Wysokie miejsce Polski w rankingu Women in Work Index 2018

Polska znalazła się na 9. miejscu spośród 33 krajów OECD w najnowszej edycji raportu firmy doradczej PwC „Women in Work Index 2018”.

7%

wynosi różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce, tzw. pay gap

6%

to stopa bezrobocia wśród Polek. Średnia dla OECD wynosi 8%

10%

o tyle może wzrosnąć PKB, jeśli liczba aktywnych zawodowo Polek będzie taka jak w Szwecji

Raport „Women in Work Index” analizuje sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Indeks jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat). Tegoroczna edycja raportu obejmuje dane za 2016 rok.

Polska znalazła się na 9. miejscu tego zestawienia. Jest to efekt szybko spadającej stopy bezrobocia wśród kobiet. W 2016 r. kształtowała się ona na poziomie 6%, podczas gdy w 2000 r. było to 18%. Zdecydowanie poprawiliśmy także wskaźnik dotyczący formy zatrudnienia kobiet na pełen etat – do 91%. To świetny wynik biorąc pod uwagę średnią dla krajów OECD, która wynosi 75%. Z kolei różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (tzw. pay gap) wynosi 7%.

pwc

„W ciągu ostatnich 16 lat Polska awansowała w Indeksie aż o 10 miejsc i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD. Zmniejszyliśmy różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a zdecydowana większość pań pracuje na pełen etat. Także pay gap w Polsce jest jednym z najniższych. Wszystkie te dobre informacje nie oznaczają, że nie mamy już nic do zrobienia. Powinniśmy nadal wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm, a także budować stabilną i odpowiedzialną politykę prorodzinną, która nie wyklucza kobiet z rynku pracy z powodu macierzyństwa – tu widzę nie tylko ogromną rolę państwa, ale też pracodawców”.

Anna Sieńko, partner w PwC, lider zespołu Digital & Technology.


 

Women in Work Index 2018

lub

przejdź do SlideShare 

Skontaktuj się z nami

Ewelina Niewińska

Ewelina Niewińska

Dyrektorka Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 521

Magdalena Chyziak

Magdalena Chyziak

Menedżer ds. marketingu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 254

Obserwuj nas