Rola dyrektora finansowego w transformacji cyfrowej

W miarę upowszechniania się technologii cyfrowych w ofercie, działalności i modelach biznesowych operatorów telekomunikacyjnych, ich dyrektorzy finansowi (Chief Financial Officer - CFO) są pod coraz większą presją, by zapewnić, że ich działy nie pozostaną w tyle

Zdają sobie sprawę z naglącej konieczności cyfryzacji, gdyż zarządzający z różnych działów firmy już dziś domagają się coraz szybszych, bardziej dokładnych i wybiegających w przyszłość informacji i analiz, potrzebnych by podejmować lepsze decyzje biznesowe.

PwC jest zdania, żeby aby sprostać tym żądaniom, dyrektor finansowy musi przeprowadzić swój dział finansów przez kompleksowy proces transformacji skoncentrowany na ośmiu kluczowych obszarach. Wspólnym mianownikiem, który zagwarantuje sukces w każdym z nich, będzie wiarygodność i jakość dostarczanych danych, która umożliwi i będzie wspierać poprawę wyników w całym przedsiębiorstwie. Ten imperatyw doprowadzi do przekształcenia roli dyrektora ds. finansów (CFO) w dyrektora ds. wyników (Chief Performance Officer –  CPO).

Dyrektor finansowy od zawsze był odpowiedzialny za zarządzanie finansami, nadzór nad księgowością i administracją przedsiębiorstwa. Do jego głównych zadań należało raportowanie zdarzeń historycznych, kontrola procesów finansowych oraz tworzenie analiz i sprawozdań. Obecnie dyrektor finansowy pełni rolę lidera uczestniczącego w strategicznych procesach decyzyjnych, dotyczących całej firmy. To on jest odpowiedzialny za wdrażanie niezbędnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających efektywną analizę dużych zbiorów danych oraz zapewnienie ludzi o odpowiednich kompetencjach i biznesowym sposobie myślenia.

Paweł Wesołowski, partner, PwC

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Partner, lider sektora mediów i rozrywki, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Obserwuj nas