa grupa jednostek naukowych i zgodnie z definicją ustawy o szkolnictwie wyższym, jest cały katalog takich instytucji, które mogą być naszymi podwykonawcami w projekcie. 

JG: Jasne. A teraz w takim razie przyjmijmy, że mam już pewne doświadczenie w realizacji projektów tego typu, no ale nie posiadam dostatecznej infrastruktury, która by mi pozwoliła robić to systematycznie i samodzielnie. I co w takim przypadku?

TR: Podobnie do grantów, o których mówiliśmy przed chwilą równie dużym zainteresowaniem cieszą się granty na tworzenie lub rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych, tak zwane CBRy. Fundusze te pozwalają na dofinansowanie między innymi kosztu zakupu, budowy nieruchomości, kosztu zakupu lub wytworzenia środków trwałych, czyli jakichś maszyn, urządzeń laboratoryjnych, które nam pozwolą w realizacji prac badawczych. W przypadku tych grantów jednym z ważniejszych wymogów jest zaplanowanie ambitnej agendy badawczej, która wyznacza ścieżki prowadzonych prac badawczych, realizowanych w ramach tego centrum badawczo-rozwojowego. Tego typu agenda składa się zazwyczaj z kilkuletniego planu na realizację projektów lub obszarów badawczych, określonych przez przedsiębiorstwo ubiegające się o dotacje. 

BB: Myślę, że tutaj warto też powiedzieć o poziomach dofinansowania, jakie są dostępne dla przedsiębiorców. W porównaniu do tych projektów badawczo-rozwojowych, o których wspomnieliśmy przed chwilą, tutaj poziom dofinansowania jest warunkowany po pierwsze wielkością przedsiębiorstwa, a po drugie lokalizacją tego projektu. No i patrząc oczywiście na województwa w Polsce, również stopę bezrobocia, najbardziej preferowane są województwa Polski wschodniej. Polska Centralna, Polska zachodnia już troszkę mniejsze te poziomy dofinansowania, no i oczywiście najmniej taka promowana jest tutaj Polska Centralna, a właściwie województwo mazowieckie. 

JG: To bardzo ważne, żeby mieć to na uwadze, bo planując działalność można ją też odpowiednio rozplanować geograficznie. W takim razie, przyjmijmy jeszcze jeden przypadek. Tutaj dzisiaj tak sobie dywagujemy, budujemy różne hipotezy. Załóżmy, że prace, które prowadziłaby moja firma nie miałyby takiego przełomowego charakteru. Starałbym się tworzyć jakieś takie rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku, zwiększające funkcjonalności albo charakterystykę polepszające obecnie wytwarzanych produktów. Czy w takiej sytuacji, przy takich założeniach też miałbym szansę dostać jakieś wsparcie. 

BB: Wsparcie jak najbardziej i właśnie tutaj bym chciała wrócić do mojego pierwszego zdania, czyli do tych instrumentów już podatkowych, bo rzeczywiście granty kojarzą nam się z przełomowością, dużą innowacyjnością i tak rzeczywiście jest. Więc w momencie kiedy pracujemy nad takim organicznym rozwojem naszych produktów nie ma to jakichś znaczących znamion przełomowości, że jesteśmy superatrakcyjni teraz na rynku, nawet na rynku międzynarodowym. To możemy skorzystać z naszych tutaj polskich instrumentów podatkowych i w pierwszej kolejności bym chciała powiedzieć o uldze badawczo-rozwojowej. To jest instrument, który już funkcjonuje od 2016 roku i cieszy się coraz większą popularnością, a polega on na tym, że wykazujemy koszty tej działalności badawczo-rozwojowej, czyli koszty właśnie np. projektów związanych z nowymi produktami, z efektywnością procesów w firmie funkcjonujących i te koszty jakby dwukrotnie wykazujemy w naszych sprawozdaniach, czy też w księgach jako koszty uzyskania przychodu. Dzięki czemu obniżamy podstawę opodatkowania, no i finalnie obniżamy też podatek. Nie należy tego absolutnie łączyć z żadnymi optymalizacjami podatkowymi, jest to instrument, który wynika z ustaw i z regulacji dostępnych dla polskich przedsiębiorców, więc nie ma się też co obawiać, że zostaniemy za to w jakiś sposób ukarani i to jest jak najbardziej dostępne dla wszystkich podmiotów. Co ważne też niezależnie też od branży w jakiej funkcjonujemy. Dotacje często się skupiają na konkretnych branżach np. branża IT jest promowana w niektórych regionach, czy takie bardzo tradycyjne, produkcyjne branże. Tutaj ulga badawczo-rozwojowa nie patrzy na branże, nie patrzy na wielkość też przedsiębiorstwa, czyli tak naprawdę bardzo szeroki instrument, dla wszystkich podmiotów, liczy się tak naprawdę to, żeby tę działalność badawczo-rozwojową prowadzić w swojej działalności, no i umieć ją w jakiś sposób zidentyfikować, a także przypisać do niej koszty. 

TR: Co ważne ulga nie wyklucza też korzystania z dotacji. To znaczy korzystając z dotacji, część niepokrytą dofinansowaniem możemy sobie kwalifikować do ulgi badawczo-rozwojowej i to przysporzy się do kolejnych korzyści płynących dla przedsiębiorstwa. 

JG: No i to jest bardzo dobra i cenna wiadomość dla przedsiębiorców. Tutaj też patrząc na przebieg naszej rozmowy warto zaakcentować i podkreślić liczne możliwości uzyskania różnego rodzaju wsparcia czy też różne możliwości uzyskania korzyści o charakterze podatkowym. Także zachęcamy przedsiębiorców, żeby się tą tematyką interesować. A tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Basi i Tomkowi za ciekawą rozmowę. 

BB, TR: Bardzo dziękujemy.

Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl/podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music.

 

Nasi eksperci:

Barbara Brzezińska

manager, zespół Pomocy Publicznej i Innowacji

Tomasz Rzeszuto
Tomasz Rzeszuto

starszy konsultant, zespół Pomocy Publicznej i Innowacji

Skontaktuj się z nami

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Tomasz Rzeszuto

Tomasz Rzeszuto

Starszy konsultant, zespół Pomocy Publicznej i Innowacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 417

Obserwuj nas