Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016

Badanie Przestępczości Gospodarczej PwC (PwC Global Economic Crime Survey) jest badaniem przeprowadzanym co dwa lata na podstawie kwestionariusza ankietowego.

W tegorocznej edycji Badania udział wzięło 6337 respondentów ze 115 krajów na całym świecie na pięciu kontynentach, reprezentujących ponad 20 branż i sektorów przemysłowych. Dane dla Polski przekazały 94 przedsiębiorstwa.

5 faktów o przestępczości gospodarczej: 

Przestępczość gospodarcza w Polsce w dalszym ciągu ma się nieźle

Deklarowany spadek zidentyfikowanych nadużyć (w 2014 – 46%) może wynikać m.in. z mniejszego udziału przypadkowych wykryć. Jednocześnie obserwujemy wzrost wykorzystania ustrukturyzowanych narzędzi, np. analizy danych i systemowego zarządzania ryzykiem nadużyć.

 Kategorie popełnianych przestępstw gospodarczych od lat pozostają niezmienione, wahaniom ulegają jedynie wskaźniki częstotliwości

Słabości wewnątrzorganizacyjne utrudniają walkę z nadużyciami. Zaledwie 51% badanych firm przepro wadza regularne oceny ryzyka nadużyć – przynajmniej raz do roku, natomiast aż co piąte przedsiębiorstwo nie prowadzi takich przeglądów w ogóle.

Straty finansowe są dotkliwymi konsekwencjami nieszczelnych rozwiązań mających przeciwdziałać nadużyciom

Z doświadczeń polskich przedsiębiorstw wynika, że nieco ponad połowa wszystkich przypadków nadużyć jest popełniana przez osoby spoza organizacji. Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej.

Cyberprzestępstwa w polskich przedsiębiorstwach są uważane za coraz większe zagrożenie dla ich sprawnego funkcjonowania

Mimo że coraz więcej polskich firm dostrzega ryzyko cyberzagrożeń (w 2009 – 30%, w 2016 – już 61%), nadal 38% rodzimych przedsiębiorstw nie zdołało zapobiec atakom cybernetycznym w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Potencjał do przeciwdziałania nadużyciom zaszyty w obszarze etycznej kultury organizacyjnej nie jest w polskich firmach efektywnie wykorzystywany

Odpowiedzialność za wdrożenie i nadzór nad realizacją programu etycznego lub compliance w organizacji jest przypisywana głównie szefom obszaru zgodności. Jednocześnie 75% przedsiębiorców w Polsce polega na narzędziach audytu wewnętrznego w zapewnianiu efektywności programu etycznego.  

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas