Sektor finansowy

Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość

cloud business survey
  • Report
  • 15 Minute Read
  • Listopad 07, 2023

Raport PwC ,,Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość” pokazuje jak przebiega transformacja chmurowa sektora finansowego w Polsce w porównaniu z regionami CEE i EMEA oraz bardziej dojrzałym chmurowo rynkiem amerykańskim. Odpowiada na pytania o: poziom dojrzałości chmurowej, powody korzystania z technologii chmurowych, przeszkody w osiągnięciu wymiernej wartości czy możliwości chmury, które będą priorytetem w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Przemysław Paprotny
Lider usług dla sektora finansowego
PwC Polska

Mariusz Chudy
CEE Cloud & Digital Leader
PwC Polska

“Po raz pierwszy w regionach CEE (Europa Środkowo-Wschodnia) i EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz po raz drugi w Polsce przeprowadziliśmy badanie, którego celem jest poznanie dojrzałości chmurowej instytucji finansowych.

Sondaż wskazuje, że już 35% instytucji finansowych wdrożyło chmurę we wszystkich lub większości obszarów swojej działalności, a 46%, które obecnie nie stawiają na chmurę, planuje przenieść całą swoją działalność do niej w ciągu najbliższych 2 lat. Te dane wyraźnie wskazują, że sektor jest w ciągłym procesie migracji do chmury, a najbliższe dwa lata pokażą z jakim efektem.

Mamy nadzieję, że lektura raportu pozwoli państwu zweryfikować zaawansowanie organizacji w procesie transformacji chmurowej oraz będzie pomocnym narzędziem w kontynuacji procesu migracji.”

35% instytucji finansowych z Polski wdrożyło chmurę we wszystkich lub większości obszarów swojej działalności

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje dojrzałość chmurową Twojej organizacji?

Wysoka dojrzałość - Stawiamy na chmurę i skalujemy ją w całej firmie
Średnia dojrzałość - Wdrożyliśmy chmurę w wielu obszarach i rozwinęliśmy nasz model operacyjny
Niska dojrzałość - Rozpoczęliśmy wdrażanie chmury w niektórych obszarach naszej działalności
Planuje - Obecnie nie korzystamy z chmury, ale rozważamy taką możliwość.


Które z powyższych stwierdzeń najlepiej opisuje główny powód, dla którego Twoja firma korzysta z technologii chmurowej?


Dominika Bettman

Bartosz Dołkowski
Dyrektor Zarządzający ds. IT ERGO Hestia

Raport PwC wskazuje, że 24% instytucji stosuje holistyczne i wieloaspektowe podejście do chmury, co pozwala im usprawnić swoją działalność. My również korzystamy z tego podejścia, co przekłada się na lepszą efektywność i innowacyjność. Integrując różne aspekty naszej działalności, takie jak przechowywanie danych, powtarzalność czy cyberbezpieczeństwo, jesteśmy w stanie lepiej zarządzać naszymi zasobami i reagować na bieżące potrzeby rynku.[...]

W ciągu najbliższych 12 miesięcy niemal połowa badanych instytucji finansowych niezależnie z jakiego regionu chce skupić się na natywnej architekturze chmurowej

Jak myślisz, jak zmieni się strategia Twojej firmy w zakresie technologii chmurowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Przemek Szuder

Adam Ksit
Wicedyrektor IT, cloud center of excellence mBank

Zgodnie ze strategią mBanku do 2025 roku większość kluczowych systemów ma być gotowych do pracy w chmurze. Chmura stanowi dla nas element wspierający budowę nowoczesnej oraz skalowalnej platformy technologicznej. Dla naszego banku wybraliśmy model multicloudu hybrydowego, który bazuje na usługach stworzonych przez wiodących dostawców publicznych usług chmurowych oraz rozwiązaniach konteneryzacyjnych utrzymywanych w chmurze prywatnej.[...]

Najważniejsze kompetencje, które należy rozwijać w ciągu najbliższych 12 miesięcy: gromadzenie wymagań dotyczących chmury i zarządzanie projektami migracyjnymi, rozwój i integracja natywna dla chmury oraz cyberbezpieczeństwo

Które kompetencje technologiczne są najważniejsze do zbudowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby osiągnąć cele transformacji chmurowej?

Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość

Raport dla sektora finansowego

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Partner, Warszawa, PwC Polska

+48 502 184 766

Email

Mariusz Chudy

Partner, PwC Polska

+ 48 502 996 481

Email

Przemysław Galiński

Dyrektor, PwC Polska

+48 519 507 833

Email

Obserwuj nas