Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o zmianach w podatkach

Globalne trendy ekonomiczne i społeczne stawiają coraz większe wyzwania przed międzynarodowymi organizacjami i państwowymi instytucjami regulującymi zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

45 mld zł

wyniosła w Polsce luka w podatku VAT w 2016 roku

7117

kontroli skarbowych przeprowadziło w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów

1. Jednolity Plik Kontrolny

Nowelizacja pozwalająca zautomatyzować i usprawnić działalność organów podatkowych. JPK obejmuje księgi podatkowe oraz inne dokumenty księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych, przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie organu podatkowego, w odpowiednim formacie.

2. Zmiany w cenach transferowych

Wynikiem implementacji do polskiego systemu rekomendacji OECD w zakresie BEPS, jest wprowadzenie m.in. opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej CFC. Jedną z najważniejszych zmian w tym zakresie są zmiany w polskich ustawach PIT oraz CIT w zakresie cen transferowych. Zmiany odnoszą się m.in. do dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

6-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-zmianach-w-podatkach
6-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-zmianach-w-podatkach

3. Zmiany w VAT

Obecnie trwają wzmożone prace nad wprowadzeniem rozwiązania, mającego na celu uszczelnienie luki w podatku VAT. Podstawowym rozwiązaniem we wskazanym zakresie ma być wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności. W modelu podzielonej płatności organy podatkowe mogą kontrolować kwotę należnego podatku VAT już na etapie samej transakcji.

4. Klauzula obejścia prawa

Klauzula obejścia prawa w praktyce jest narzędziem organów podatkowych służącym do walki z agresywnym planowaniem podatkowym. Dodatkowo w związku wdrożeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, równolegle wprowadzony został także mechanizm opinii zabezpieczających.

5. Dyrektywa AML

Celem IV Dyrektywy AML jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W myśl Dyrektywy zwiększy się katalog podmiotów, które zobowiązane będą do przekazywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych. Zmianie ulega także sposób identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

6. Wzmożone kontrole

Zmiany jakościowe w kontroli skarbowej, skutkują kilkudziesięcioprocentowym wzrostem zarówno ustaleń, jak też ilością wpłat będących efektem wydanych decyzji. Największy sukces odnotowano w zakresie zatrzymywania wypłat z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT.

6-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-zmianach-w-podatkach

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4795

Obserwuj nas