Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość

Wyniki dla sektora finansowego

Raport PwC Polska

Raport PwC poświęcony chmurze w sektorze finansowym ,,Chmura i jej wartość” wskazuje, że 65% firm z sektora finansowego ocenia dojrzałość chmurową swojej organizacji jako niską. W raporcie znajdują się kluczowe wnioski z badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających i decydentów na temat znaczenia chmury dla biznesu.

Pobierz raport

 

Polski sektor finansowy wciąż znajduje się na początku adopcji chmurowej

Około 65% instytucji finansowych ocenia swoją dojrzałość chmurową jako „niską”. Dla porównania, w sektorze handlu detalicznego już ponad połowa firm (55%) uważa się za „średnio” lub „wysoko” zaawansowane. Różnice płyną zapewne z kilku źródeł, lecz kluczowe to wymagające środowisko regulacyjne oraz standardy bezpieczeństwa cyfrowego. Warto natomiast zwrócić także uwagę na aspekt kompetencji oraz rozwiązań organizacyjnych.

Ponad połowa zarządzających polskimi instytucjami finansowymi (52%) postrzega chmurę głównie jako platformę do innowacji. Świadczy to o tym, że rynek w Polsce jest wciąż w fazie eksperymentalnej. Dla porównania, menedżerowie ze Stanów Zjednoczonych na pierwszym miejscu wprost wskazują szansę na wzrost przychodów, a zdolność do określenia efektów biznesowych jest kluczowym narzędziem przy decydowaniu o skali transformacji. W Polsce, aż 57% instytucji finansowych wskazuje na brak jasnej mapy korzyści z transformacji chmurowej.

Mimo to, jedno jest pewne: transformacja chmurowa w polskim sektorze finansowym nabiera tempa. Zarządzający z sektora finansowego jako jedyni wskazali jednogłośnie, że rozpoczęli już adopcję chmury. Ci, którzy wykorzystają jej potencjał najbardziej, mają zatem szansę na zdobycie wieloletniej przewagi rynkowej.

35%

firm sektora finansowego określa swoją dojrzałość jako średnią, co oznacza, że adaptuje chmurę w wielu obszarach swojej działalności 

Źródło: Badanie PwC Polska: Chmura i jej wartość Oczekiwania vs. rzeczywistość: wyniki dla sektora finansowego, wrzesień 2022.

 

Wartość z transformacji chmurowej

Wysoki poziom oczekiwań vs. relatywnie niski poziom efektu osiągniętego wynika z wciąż dość niskiej dojrzałości polskiego rynku. Na rynkach bardziej dojrzałych różnica oczekiwań pomiędzy osiągniętymi celami jest wyraźnie mniejsza i jest związana z urealnieniem celu stawianego chmurze jak i dobraniu właściwych kryteriów do oceny.

Czy Twoja firma uzyskała oczekiwaną wartość z transformacji chmurowej?

1.Zwiększenie odporości i elastyczności działania

2. Przyspieszenie time to market dla nowych produktów, usług

3. Wprowadzanie innowacji w produktach i usługach

4. 'Zapewnienie ciągłości biznesowej

5. 'Zmniejszenie kosztów

6. Podnoszenie poziomu satysfakcji klienta

7. Budowa przewagi konkurencyjnej nad nowymi graczami

8. Utrzymanie talentów w organizacji i rekrutacja najlepszych

9. Usprawnienie procesu decyzyjnego przez lepszą analizę danych

10. 'Wzmocnienie marki i reputacji

11. Zwiększenie przychodów

Najważniejsze cele biznesowe zakładane przed transformacją chmurową

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

64% Przyspieszenie time to market dla nowych produktów i usług

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

55% Wprowadzanie innowacji i zwiększenie przewagi konkurencyjnej

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

55% Zapewnienie ciągłości biznesowej

Pobierz raport

Chmura i jej wartość - wyniki dla sektora finansowego

Zapoznaj się z raportem dla sektora finansowego w obszarze chmury. Poznaj kierunki nadchodzących zmian oraz obszary, które będą najbardziej podatne na transformacje chmurową.

Chmura i jej wartość: Oczekiwania vs. rzeczywistość

Poznaj kluczowe wyniki badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających i decydentów na temat znaczenia chmury dla biznesu jak i kierunków nadchodzących zmian oraz obszarów, które będą najbardziej podatne na transformacje chmurową.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Chudy

Mariusz Chudy

Partner, PwC Polska

Tel.: + 48 502 996 481

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Przemysław Galiński

Przemysław Galiński

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 833