Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość

Wyniki dla sektora handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych

Raport PwC Polska

Raport PwC poświęcony chmurze w sektorze handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych ,,Chmura i jej wartość” wskazuje, że 55% firm z sektora ocenia swoją dojrzałość jako średnią lub wysoką. W raporcie znajdują się kluczowe wnioski z badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających i decydentów na temat znaczenia chmury dla biznesu.

Pobierz raport

 

Sektor handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych korzysta
z potencjału chmury, jednak głównym czynnikiem jest optymalizacja kosztów

W sektorze handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych już ponad połowa firm (55%) uważa się za „średnio” lub „wysoko” zaawansowane we wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Tylko 17% nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii. Główną wartością uzyskaną dzięki chmurze jest optymalizacja kosztów, wskazuje ją ⅓ badanych firm z sektora.

Firmy na pierwszym miejscu postrzegają chmurę jako platformę do innowacji, jednak tylko dla jednej na dziesięć firm jest ona elementem strategii biznesowej. Wyróżnikiem jest jednak to, że aż 17% firm wykorzystuje chmurę do poprawy raportowania ESG - to trzy razy więcej niż w pozostałych badanych sektorach.

Aż 44% firm wskazuje na brak jasnej mapy korzyści z transformacji chmurowej, 55% organizacji wskazuje, że nie umie zmierzyć wartości z transformacji chmurowej. Dla połowy firm dużym utrudnieniem są ograniczenia w obszarze posiadanej wiedzy i kompetencji technologicznych co wpływa na poziom zdolności realizacji strategii chmurowej.

55%

firm z sektora retail korzysta z potencjału chmury, tylko 17% nie używa chmury i nie uwzględnia jej w strategii

Źródło: Badanie PwC Polska: Chmura i jej wartość Oczekiwania vs. rzeczywistość: wyniki dla sektora handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych, październik 2022.

Wartość z transformacji chmurowej

Wysoki poziom oczekiwań vs. relatywnie niski poziom efektu osiągniętego wynika z wciąż dość niskiej dojrzałości polskiego rynku. Na rynkach bardziej dojrzałych różnica oczekiwań pomiędzy osiągniętymi celami jest wyraźnie mniejsza i jest związana z urealnieniem celu stawianego chmurze jak i dobraniu właściwych kryteriów do oceny.

Czy Twoja firma uzyskała oczekiwaną wartość z transformacji chmurowej?

1. Zapewnienie ciągłości biznesowej

2. Zwiększenie odporości i elastyczności działania

3. Zmniejszenie kosztów

4. Wprowadzanie innowacji w produktach i usługach

5. Przyspieszenie time to market dla nowych produktów, usług

6. Usprawnienie procesu decyzyjnego przez lepszą analizę danych

7. Podnoszenie poziomu satysfakcji klienta

8. Utrzymanie talentów w organizacji i rekrutacja najlepszych

9. Budowa przewagi konkurencyjnej nad nowymi graczami

10. Zwiększenie przychodów

11. Wzmocnienie marki i reputacji

Powiązanie strategii chmurowej z celami ESG

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

44% firm analizuje, powiązanie chmury z celami ESG w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz ochrony środowiska

73% Zwiększenie odporności i elastyczności działania

17% firm wykorzystuje chmurę do poprawy raportowania ESG - to trzy razy więcej niż we wszystkich badanych sektorach

Pobierz raport

Chmura i jej wartość - Wyniki dla sektora handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych

Poznaj kluczowe wyniki badania dla sektora handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych na temat znaczenia chmury jak i kierunków nadchodzących zmian oraz obszarów, które będą najbardziej podatne na transformacje chmurową.

Chmura i jej wartość: Oczekiwania vs. rzeczywistość

Poznaj kluczowe wyniki badania przeprowadzonego wśród osób zarządzających i decydentów na temat znaczenia chmury dla biznesu jak i kierunków nadchodzących zmian oraz obszarów, które będą najbardziej podatne na transformacje chmurową.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Chudy

Mariusz Chudy

Partner, PwC Polska

Tel.: + 48 502 996 481

Przemysław Galiński

Przemysław Galiński

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 833

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907